คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607