คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412104140001นางสาวสมาธิ จันทร์ถารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647401
26412104140002นายวรดนัยสุภาพันรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647401
36412104140005นางสาวกัญญารัตน์เนตรแสงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647401
46412104140006นางสาวนิตยาทมไพรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647401
56412104140007นางสาวพรชิตาลาพรมมารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647401
66412104140009นางสาวกนกอรสมภาวะรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647401
76412104140010นางสาวภัสสรยุตกิจรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647401
86412104140016นางสาวเสาวลักษณ์บุญหนักรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647401
96412104140017นางสาววรกานต์อินทร์ทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647401


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607