รับรหัสผ่าน และยืนยันสิทธิ์ Clearing House
รหัสบัตรประชาชน

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-643622 โทรสาร 0-45643-607