คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412104880001นางสาวศกาวรัตน์จันทะโคตรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
26412104880003นางสาววรรณภาแก้วชะอุ่มรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
36412104880004นางสาวพรพิมล สืบสารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
46412104880007นางสาวธีราพรพรหมคุณรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
56412104880012นางสาวลวัณรัตน์ทองก่ำรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
66412104880014นางสาวจิรัชยาเชืิ้อคำจันทร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
76412104880015นางสาวณิชาภัทรวิชาไชยรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
86412104880016นางสาวธีรนันท์จันทร์อบรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
96412104880017นางสาวชนาภาโพธารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
106412104880018นางสาวอรพินพันธ์พรหมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
116412104880019นางสาวอารียาโคตถารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
126412104880027นางสาวรัตมณีบุญศิริรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
136412104880032นางสาวอารดาเที่ยงกระโทกรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
146412104880034นางสาวศิริลักษณ์สุวรรณกูฏรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
156412104880035นางสาวพุทธิดานามวงษารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
166412104880036นางสาวอาทิตยฎาสุขเสนรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
176412104880040นางสาวมุฑิตาจันทร์ดวงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
186412104880041นายชาญยุทธศรีเลิศรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
196412104880042นางสาววรานุรัตน์แพงพรมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
206412104880043นางสาวสุวนันท์ทองอ่อนรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
216412104880046นางสาวกฤติยาวัฒนพลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509
226412104880048นายเฉลิมพงศ์โกฎแสนรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647509


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607