คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412127210001นางสาวปิยะมาศกุลศิริรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
26412127210004นางสาวกัญญารัตน์ มะตูมมะตูมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
36412127210005นางสาวปภาดาเมาลิชาติรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
46412127210006นางสาวศศิประภากันทะพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
56412127210008นางสาวปิยธิดากิ่งแก้วรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
66412127210011นางสาวปัทมาภรณ์สงวนทรัพย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
76412127210012นางสาวจิตรกัญญาศาสตร์ประเสริฐรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
86412127210013นางสาวดวงนภาเหลาสิงห์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
96412127210015นางสาวณัฎฐณิชาเรืองคำรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
106412127210018นางสาวณัฐนิชาเลขสันต์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
116412127210019นางสาว กนกอรบุญเสน่ห์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
126412127210020นางสาวบัณฑิตาปลื้มใจรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
136412127210021นางสาวชฎาพรวิเศษหอมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
146412127210022นางสาวน้ำหวานเหลาเคนรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
156412127210023นางสาวแพรวพรรณวงค์ญาติรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
166412127210024นางสาวอารียาศรีสำอางค์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
176412127210025นางสาวสุธารินีขอสุขรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
186412127210026นางสาวสไบทิพย์เจริญทัศน์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
196412127210027นางสาววรดาพระไวย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
206412127210029นางสาวรัตนาวดีสายแสงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
216412127210030นางสาวอชิรญา พรหมชารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
226412127210031นางสาววิยะดาอุดจันทร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
236412127210032นางสาวมณีรัตน์บุญจูงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
246412127210035นางสาวกรกนกพุฒพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
256412127210038นางสาวพัชราภาราชการรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
266412127210040นางสาวบุษบากรวงค์ศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
276412127210041นางสาวภัทรสุดาแก้วกันยารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
286412127210043นางสาวกัณฐกาศศิพนมทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
296412127210045นางสาวกมลวรรณอินนารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647206
306412127210047นางสาวสรัญญาเจริญพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
316412127210049นางสาวกัญญารัตน์ยืนยงค์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
326412127210050นางสาวอรพินประดับศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
336412127210051นาย สุวินัยมาคะวงค์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
346412127210052นางสาวพัชราภรณ์ยอดผารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
356412127210053นางสาวนิภาวัลย์ใจดีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
366412127210054นางสุนิตาโมราราชรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
376412127210057นางสาวสาวิตรีวงศ์โสมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
386412127210058นางสาวศิริลักษณ์แสงแดงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
396412127210059นางสาวอภิสรากันตารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
406412127210060นางสาวสุภาพรคำศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
416412127210062นางสาววิมลรักคำพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
426412127210063นางสาวดวงมณีคำศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
436412127210064นางสาวนภัสญาหวังร่วมกลางรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
446412127210065นางอภิสมัยวิชาชาติรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
456412127210066นางสาวอริยาโปงเปวรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
466412127210067นางสาวสุดาลักษณ์อิ่มอ้วนรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
476412127210068นางสาวพัชริดาเทพวงศ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
486412127210069นางสาวสุนทรีซึ่งพรมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
496412127210070นางสาวอัญมณีใจหวังรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
506412127210071นางสาวสุกัญญาสายันต์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
516412127210074นางสาววรรนิศาอินธิเดชรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
526412127210075นางสาวสุวรรณรัตน์รินทะไชยรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
536412127210076นางสาววันวิสาโททองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
546412127210077นางสาวถนอมลักษณ์บัวจันทร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
556412127210078นางสาวเจนจิรา บุญสักดิ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
566412127210080นางสาวศิวปรียาแก้วสง่ารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
576412127210082นางสาวทิชาทวีศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
586412127210083นางสาวภัทราภรณ์ละเหลารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
596412127210084นางสาวรุ้งระวีธรรมพรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
606412127210085นางสาวกิตติมาภาดีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
616412127210087นางสาวพรธีราประโลมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
626412127210090นางสาวนันทิพรพงษ์พื้นรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
636412127210091นางสาวณัฐยาแก้สแสนรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
646412127210092นางสาวจุฑาภรณ์อินตะนัยรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
656412127210093นางสาวสุภัสสรทองบางรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207
666412127210094นางสาวปัณฑิตาพิมพ์เสนารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647207


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607