คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาพลศึกษา

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412100680002นายสันติภาพชัวจิตรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
26412100680003นายสหัสฐชัยเติมใจรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
36412100680004นายเกียรติชัยปัญญาสูงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
46412100680005นางสาวศิริเนตรเกษศิริรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
56412100680006นายปรเมศไชยภารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
66412100680007นายอนุวัทย์จาวชัชวาลวงศ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
76412100680008นายเอกรินทร์ แก้วละมุลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
86412100680010นายสถิตย์ป้องแก้วรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
96412100680012นายวัชรพลเพิงผารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
106412100680017นางสาวจิราภรณ์ไชยมูลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
116412100680021นางสาวธนภรณ์โขมะพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
126412100680026นายศราวุธจันทวีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
136412100680029นางสาวธัญญาลักษณ์ไชยปัญญารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
146412100680030นายกฤษฏาจูมจันทร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
156412100680031นายชินกรณ์จันทะเเจ่มรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
166412100680034นางสาวพิมลรัตน์รัตนพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
176412100680035นายเดชติศักดิ์ปัญญาโสรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
186412100680036นางสาวอลิสา ซอกทองหลางรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
196412100680039นางสาวอุทัยวรรณทองดีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
206412100680040นางสาวจุฑาภรณ์ศรีจันทร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647513
216412100690001นายภูวเศรษฐ์ รศพลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
226412100690002นางสาวชนิดาพรลีลาน้อยรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
236412100690004นางสาวสุจิตราสายจันทร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
246412100690005นายคุณานนต์หาวงษ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
256412100690009นายธนากรสาสังข์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
266412100690012นายวายุวงศ์ใหญ่รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
276412100690015นายวุฒิชัยโพธิสารรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
286412100690016นายธรรมทัศน์สมเพ็ชรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
296412100690017นายอภิรักษ์ศิริวัลย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
306412100690018นางสาวธิติมาวงค์ไชยารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
316412100690020นายพงศกรโยธีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
326412100690024นายชโนทิศไชยสัตย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512
336412100690028นายกรวิชญ์กาญจนพัฒน์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647512


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607