ใช้สำหรับผู้สอบไม่ติด และทำการปรับปรุงก่อนไปรายงานตัว

รหัสประจำตัวประชาชน: