คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412101060001นางสาวญาณิสาพันธ์ชมภูรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564 
26412101060002นางสาวกนกวรรณสาตุ่นรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564 


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607