งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประเภททั่วไป คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ กำหนดการ
10 เมษายน 2563 ถึง
25 พฤษภาคม 2563
 • จำหน่ายใบสมัคร และสมัครผ่านเว็บไซต์

  ขั้นตอน

  1) ซื้อคู่มือการสมัครที่อาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โทร 045-643622

  2) กรอกรหัสคู่มือ กรอกประวัติ และพิมพ์ประวัติ

  3) ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 • แผนที่ อาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการสมัคร

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกประวัติ

 • สอบถามข้อมูลผ่าน facebook

28 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ คณะครุศาสตร์

1 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือก คณะครุศาสตร์
2 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภททั่วไปประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษาแรกเข้า

รายงานตัวนักศึกษาใหม่