ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อ-สกุล(TH)ชื่อสกุล(EN)สาขาสถานะ
16010014102นายคุณานนท์ ปัญญาคมMr.Kunanon Panyacomวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
26010014110นายธนาวัฒน์ หมื่นไกรMr.Thanawat Meankraiวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
36010014108นางสาวศศินา ขุนาพรมMiss Sasina Khunapomวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
46210048162นางสาวธนิตา พรมชุลีMiss.Thanita Phromchuleeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
56210048248นางสาววิภารัตน์ ประพานMiss wipharat praphanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
66210048106นายชัยวัฒน์ นามวงษ์Mr.Chaiyawat Namwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
76210048113นายธนากร ปัทมะMr.thanakorn pattamaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
86015953105นางสาวดวงแก้ว แสงสุขMiss Duangkaew Seangsookเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
96015953101นายพรประสิทธิ์ วิจารMr.Pornprasit Vijan เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
105910079113นายรัตนพล บุญกลางMr.Rattanaphon boonklangดนตรีศึกษา 
116210048139นายอัครวิชญ์ ประเชิญสุขMr. Akkharawit. Prachernsukวิทยาศาสตร์การกีฬา 
125912247101นายธีรเดช บุญจูงMr. Teeradech Boonjoongภาษาไทย 
135910414301นายธนพงษ์ สุแก้วMr.Tanapong Sukaewวิทยาศาสตร์ 
145912247107นางสาวพิมณเรส ละครศรีmiss phimnaret lakornsriภาษาไทย 
156010041101นายธีระพงศ์ ชูหาMr. Teerapong choohaเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
166210048138นายอภิสิทธิ์ โชชัยAphisitthi Chochaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
176010094155นางสาวภัสรา สาดาMiss. Phatsara sada การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
186010079202นายชนะสิทธิ์ พิมพ์รัตน์Mr.chnasit pimntดนตรีศึกษา 
196010048138นางสาวรัตนมน สินศิริMiss Rattanamon Sinsiriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
206010048344นายตุลเทพ กาลพัฒน์Tunlathep Kalapatวิทยาศาสตร์การกีฬา 
216010048141นางสาวสุณิสา สินทองประเสริฐMiss Sunisa Sinthongprasertวิทยาศาสตร์การกีฬา 
226010048137นางสาวพัชรีรัตน์ เพชราเวชMiss.Pachareerat Petcharawetวิทยาศาสตร์การกีฬา 
236010048133นางสาวกิตติยา โพธิ์กระสังข์Miss Kittiyaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
246015953103นางสาวเจนจิรา ธรรมคุณJanejira thammakhunเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
256015953108นางสาวรัตนาภรณ์ งามเฉยMiss rattanaporn ngamcheiเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
266010414101นายจักรี สุโพธิ์Mr.jakkree Suphoวิทยาศาสตร์ 
276010079218นายอนุรักษ์ งามสะอาดAnuluk ngamsa-Ardดนตรีศึกษา 
286010512123นางสาวศิริรัตน์ ปลงใจMiss.Sirirat Plongjaiภาษาญี่ปุ่น 
296010512118นางสาวพรหมวัลย์ พรหมศักดิ์Miss.phrommawan phrommasakภาษาญี่ปุ่น 
306010512117นางสาวปิยะดา พิลาดีMiss.Piyada Piladiภาษาญี่ปุ่น 
316010512135นางสาวกชพร ธุศรีวรรณMiss.Kotchapon Thusriwanภาษาญี่ปุ่น 
326010512115นางสาวบุศรินธร แก้วดอนMiss.bussarintorn kaewdonภาษาญี่ปุ่น 
336010512130นางสาวอุบลวรรณ กองมณีMiss.Aubonwan Kongmaneeภาษาญี่ปุ่น 
346010512111นางสาวจิรภัทร์ จันทำMiss.Jirapat Janthamภาษาญี่ปุ่น 
356010512105นายวิทวัส บุญไพโรจน์Mr.Witthawat Boonphairotภาษาญี่ปุ่น 
366010512126นางสาวสุกัญญา ผิวจันทร์Miss sukunya puechanภาษาญี่ปุ่น 
376010512129นางสาวหงส์ญาฐินี เตียกประโคนMiss Hongyatinee Theakprakoneภาษาญี่ปุ่น 
386010512125นางสาวสลิลทิพย์ บัวกอMiss Salintip Buegorภาษาญี่ปุ่น 
395910068232นายสมพร กาลจักร์Mr.somporn kalajakพลศึกษา 
406012866115นางสาวจิตอารีย์ บุญนำMiss Jitarree Boonnamรัฐประศาสนศาสตร์ 
416012866112นายอิศวเรศ บุญณรงค์Mr.Aisavared Boonnarongรัฐประศาสนศาสตร์ 
426012866224นางสาวศุภิญญา เข็มเพชรMiss supinya khemphet รัฐประศาสนศาสตร์ 
436012866123นางสาววารุณี มาตบุญโทMiss Warunee Martboonthoรัฐประศาสนศาสตร์ 
446012866116นางสาวจุฑามาศ หงษ์ลอยMiss.juthamat hongloyรัฐประศาสนศาสตร์ 
456010226218นางสาวกรวิกา น้อยวังคลังMiss.konwika Noiwangkhlangรัฐศาสตร์ 
466010226131นางสาวละอองทิพย์ สุขศรีMiss LaongthipSuksri รัฐศาสตร์ 
476012866219นางสาวพิรัชวรรณ ฉัตรทินMiss Phiratchawan Chatthinรัฐประศาสนศาสตร์ 
486010226132นางสาวศศิวิมล แสงศรีSasiwimon sangsriรัฐศาสตร์ 
496012866120นางสาวเพชรดา พวงสุวรรณ์Miss Phetrada? Puangsuwanรัฐประศาสนศาสตร์ 
506010226137นางสาวอัญจิมาวรรณ จันทมาศMiss. Anjimawan Jantamartรัฐศาสตร์ 
516010226101นายกฤษณะ ธาตุทองMr.Kritsana Thatthongรัฐศาสตร์ 
526012866232นางสาวอมรรัตน์ วันเจริญMiss Amonrat Wancharoenรัฐประศาสนศาสตร์ 
536012866126นางสาวสุภาพร พิศวงษ์Miss.Supaporn Phitsawongรัฐประศาสนศาสตร์ 
546012866117นางสาวณิชกานต์ วิจิตร์Miss Nitchakarn wijitรัฐประศาสนศาสตร์ 
556010226121นางสาวจุฑาทิพย์ นาดีไฟMiss Jutatip Nadeefai รัฐศาสตร์ 
566012866210นายสิทธินนท์ คงมาก Mr.Sitthinon Khongmakรัฐประศาสนศาสตร์ 
576012866212นายเอกราช บุดดาลีMr.Akkarat?Buddalee?รัฐประศาสนศาสตร์ 
585910512119นางสาวกัญญารัตน์ แซ่อุยMiss Kanyarat Saeauiภาษาญี่ปุ่น 
596010226124นางสาวธัญญลักษณ์ เสาเวียงMiss Thanyalak Saowiangรัฐศาสตร์ 
606010226141นางสาวกินณรา ทำเลดีMISS KINNARA THAMLADIรัฐศาสตร์ 
616010226117นายอรรถพล แก้วกองMr.Atthaphon kaewkongรัฐศาสตร์ 
626010226114นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้วMR. WATCHARAPONG WONGKAEWรัฐศาสตร์ 
636010226106นายดำรงศักดิ์ พันธ์แก้วMr.Damrongsak Pankaewรัฐศาสตร์ 
646012888223นางสาวจรัณญา คำศรีMiss Jarunya Kamsriนิติศาสตร์ 
656012888120นายสุริยนต์ ชื่นจันทร์Mr.Suriyon Chuenchanนิติศาสตร์ 
666010226122นางสาวชนาธินาถ จำปาเต็มMissChanatinat Jampatemรัฐศาสตร์ 
676012888132นางสาววารุณี บัวลาMiss Warunee Bualaนิติศาสตร์ 
686012888124นางสาวจิราภรณ์ เหมาะทองMiss Chiraphorn Mohthong นิติศาสตร์ 
696012888234นางสาวหฤทัย สุมณฑาMiss.Haruethai Sumontha.นิติศาสตร์ 
706012888229นางสาวปิยรัตน์ ศรีกัลยาMS PIYARAT SRIKANYAนิติศาสตร์ 
716012888111นายประชัน ราชบุตรMr.Prachan Rachbutนิติศาสตร์ 
726012888116นายวิริยะ สุแก้วMr.Wiriya Sukaewนิติศาสตร์ 
736012888123นายเอกสิทธิ์ สองสีMr.Ekkasith Songseeนิติศาสตร์ 
746012888112นายพรประสิทธิ์ เสาสุรินทร์Mr.Phonprasit Saosurinนิติศาสตร์ 
756012888225นางสาวธิดาวรรณ เรืองศรีMiss Tidawan Rueangsriนิติศาสตร์ 
766012888121นายอนุรักษ์ ศรสำแดงMr Anurak sonsamdaengนิติศาสตร์ 
776012888233นางสาวสุทธิตา มั่นชาติMiss.Sutthita Manchatนิติศาสตร์ 
786012888113นายพีระพงษ์ หงษาMr.Peeraphong hongsaนิติศาสตร์ 
796012888231นางสาวลัดดาวัลย์ กุลศิริMissLatdawan? Kunsiriนิติศาสตร์ 
806012888232นางสาววิจิตรา ตาลหอมMissWijittra Tanhomนิติศาสตร์ 
816012888216นายวุฒิพันธ์ เทียมสอาดMr. Wuthiphan Thiamsardนิติศาสตร์ 
826012888228นางสาวปริชาติ เกษศิริMiss Parichat Ketsiriนิติศาสตร์ 
836012888230นางสาวพิมพิลาไล ไชยโคตรMiss phimphilalai Chaiyakhotนิติศาสตร์ 
846012888206นายณัฐพงษ์ สวัสดีMr.Nattapong sawatdeeนิติศาสตร์ 
856012888211นายพงษ์พัฒน์ อินธิรัตน์Phongphat inthiratนิติศาสตร์ 
866012866127นางสาวสุมาลี ตามบุญMiss. SUMALEE TAMBOONรัฐประศาสนศาสตร์ 
876012888136นายชิติพัทธ์ พื้นพันธ์Mr. Chitipat Puenpanนิติศาสตร์ 
886012888215นายวรวีร์ กันทะพันธ์Mr.worawe kantapanนิติศาสตร์ 
896012888217นายศราวุฒิ ศรีจันทราMr. Sarawut Srijantraนิติศาสตร์ 
906012888205นายณวพนธ์ นิกรพันธ์MR.Nawapon Nikornpanนิติศาสตร์ 
916012888212นายพัฒนะพงษ์ เมืองจันทร์Mr.Pattanaphong Muangchanนิติศาสตร์ 
926010512103นายทักษ์ดนัย พันธ์ศิริMr.takdanai pansiriภาษาญี่ปุ่น 
936010512131นางสาวเอมอร พลแก้วMiss Aemorn polkaewภาษาญี่ปุ่น 
946010226138นายทนงศักดิ์ ขุขันธินMr.Thanongsak Khukhanthinรัฐศาสตร์ 
956010226240นางสาวพิลาวรรณ เชตะวันMiss. Pilawan Chetawanรัฐศาสตร์ 
966010226126นางสาวนารีรัตน์ อินทปัญญาMiss Nareerat Inthapanyaรัฐศาสตร์ 
976010226232นางสาวศิริภาภรณ์ สุระชาติMiss Siripaporn Surachatรัฐศาสตร์ 
986010226237นางสาวอิศราภรณ์ พันธ์แก่นMiss Issaraphon Phankanรัฐศาสตร์ 
996010226202นายจักรพงษ์ อาจวิชัยMr. Chakkaphong Artwichai รัฐศาสตร์ 
1006010512127นางสาวสุทธิดา เดชนาเกร็ดMiss.sudtida detnakretภาษาญี่ปุ่น 
1016010512108นางสาวกฤษฎาพร จำรัสธนสารMiss kitsadaporn jamrattanasarn ภาษาญี่ปุ่น 
1026010226223นางสาวฐิติมา สมใจMiss Thitima Somchaiรัฐศาสตร์ 
1036010226219นางสาวขวัญชนก พรพันธ์Miss Khunchanok pornpanรัฐศาสตร์ 
1046010226208นายธวัชชัย พิมพ์พงศ์Mr. Thawatchai phimphongรัฐศาสตร์ 
1056010512121นางสาวศศิศิริ แก้วสดmiss Sasisiri Kaewsodภาษาญี่ปุ่น 
1066010226129นางสาวพรวลัย เสาหินMiss Phonwalai Saohinรัฐศาสตร์ 
1076012743114นางสาวณัฐฐิญา สมเจตนาMiss Nutthiya Somjettanaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1086012743216นางสาวธาวิณี คำมีวงษ์Thavinee Kummeewong ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1096112247222นางสาวศรีจุฬาลักษณ์ พันธ์ศรีMiss Srichulalak Phansri ภาษาไทย 
1106010226332นางสาวสุดารัตน์ สุราวุธMiss. Sudarat.surawutรัฐศาสตร์ 
1116010226330นางสาวมาลัยทิพย์ มัฆวิมาลย์Miss Maliytip Makkawimalรัฐศาสตร์ 
1126015953107นางสาวพัชริดา บัวเเก้วMissเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
1136010512124นางสาวสโรชา ชื่นสุขเกษมกุลMissภาษาญี่ปุ่น 
1146010226323นางสาวตรีณปรางค์ กอนแสนMISS.TREENAPRANG GONSAENรัฐศาสตร์ 
1156010226320นางสาวจิตตมาศ วรเลิศMISS.JITTAMAS WORALERTรัฐศาสตร์ 
1166010226302นายฉัตรชัย กันยาญาติMR.CHATCHAI KANYAYATรัฐศาสตร์ 
1176010226324นางสาวธัญรัตน์ อาจดวงดีMISS.THANYARAT ARDDONGDEEรัฐศาสตร์ 
1186010226241นางสาวกันทิมา แจ่มสงค์Miss kanthima jaemsongรัฐศาสตร์ 
1196012888214นายยสินทร เรืองศรีMr. Yasinton Ruengsri นิติศาสตร์ 
1206012866102นายฉัตรชัย พลพรรณMr.Chatchai Phonphanรัฐประศาสนศาสตร์ 
1216010512114นางสาวทิพาวดี ตันตระกูลMiss.Thiphawadee Tantrakulภาษาญี่ปุ่น 
1226010226235นางสาวสุริสา ชิณสารMiss.Surisa chinnasanรัฐศาสตร์ 
1236012888202นายกองพล ศรีสุธรรมMr.Kongpol Srisutumนิติศาสตร์ 
1246012888131นางสาวรัฐจิตร จันสนิทMiss Ratachit Chansanitนิติศาสตร์ 
1256012888129นางสาวปานหทัย ธานีMiss Panhathai Thaneeนิติศาสตร์ 
1266012888102นายก่อเกียรติ เนาวบุตรMR koklAT NAOWABUTนิติศาสตร์ 
1276010226109นายธีระพล ดอนเกษมMr.Thiraphonรัฐศาสตร์ 
1286012866128นางสาวอรวี คาวีMISS ORAWEE KAWEEรัฐประศาสนศาสตร์ 
1296012866206นายพชร บุญเหลือMr.Pachara Boonlhuerรัฐประศาสนศาสตร์ 
1306012888224นางสาวเจนจิรา ขันตรีChenchira khantreeนิติศาสตร์ 
1316010226203นายชวรัตน์ ในทองMr. Chawarat Naithongรัฐศาสตร์ 
1326012866209นายสราวุธ ขาวผิวMr.Sarawut Kaopiwรัฐประศาสนศาสตร์ 
1336010226319นางสาวจริญญา จำเริญMISS JARINYA JUMRERNรัฐศาสตร์ 
1346010226331นางสาวศรัณญา น้อยน้ำคำMISS SARANYA NOINAMKHAMรัฐศาสตร์ 
1356010048115นายนนทวัฒน์ แดงบางNontawat Daengbangวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1366010226228นางสาวเปรมกมล หนองหงอกMiss Pramkamon nongngokรัฐศาสตร์ 
1376010226321นางสาวชฎาพร แก้วสมุทรMiss Chadaporn Kaewsamootรัฐศาสตร์ 
1386010226211นายปารีวัฒน์ บัวพรหมMr. Pareewat buapromรัฐศาสตร์ 
1396010226136นางสาวสุวรรณา เมฆเลื่อมmiss suwanna mekluemรัฐศาสตร์ 
1406010512128นางสาวแสงดาว ดอกพองMiss saengdao Dokpongภาษาญี่ปุ่น 
1416010226128นางสาวปวีณา เทนโสภาmiss paweena tensopaรัฐศาสตร์ 
1426010226119นางสาวเกตสุดารัตน์ เรืองฤทธิ์Miss Ketsudarat Ruangritรัฐศาสตร์ 
1436010048323นายศราวุฒิ สายพันธ์Mr.Sarawut Saipanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1446010048319นายพันนา สุภาพMr.Panna Suphjapวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1456010048329นายอภิวัฒน์ จันทบMr.Aphiwat Janthopวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1466010226127นางสาวบุญพิทักษา ยอดพงษาMiss Boonpitaksa Yodpongsaรัฐศาสตร์ 
1476010079213นายวุฒิไกร พิมพ์ตราMr wutthikai phimtraดนตรีศึกษา 
1486010079110นายวสันต์ จิรังดาMr. Wasan Jirangdaดนตรีศึกษา 
1496010079106นายธนราชันย์ สารบรรณMr thanarachan sarabanดนตรีศึกษา 
1506010084106นางสาวประภาสิริ จันทมั่นMiss Prapasiri Janthamun วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1516010084107นางสาวรภัสสรณ์ พรหมทาMiss Raphassorn prommathaวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1526010084110นางสาวสุภาวดี ปฏิเหตุMissSuphawadee Pathihetวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1536010084111นางสาวเอื้อยนภา ประทุมMiss? Eaynapa? pratoomวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1546012888104นายชัชพล เกษศิริโยธินMr. Chatchaphon Ketsiriyothinนิติศาสตร์ 


---
โทรศัพท์---