คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412102070002นางสาวนภัสสรประชานันท์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647403
26412102070003นางสาวรัชฎาพรนิยันตังรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647403
36412102070005นางสาวสุภาวิณีโพธิ์งามรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647403


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607