งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ กำหนดการ
6 ธันวาคม 2561
ถึง
22 มีนาคม 2562
 • สมัครผ่านระบบออนไลน์
  ขั้นตอน
  1) กรอกและพิมพ์ประวัติ
  2) ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศ
  ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  อาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • แผนที่ อาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการสมัคร

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกประวัติ

 • สอบถามข้อมูลผ่าน facebook

25 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

30 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
3 เมษายน 2562 รายงานตัวนักศึกษาใหม่