คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ใช้เกียรติบัตร)

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาพลศึกษา (ใช้เกียรติบัตร)กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607