งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ กำหนดการ
1 ตุลาคม
ถึง
16 พฤศจิกายน 2561
 • สมัครผ่านระบบออนไลน์
  ขั้นตอน
  1) กรอกและพิมพ์ประวัติ
  2) ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศ
  ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  อาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • แผนที่ อาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการสมัคร

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกประวัติ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
  รายงานตัวนักศึกษาใหม่