คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาสังคมศึกษา

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412122580002นางสาวธมนวรรณกอบเกื้อรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
26412122580003นายธันวาศรีสมรูปรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
36412122580004นายสุรชาติ นามวิชารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
46412122580005นายรวิสุตทองละมุลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
56412122580006นางสาวสุรางคนาสุวรรณโชติรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
66412122580009นายกฤษฎาคะรังรัมย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
76412122580010นางสาวอุไรวรรณไกรสุขรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
86412122580011นางสาวปิ่นมณีปิ่นทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
96412122580012นางสาวมัชฌิมาพันธ์โชติรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
106412122580013นางสาวอรไพลิน สุจันทารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
116412122580015นางสาวมลฤดีพละกรณ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
126412122580020นายสุรชัยมณีวรรณรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
136412122580027นายธนวัฒน์แก้วใสรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
146412122580029นางสาวสุพัตราดีกุด?เรือ?รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605
156412122580031นางสาวสุภกาญจน์เหง้ารักษารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647605


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607