งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ กำหนดการ
21 มีนาคม 2563 ถึง
17 เมษายน 2563
 • จำหน่ายใบสมัคร และสมัครผ่านเว็บไซต์

  ขั้นตอน

  1) ซื้อคู่มือการสมัครที่อาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โทร 045-643622

  2) กรอกรหัสคู่มือ กรอกประวัติ และพิมพ์ประวัติ

  3) ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 • แผนที่ อาคารพัชรกิติยาภา (ตึก 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการสมัคร

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกประวัติ

 • สอบถามข้อมูลผ่าน facebook

20 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ คณะครุศาสตร์

23 เมษายน 2563 สอบคัดเลือก คณะครุศาสตร์