คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาการประถมศึกษา

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412122360002นางสาวเมทินี ลุกลามรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
26412122360004นางสาวเกวลินทองดีธนชาตรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
36412122360005นางสาวแพรวพราวเบ้าคำรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
46412122360006นางสาววรรณิกาวิริยะพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
56412122360008นางสาวมาฆศิริทองภามีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
66412122360009นายโชคชัย เคนพรมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
76412122360010นางสาวณัฐนิชาวารีพัฒน์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
86412122360014นางสาวปฏิญาบุญจริงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
96412122360016นางสาวพิมพ์ผกาแพงแก้วรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
106412122360017นางสาววรรณชนกอินทร์ทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
116412122360018นางสาวอาริยาสุจริตรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
126412122360019นางสาวชนิดาเทนสุนารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
136412122360020นางสาวธิติมาป้องกันรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
146412122360021นางสาวจารุวรรณสาลีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
156412122360023นางสาวอรทัยบุณประวัติรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
166412122360024นายวีรวัฒน์สิทธิรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
176412122360025นางสาววิลาวัลย์แจ่มใสรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
186412122360026นางสาวปิยดาชมภูรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
196412122360027นางสาวบุษยา วรรณกาลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
206412122360028นางสาวพัชราภายอดผารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
216412122360029นางสาวชลธิชาศิริราชรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
226412122360030นางสาวขวัญฤดี เส้นเกษรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
236412122360031นางสาวดรุณีดาราชรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
246412122360032นางสาวนฤมล สาริพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
256412122360033นางสาวจารุวรรณจันโทรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
266412122360034นางสาวสาริกาบุญเชิญรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
276412122360035นางสาวสใบพรสุธาตุรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
286412122360036นายศักดิ์ดาพรมโคตรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
296412122360037นางสาวพรรณภาทำมาทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
306412122360039นางสาวสุกัญญา ไชยบุตรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
316412122360042นางสาวขวัญชีวาโยธีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
326412122360047นางสาววราพรชาติรัมย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
336412122360048นางสาวเบญจมาศรัตนารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
346412122360049นางสาวจุฬาลักษณ์ควินรัมย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
356412122360050นางสาวกมลทิพย์สุราชรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
366412122360051นางสาวนภาพรภูษารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
376412122360052นางสาวจิราวรรณกาลพัฒน์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
386412122360053นางสาวนุจรีย์ศรีพรมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
396412122360054นางสาวเจนจิราศรศิลป์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
406412122360055นายอัครโชคกาทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
416412122360056นางสาวจินตนาไขแสงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
426412122360057นางสาวพัชราภาเมธาภัทรกุลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
436412122360058นางสาวปัทมาภรณ์แหวนหล่อรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
446412122360059นางสาวเดือนฉายแก้วเพชรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
456412122360060นางสาวกาญจนา เกตุวัตรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
466412122360061นายพีระพงษ์จันทรารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
476412122360062นางสาวศศิกฤตปุณขันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
486412122360065นางสาวสุวนันท์หินขาวรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203
496412122360066นางสาววิลาสินีพรโคตวัตร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647203


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607