หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3074035542305การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์62159531เอกพิสิฐดรุณวรรณนรพล 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072092554110cการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ60102263ปิยฉัตรดรุณวรรณกิตติชัย 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072032553405องค์การระหว่างประเทศ61102261ดรุณวรรณสุภัทรษรวิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072033574210การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวฯเพื่อเป็นรางวัล60100941ดรุณวรรณสุภัทรษรพิมพิลา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076064073416ระบาดวิทยา61115061ดรุณวรรณกฤษฎารัตน์อนุพันธ์+ไมยรา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076061551616cภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน60127433ดรุณวรรณกฤษฎารัตน์David* 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077094083114เทคนิคการโค้ชกีฬา และโปรแกรมการฝึก61100481กฤษฎารัตน์ดรุณวรรณวารี 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072104082214cสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา62100482ดรุณวรรณสุภัทรษรธรรญญพร 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0072104082215cการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น62100482ดรุณวรรณปิยฉัตรขนิษฐา+ธรรญญพร