ใช้สำหรับผู้สอบไม่ติด และต้องการเปลี่ยนสาขาใหม่อีกครั้ง หรือกรณีสำรองครุศาสตร์ต้องการเปลี่ยนสาขาไปคณะอื่น

รหัสประจำตัวประชาชน: