ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อ-สกุล(TH)ชื่อสกุล(EN)สาขาสถานะ
16010014102นายคุณานนท์ ปัญญาคมMr.Kunanon Panyacomวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
26010014110นายธนาวัฒน์ หมื่นไกรMr.Thanawat Meankraiวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
36010014108นางสาวศศินา ขุนาพรมMiss Sasina Khunapomวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
46210048162นางสาวธนิตา พรมชุลีMiss.Thanita Phromchuleeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
56210048248นางสาววิภารัตน์ ประพานMiss wipharat praphanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
66210048106นายชัยวัฒน์ นามวงษ์Mr.Chaiyawat Namwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
76210048113นายธนากร ปัทมะMr.thanakorn pattamaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
86015953105นางสาวดวงแก้ว แสงสุขMiss Duangkaew Seangsookเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
96015953101นายพรประสิทธิ์ วิจารMr.Pornprasit Vijan เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
105910079113นายรัตนพล บุญกลางMr.Rattanaphon boonklangดนตรีศึกษา 
116210048139นายอัครวิชญ์ ประเชิญสุขMr. Akkharawit. Prachernsukวิทยาศาสตร์การกีฬา 
125912247101นายธีรเดช บุญจูงMr. Teeradech Boonjoongภาษาไทย 
135910414301นายธนพงษ์ สุแก้วMr.Tanapong Sukaewวิทยาศาสตร์ 
145912247107นางสาวพิมณเรส ละครศรีmiss phimnaret lakornsriภาษาไทย 
156010041101นายธีระพงศ์ ชูหาMr. Teerapong choohaเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
166210048138นายอภิสิทธิ์ โชชัยAphisitthi Chochaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
176010094155นางสาวภัสรา สาดาMiss. Phatsara sada การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
186010079202นายชนะสิทธิ์ พิมพ์รัตน์Mr.chnasit pimntดนตรีศึกษา 
196010048138นางสาวรัตนมน สินศิริ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
206010048344นายตุลเทพ กาลพัฒน์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
216010048141นางสาวสุณิสา สินทองประเสริฐ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
226010048137นางสาวพัชรีรัตน์ เพชราเวช-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
236010048133นางสาวกิตติยา โพธิ์กระสังข์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
246015953103นางสาวเจนจิรา ธรรมคุณJanejira thammakhunเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
256015953108นางสาวรัตนาภรณ์ งามเฉยMiss rattanaporn ngamcheiเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
266010414101นายจักรี สุโพธิ์Mr.jakkree Suphoวิทยาศาสตร์ 
276010079218นายอนุรักษ์ งามสะอาดAnuluk ngamsa-Ardดนตรีศึกษา 
286010512123นางสาวศิริรัตน์ ปลงใจMiss.Sirirat Plongjaiภาษาญี่ปุ่น 
296010512118นางสาวพรหมวัลย์ พรหมศักดิ์Miss.phrommawan phrommasakภาษาญี่ปุ่น 
306010512117นางสาวปิยะดา พิลาดีMiss.Piyada Piladiภาษาญี่ปุ่น 
316010512135นางสาวกชพร ธุศรีวรรณMiss.Kotchapon Thusriwanภาษาญี่ปุ่น 
326010512115นางสาวบุศรินธร แก้วดอนMiss.bussarintorn kaewdonภาษาญี่ปุ่น 
336010512130นางสาวอุบลวรรณ กองมณีMiss.Aubonwan Kongmaneeภาษาญี่ปุ่น 
346010512111นางสาวจิรภัทร์ จันทำMiss.Jirapat Janthamภาษาญี่ปุ่น 
356010512105นายวิทวัส บุญไพโรจน์Mr.Witthawat Boonphairotภาษาญี่ปุ่น 
366010512126นางสาวสุกัญญา ผิวจันทร์Miss sukunya puechanภาษาญี่ปุ่น 
376010512129นางสาวหงส์ญาฐินี เตียกประโคนMiss Hongyatinee Theakprakoneภาษาญี่ปุ่น 
386010512125นางสาวสลิลทิพย์ บัวกอMiss Salintip Buegorภาษาญี่ปุ่น 
395910068232นายสมพร กาลจักร์Mr.somporn kalajakพลศึกษา 
406012866115นางสาวจิตอารีย์ บุญนำMiss Jitarree Boonnamรัฐประศาสนศาสตร์ 
416012866112นายอิศวเรศ บุญณรงค์Mr.Aisavared Boonnarongรัฐประศาสนศาสตร์ 
426012866224นางสาวศุภิญญา เข็มเพชรMiss supinya khemphet รัฐประศาสนศาสตร์ 
436012866123นางสาววารุณี มาตบุญโทMiss Warunee Martboonthoรัฐประศาสนศาสตร์ 
446012866116นางสาวจุฑามาศ หงษ์ลอยMiss.juthamat hongloyรัฐประศาสนศาสตร์ 
456010226218นางสาวกรวิกา น้อยวังคลังMiss.konwika Noiwangkhlangรัฐศาสตร์ 
466010226131นางสาวละอองทิพย์ สุขศรีMiss LaongthipSuksri รัฐศาสตร์ 
476012866219นางสาวพิรัชวรรณ ฉัตรทินMiss Phiratchawan Chatthinรัฐประศาสนศาสตร์ 
486010226132นางสาวศศิวิมล แสงศรีSasiwimon sangsriรัฐศาสตร์ 
496012866120นางสาวเพชรดา พวงสุวรรณ์Miss Phetrada? Puangsuwanรัฐประศาสนศาสตร์ 
506010226137นางสาวอัญจิมาวรรณ จันทมาศMiss. Anjimawan Jantamartรัฐศาสตร์ 
516010226101นายกฤษณะ ธาตุทองMr.Kritsana Thatthongรัฐศาสตร์ 
526012866232นางสาวอมรรัตน์ วันเจริญMiss Amonrat Wancharoenรัฐประศาสนศาสตร์ 
536012866126นางสาวสุภาพร พิศวงษ์Miss.Supaporn Phitsawongรัฐประศาสนศาสตร์ 
546012866117นางสาวณิชกานต์ วิจิตร์Miss Nitchakarn wijitรัฐประศาสนศาสตร์ 
556010226121นางสาวจุฑาทิพย์ นาดีไฟMiss Jutatip Nadeefai รัฐศาสตร์ 
566012866210นายสิทธินนท์ คงมาก Mr.Sitthinon Khongmakรัฐประศาสนศาสตร์ 
576012866212นายเอกราช บุดดาลีMr.Akkarat?Buddalee?รัฐประศาสนศาสตร์ 
585910512119นางสาวกัญญารัตน์ แซ่อุยMiss Kanyarat Saeauiภาษาญี่ปุ่น 
596010226124นางสาวธัญญลักษณ์ เสาเวียงMiss Thanyalak Saowiangรัฐศาสตร์ 
606010226141นางสาวกินณรา ทำเลดีMISS KINNARA THAMLADIรัฐศาสตร์ 
616010226117นายอรรถพล แก้วกองMr.Atthaphon kaewkongรัฐศาสตร์ 
626010226114นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้วMR. WATCHARAPONG WONGKAEWรัฐศาสตร์ 
636010226106นายดำรงศักดิ์ พันธ์แก้วMr.Damrongsak Pankaewรัฐศาสตร์ 
646012888223นางสาวจรัณญา คำศรีMiss Jarunya Kamsriนิติศาสตร์ 
656012888120นายสุริยนต์ ชื่นจันทร์Mr.Suriyon Chuenchanนิติศาสตร์ 
666010226122นางสาวชนาธินาถ จำปาเต็มMissChanatinat Jampatemรัฐศาสตร์ 
676012888132นางสาววารุณี บัวลาMiss Warunee Bualaนิติศาสตร์ 
686012888124นางสาวจิราภรณ์ เหมาะทองMiss Chiraphorn Mohthong นิติศาสตร์ 
696012888234นางสาวหฤทัย สุมณฑาMiss.Haruethai Sumontha.นิติศาสตร์ 
706012888229นางสาวปิยรัตน์ ศรีกัลยาMS PIYARAT SRIKANYAนิติศาสตร์ 
716012888111นายประชัน ราชบุตรMr.Prachan Rachbutนิติศาสตร์ 
726012888116นายวิริยะ สุแก้วMr.Wiriya Sukaewนิติศาสตร์ 
736012888123นายเอกสิทธิ์ สองสีMr.Ekkasith Songseeนิติศาสตร์ 
746012888112นายพรประสิทธิ์ เสาสุรินทร์Mr.Phonprasit Saosurinนิติศาสตร์ 
756012888225นางสาวธิดาวรรณ เรืองศรีMiss Tidawan Rueangsriนิติศาสตร์ 
766012888121นายอนุรักษ์ ศรสำแดงMr Anurak sonsamdaengนิติศาสตร์ 
776012888233นางสาวสุทธิตา มั่นชาติMiss.Sutthita Manchatนิติศาสตร์ 
786012888113นายพีระพงษ์ หงษาMr.Peeraphong hongsaนิติศาสตร์ 
796012888231นางสาวลัดดาวัลย์ กุลศิริMissLatdawan? Kunsiriนิติศาสตร์ 
806012888232นางสาววิจิตรา ตาลหอมMissWijittra Tanhomนิติศาสตร์ 
816012888216นายวุฒิพันธ์ เทียมสอาดMr. Wuthiphan Thiamsardนิติศาสตร์ 
826012888228นางสาวปริชาติ เกษศิริMiss Parichat Ketsiriนิติศาสตร์ 
836012888230นางสาวพิมพิลาไล ไชยโคตรMiss phimphilalai Chaiyakhotนิติศาสตร์ 
846012888206นายณัฐพงษ์ สวัสดีMr.Nattapong sawatdeeนิติศาสตร์ 
856012888211นายพงษ์พัฒน์ อินธิรัตน์Phongphat inthiratนิติศาสตร์ 
866012866127นางสาวสุมาลี ตามบุญMiss. SUMALEE TAMBOONรัฐประศาสนศาสตร์ 
876012888136นายชิติพัทธ์ พื้นพันธ์Mr. Chitipat Puenpanนิติศาสตร์ 
886012888215นายวรวีร์ กันทะพันธ์Mr.worawe kantapanนิติศาสตร์ 
896012888217นายศราวุฒิ ศรีจันทราMr. Sarawut Srijantraนิติศาสตร์ 
906012888205นายณวพนธ์ นิกรพันธ์MR.Nawapon Nikornpanนิติศาสตร์ 
916012888212นายพัฒนะพงษ์ เมืองจันทร์Mr.Pattanaphong Muangchanนิติศาสตร์ 
926010512103นายทักษ์ดนัย พันธ์ศิริMr.takdanai pansiriภาษาญี่ปุ่น 
936010512131นางสาวเอมอร พลแก้วMiss Aemorn polkaewภาษาญี่ปุ่น 
946010226138นายทนงศักดิ์ ขุขันธินMr.Thanongsak Khukhanthinรัฐศาสตร์ 
956010226240นางสาวพิลาวรรณ เชตะวันMiss. Pilawan Chetawanรัฐศาสตร์ 
966010226126นางสาวนารีรัตน์ อินทปัญญาMiss Nareerat Inthapanyaรัฐศาสตร์ 
976010226232นางสาวศิริภาภรณ์ สุระชาติMiss Siripaporn Surachatรัฐศาสตร์ 
986010226237นางสาวอิศราภรณ์ พันธ์แก่นMiss Issaraphon Phankanรัฐศาสตร์ 
996010226202นายจักรพงษ์ อาจวิชัยMr. Chakkaphong Artwichai รัฐศาสตร์ 
1006010512127นางสาวสุทธิดา เดชนาเกร็ดMiss.sudtida detnakretภาษาญี่ปุ่น 
1016010512108นางสาวกฤษฎาพร จำรัสธนสารMiss kitsadaporn jamrattanasarn ภาษาญี่ปุ่น 
1026010226223นางสาวฐิติมา สมใจMiss Thitima Somchaiรัฐศาสตร์ 
1036010226219นางสาวขวัญชนก พรพันธ์Miss.Khunchanok Pornpanรัฐศาสตร์ 
1046010226208นายธวัชชัย พิมพ์พงศ์Mr. Thawatchai phimphongรัฐศาสตร์ 
1056010512121นางสาวศศิศิริ แก้วสดmiss Sasisiri Kaewsodภาษาญี่ปุ่น 
1066010226129นางสาวพรวลัย เสาหินMiss Phonwalai Saohinรัฐศาสตร์ 
1076012743114นางสาวณัฐฐิญา สมเจตนาMiss.Nutthiya Somjettanaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1086012743216นางสาวธาวิณี คำมีวงษ์Thavinee Kummeewong ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1096112247222นางสาวศรีจุฬาลักษณ์ พันธ์ศรีMiss Srichulalak Phansri ภาษาไทย 
1106010226332นางสาวสุดารัตน์ สุราวุธMiss. Sudarat.surawutรัฐศาสตร์ 
1116010226330นางสาวมาลัยทิพย์ มัฆวิมาลย์Miss Maliytip Makkawimalรัฐศาสตร์ 
1126015953107นางสาวพัชริดา บัวเเก้วMissเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
1136010512124นางสาวสโรชา ชื่นสุขเกษมกุลMissภาษาญี่ปุ่น 
1146010226323นางสาวตรีณปรางค์ กอนแสนMISS.TREENAPRANG GONSAENรัฐศาสตร์ 
1156010226320นางสาวจิตตมาศ วรเลิศMISS.JITTAMAS WORALERTรัฐศาสตร์ 
1166010226302นายฉัตรชัย กันยาญาติMR.CHATCHAI KANYAYATรัฐศาสตร์ 
1176010226324นางสาวธัญรัตน์ อาจดวงดีMISS.THANYARAT ARDDONGDEEรัฐศาสตร์ 
1186010226241นางสาวกันทิมา แจ่มสงค์Miss kanthima jaemsongรัฐศาสตร์ 
1196012888214นายยสินทร เรืองศรีMr. Yasinton Ruengsri นิติศาสตร์ 
1206012866102นายฉัตรชัย พลพรรณMr.Chatchai Phonphanรัฐประศาสนศาสตร์ 
1216010512114นางสาวทิพาวดี ตันตระกูลMiss.Thiphawadee Tantrakulภาษาญี่ปุ่น 
1226010226235นางสาวสุริสา ชิณสารMiss.Surisa chinnasanรัฐศาสตร์ 
1236012888202นายกองพล ศรีสุธรรมMr.Kongpol Srisutumนิติศาสตร์ 
1246012888131นางสาวรัฐจิตร จันสนิทMiss Ratachit Chansanitนิติศาสตร์ 
1256012888129นางสาวปานหทัย ธานีMiss Panhathai Thaneeนิติศาสตร์ 
1266012888102นายก่อเกียรติ เนาวบุตรMR koklAT NAOWABUTนิติศาสตร์ 
1276010226109นายธีระพล ดอนเกษมMr.Thiraphonรัฐศาสตร์ 
1286012866128นางสาวอรวี คาวีMISS ORAWEE KAWEEรัฐประศาสนศาสตร์ 
1296012866206นายพชร บุญเหลือMr.Pachara Boonlhuerรัฐประศาสนศาสตร์ 
1306012888224นางสาวเจนจิรา ขันตรีChenchira khantreeนิติศาสตร์ 
1316010226203นายชวรัตน์ ในทองMr. Chawarat Naithongรัฐศาสตร์ 
1326012866209นายสราวุธ ขาวผิวMr.Sarawut Kaopiwรัฐประศาสนศาสตร์ 
1336010226319นางสาวจริญญา จำเริญMISS JARINYA JUMRERNรัฐศาสตร์ 
1346010226331นางสาวศรัณญา น้อยน้ำคำMISS SARANYA NOINAMKHAMรัฐศาสตร์ 
1356010048115นายนนทวัฒน์ แดงบางNontawat Daengbangวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1366010226228นางสาวเปรมกมล หนองหงอกMiss Pramkamon nongngokรัฐศาสตร์ 
1376010226321นางสาวชฎาพร แก้วสมุทรMiss Chadaporn Kaewsamootรัฐศาสตร์ 
1386010226211นายปารีวัฒน์ บัวพรหมMr. Pareewat buapromรัฐศาสตร์ 
1396010226136นางสาวสุวรรณา เมฆเลื่อมmiss suwanna mekluemรัฐศาสตร์ 
1406010512128นางสาวแสงดาว ดอกพองMiss saengdao Dokpongภาษาญี่ปุ่น 
1416010226128นางสาวปวีณา เทนโสภาmiss paweena tensopaรัฐศาสตร์ 
1426010226119นางสาวเกตสุดารัตน์ เรืองฤทธิ์Miss Ketsudarat Ruangritรัฐศาสตร์ 
1436010048323นายศราวุฒิ สายพันธ์Mr.Sarawut Saipanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1446010048319นายพันนา สุภาพMr.Panna Suphjapวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1456010048329นายอภิวัฒน์ จันทบMr.Aphiwat Janthopวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1466010226127นางสาวบุญพิทักษา ยอดพงษาMiss Boonpitaksa Yodpongsaรัฐศาสตร์ 
1476010079213นายวุฒิไกร พิมพ์ตราMr wutthikai phimtraดนตรีศึกษา 
1486010079110นายวสันต์ จิรังดาMr. Wasan Jirangdaดนตรีศึกษา 
1496010079106นายธนราชันย์ สารบรรณMr thanarachan sarabanดนตรีศึกษา 
1506010084106นางสาวประภาสิริ จันทมั่นMiss Prapasiri Janthamun วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1516010084107นางสาวรภัสสรณ์ พรหมทาMiss Raphassorn prommathaวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1526010084110นางสาวสุภาวดี ปฏิเหตุMissSuphawadee Pathihetวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1536010084111นางสาวเอื้อยนภา ประทุมMiss? Eaynapa? pratoomวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1546012888104นายชัชพล เกษศิริโยธินMr. Chatchaphon Ketsiriyothinนิติศาสตร์ 
1556010226142นายนรวิชญ์ สมบูรณ์Mr Norawit Somboonรัฐศาสตร์ 
1566010226301นายเกริกก้อง อินทฤทธิ์Mr.Kerkkong Intaritรัฐศาสตร์ 
1576010226103นายเฉลิมชัย เรือนชัยMr. Chaloemchai Rueanchaiรัฐศาสตร์ 
1585912247111นางสาวจิราภรณ์ เย็นกายMiss.JIRAPON YENKAIภาษาไทย 
1595912247231นางสาวเบญจรัตน์ สมเพ็ชรMiss Benjarat Sompechภาษาไทย 
1606012743136นางสาวอรัญญา ชมถิ่นสำราญMiss? Aranya? Chomtinsamranภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1615910414308นางสาวอรทัย เอื้อเฟื้อMiss Arathai aueafueaวิทยาศาสตร์ 
1625910207124นายณปวร ไชยโคตรMr.Napawon Chaiyakhotการสอนภาษาจีน 
1635910414312นางสาวสิรินยา หาระสายMiss Sirinya Harasaiวิทยาศาสตร์ 
1646012743241นางสาวมาวรี ศรชัยญาติMiss.Mawaree Sornchaiyatภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1656012743113นางสาวฐิติภรณ์ ธรรมศิริMiss Thitiphon Thammasiri ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1666012743116นางสาวธารินญา ทองขาวMiss Tharinya Thongkhaoภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1676012743112นางสาวชมพูนุช นิ้วทองChaumpoonut Niewthingภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1686012743121นางสาวปิยะธิดา นามโคตรMiss Piyatida Namkhotภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1696012743131นางสาวสุนิตา ศิริเทศMiss Sunita Sirithesภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1706010226340นางสาวพัชรีพร อินทร์จันทร์Miss Phatchareephon Inchanรัฐศาสตร์ 
1716012743135นางสาวอรพรรณ บุรกรณ์Miss Orapan Burokornภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1726012743111นางสาวจิราภรณ์ พิงภูงาMiss Jiraphorn phingphongaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1736012743124นางสาวมณีรัตน์ ปะละกังMiss Maneerat Palakangภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1746110106233นางสาวอรอนงค์ แซ่ลิ้มMrs.Onanong Saelimภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1756012743106นางสาวกัญญารัตน์ รูปสอาดMiss Kanyarat Roobsaard ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1766012888222นายอัษฎาวุธ หล้าอามาตย์Autsadawut la-ramat นิติศาสตร์ 
1776012743137นางสาวอุมาพร กลอนศรีMiss Aumaphorn Kalonsee ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1786012743234นางสาวอรทัย สุพรหมMiss Orathai Supromภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1796012743335นางสาวอรอุมา เกตุสุวรรณ์Miss Onuma Ketsuwanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1806012743214นางสาวเดือนฉาย ฟักสระน้อยMiss Duenchay Faksanoiภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1816012743120นางสาวปาริชาติ คำเสียงMiss Parichart Kamsiang ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1826012743110นางสาวจารุวรรณ จันทร์มูลMiss Jaruwan Janmoonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1836010226316นายอรรคพล แววบุตรMr.Akapol Vaeibutรัฐศาสตร์ 
1846010048209นายณัฐวุฒิ จันทะสุM.r Natthawut janthasuวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1856012866220นางสาวมนัสชนก สิทธิจันทร์Miss manachanok sittichanรัฐประศาสนศาสตร์ 
1866012888204นายชาญศักดิ์ ด้ายรินรัมย์Mr.CHANSAK DAIRINRAMนิติศาสตร์ 
1876012888130นางสาวพรชิตา ธรรมรักษ์Ms. Pornchita Tummarakนิติศาสตร์ 
1886012888103นายเกริกพล เนียมกลิ่นKrerkphon Niamklinนิติศาสตร์ 
1896012866119นางสาวปรียาภรณ์ สมควรMiss Preeyaporn Somkhuanรัฐประศาสนศาสตร์ 
1906010207228นางสาวสุมินตรา น้อมระวีMiss Sumintra Nomraweeการสอนภาษาจีน 
1916012743107นางสาวกัลยาณี สุทธศิริMiss Kanlayani Sutthasiriภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1925910633302นางสาวปภัสรา บุรัสการMiss Papassara Burassakarnคณิตศาสตร์ 
1936012743301นายฉัตรถยา วันยศMR. Chuttaya Wunyoat ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1946012888119นายสุปัญญา บัวพันธ์Mr. Supanya Buaphanนิติศาสตร์ 
1956010226230นางสาวภัทราพร สุระเสนMiss.phattraporn surasenรัฐศาสตร์ 
1966012866106นายปริวุฒิ มีภาพMr.Pariwut Meepapรัฐประศาสนศาสตร์ 
1976012866213นางสาวกฤตยา ใยเม้าMiss. Krittaya Yaimaoรัฐประศาสนศาสตร์ 
1986012866114นางสาวกัลยา สุภาทีMiss. Kanlaya supateeรัฐประศาสนศาสตร์ 
1996012866211นายสุรพงษ์ ชิณวงค์Mr. Suraphong Chinnawongรัฐประศาสนศาสตร์ 
2006010226209นายนนทชัย สมใจMr.Nonthachai Somchai รัฐศาสตร์ 
2016012866107นายพิทยา หงษ์คำมีMr. Phitaya Hongkhammeeรัฐประศาสนศาสตร์ 
2026012866105นายนัฐพงษ์ กาหลงMr.Nattapogn Kalongรัฐประศาสนศาสตร์ 
2036010226204นายณัฐพงษ์ แหวนหล่อMr. Natthapong Waenlor รัฐศาสตร์ 
2046110512108นางสาวชัชรินทร์ โถทองMiss chatcharin thotongภาษาญี่ปุ่น 
2056010226118นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรีMr Aekasit phosriรัฐศาสตร์ 
2066010226227นางสาวบุศรินทร์ อินทร์ขาวMissรัฐศาสตร์ 
2076012866223นางสาวศศิธร สมรัตน์Miss Sasithorn Somratรัฐประศาสนศาสตร์ 
2086012866124นางสาวศศิภร สมรัตน์Miss Sasiporn Somratรัฐประศาสนศาสตร์ 
2096012866228นางสาวอุไรพร อุดรพันธ์Miss.Auraipon Audonphanรัฐประศาสนศาสตร์ 
2106012866214นางสาวเกษรา ล้ำเลิศMiss. Ketsara Lamlertรัฐประศาสนศาสตร์ 
2116012866104นายธีรศักดิ์ ไชยชนะMr. Teerasak Chaichanaรัฐประศาสนศาสตร์ 
2126012866215นางสาวจิรัฐิติกาล สอดศรีMiss Jiratthtikan Sodsriรัฐประศาสนศาสตร์ 
2136012866108นายไพบูลย์ ประสารสุขMr.Paiboon Prasansukรัฐประศาสนศาสตร์ 
2146012866110นายสิทธิชัย ธรรมวงศ์Mr.Sitthichai Dhamawongรัฐประศาสนศาสตร์ 
2156012866225นางสาวสุพิชญา พวงพันธ์Miss Supitchaya Puangpanรัฐประศาสนศาสตร์ 
2166012866109นายสราวุฒิ ลาพันธ์Mr.Sarawut Lapanรัฐประศาสนศาสตร์ 
2176012866208นายวีระศักดิ์ พิมพ์ทองMr.Weerasuk Pimthongรัฐประศาสนศาสตร์ 
2186012866101นายกฤติพงศ์ บุตรที Mr Kittiphong Butthiรัฐประศาสนศาสตร์ 
2196010226329นางสาวพิมพิมล ปรือปรักMiss Phimphimon Prueparkรัฐศาสตร์ 
2206010226322นางสาวฐิติชญา เสาร์จันทร์Miss Thitichaya saojan รัฐศาสตร์ 
2216010226307นายธนวัฒน์ มักสันMr.Thanawat Makkasanรัฐศาสตร์ 
2226010226120นางสาวจารุวรรณ คล้ายผึ้งMiss jaruwan khaiphuengรัฐศาสตร์ 
2236010226210นายบุญญฤทธิ์ จันทะสนMฺr.Bunyarit Chantasonรัฐศาสตร์ 
2246010226213นายวงศกร บัวจันทร์Mr.Wongsakorn Buachanรัฐศาสตร์ 
2256010226107นายธนชาติ เลิศศรีMr.Thanachat Lertsriรัฐศาสตร์ 
2265910079102นายวัชรินทร์ พาลีMr. Watcharin paleeดนตรีศึกษา 
2275910079223นายทศพล ยาตราMR.THODSAPHON YRATRAดนตรีศึกษา 
2285910079219นางสาวสิรารมย์ สรเเสงMiss Sirarom Sorasaengดนตรีศึกษา 
2296012743201นายกิตติธัช วรจักร์นายกิตติธัช วรจักร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2306012866118นางสาวนันทนา สร้างหล่อMiss Nantana Sranglorรัฐประศาสนศาสตร์ 
2316012866222นางสาววัลลภา ผานาคMiss Wanlapha Phanakรัฐประศาสนศาสตร์ 
2325910079226นางสาวน้ำส้ม ศรีจันทร์Miss namsom srijanดนตรีศึกษา 
2336010226105นายณัฐพล รัตนวันMr. Nattaphon Rattanawanรัฐศาสตร์ 
2346010488207นางสาวจิรัชญา สุขตะMiss Jiratchaya Sukkhataภาษาอังกฤษ 
2355910488121นางสาวนรมน ชุบขุนทดMiss. Noramon Chubkuntod ภาษาอังกฤษ 
2366012247211นางสาวจุฬาภรณ์ ละมูลMiss.Chulaphorn Lamulภาษาไทย 
2376012866125นางสาวสุพัตตรา เลาพิลาMiss Suphattra Laophilaรัฐประศาสนศาสตร์ 
2386010226225นางสาวนัฐกาญจน์ กำเนิดMISS NATTHAKAN KAMNOEDรัฐศาสตร์ 
2396012888133นางสาวสุกฤตา ไฮ้กัญญาMs.sukitta haikanyaนิติศาสตร์ 
2406012866221นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริจันดาMiss Yaowalak Sirijandaรัฐประศาสนศาสตร์ 
2416010226226นางสาวนิลาวัลย์ ศิริกุลMiss Nilawan sirikunรัฐศาสตร์ 
2426012866226นางสาวสุภารัตน์ ธรรมนิยมMiss? Supharat Thamniyomรัฐประศาสนศาสตร์ 
2436012866129นางสาวอุทุมพร สมศรีMiss Uthoomporn Somsriรัฐประศาสนศาสตร์ 
2446012213141นางสาวอัฐภิญญา สีหะวงษ์Miss Autpinya Sihawong การจัดการ 
2456012213112นางสาวเกตฐา ทนนศักดิ์Miss Kettha Thanonsakการจัดการ 
2466010226123นางสาวฐิติมา พงษ์สุระMiss Thitima phongsuraรัฐศาสตร์ 
2476010226125นางสาวนฤมล เสนานนท์Miss Naruemon Senanonรัฐศาสตร์ 
2486010226133นางสาวสุดาวรรณ สาดาMiss Sudawan Sadaรัฐศาสตร์ 
2496010226327นางสาวปลายฟ้า คชพรมMiss Payfah Chotchapromรัฐศาสตร์ 
2505910488233นางสาวสุปรียา จุลสมบัติMiss.Supreeya Chulsombatภาษาอังกฤษ 
2516016245108นายองอาจ พะโสมOngart Pasomการพัฒนาชุมชน 
2526012888106นายณัฐพงษ์ ใจสุขNatthaphong jaisukนิติศาสตร์ 
2536016245115นางสาวกิตติยา ตุ่มใสย์Ms.Kittiya Tumsaiการพัฒนาชุมชน 
2546012866217นางสาวนภัสสร ชาติมนตรีMiss. Napatsorn Chatmontreeรัฐประศาสนศาสตร์ 
2556010207119นางสาววรากรณ์ ศรีสุธรรมMiss Warakorn Srisuthamการสอนภาษาจีน 
2566010226313นายวชิรากร พรมจารีย์นาย Wachirakron promjareeรัฐศาสตร์ 
2576016245121นางสาวปรีญา สมพรMs.preeya sompousการพัฒนาชุมชน 
2586016245131นางสาวสุพรรษา สีสดMs.supansa seesodการพัฒนาชุมชน 
2596016245105นายพิชัย บุยโยMr.phichai boonyoการพัฒนาชุมชน 
2606016245117นางสาวทักษพร ภักดีMiss.Thaksaporn Phakdeeการพัฒนาชุมชน 
2616016245130นางสาวสุกัญญา แสงมาศMiss.Sukunya Saengmatการพัฒนาชุมชน 
2626016245122นางสาวปรียานุช ตะเคียนรามMs.Preeyanut Takianramการพัฒนาชุมชน 
2636016245120นางสาวนัดดา การะเกดMiss nutda karaketการพัฒนาชุมชน 
2646016245112นางสาวกนกวรรณ บุญทองKanokwanการพัฒนาชุมชน 
2656016245133นางสาวสุภาวิดา ศรีนวลsupawida srinualการพัฒนาชุมชน 
2666016245124นางสาวภคมน ทองจันอับPakamon Thongjanupการพัฒนาชุมชน 
2676012866205นายปริญญา แก้วชะอุ่มMr.Parinya Kaewcha-Aumรัฐประศาสนศาสตร์ 
2686116245118นางสาวจุฑามาศ พันชนะChuthamart? Phanchanaการพัฒนาชุมชน 
2696010226113นายเมธี พรมดวงศรีMr. Me thee Promduangsriรัฐศาสตร์ 
2706116245110นายอนุพงษ์ ใจคงMr.Anuphong Chaikhongการพัฒนาชุมชน 
2716112743226นางสาวสิริญญา ทองปัญญาMiss Sirinya Thongpanyaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2726012866121นางสาวยุภาวดี ขันติวงค์Miss.Yupawadee Khantiwongรัฐประศาสนศาสตร์ 
2736010226304นายณัฐพล ระงับภัยMr. Nattapon Rangabpaiรัฐศาสตร์ 
2746010226326นางสาวนิโลบล รัตนะวันMiss Nilobol Rattanawanรัฐศาสตร์ 
2756010226239นางสาวกมลลักษณ์ พงษ์เพ็ชรMiss.kamonlak phongphetรัฐศาสตร์ 
2766012866218นางสาวประวีณา เทศกูลMiss Prawina Thetsakunรัฐประศาสนศาสตร์ 
2776012866227นางสาวอนุธิดา ไชยสุวรรณMiss Anuthida Chaisuwanรัฐประศาสนศาสตร์ 
2786012866113นางสาวกมลวรรณ ดัชถุยาวัตรMISS GAMONWAN DACTHTUYAWATรัฐประศาสนศาสตร์ 
2796010226224นางสาวธัญญาภรณ์ บรรลังค์Miss.Tanyaporn Banlangรัฐศาสตร์ 
2806010226336นางสาวเสาวพร โทแก้วMiss Saowaporn Tokaew รัฐศาสตร์ 
2816110226141นางสาวธนกร สาลีMiss Thanakorn Saleeรัฐศาสตร์ 
2825910068313นายกตัญญุตา สาสายMr.Katanyuta Sasaiพลศึกษา 
2836010084103นางสาวกนกวรรณ แสวงผลMISS Kanokwan sawangphol วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2846010084108นางสาวเรเบคา อาจใจMISS. REBEKAH ARJJAIวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2856012866111นายสุทิน เทนสุนาMr.Sutiu Thensunaรัฐประศาสนศาสตร์ 
2866015953102นายกฤษณพล มีชัยMr.Kredsanapon Meechaiเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
2876210048207นายณัฐปภัช ทองขาว-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2886210048219นายพลาธิป ชัยเคนวงศ์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2896210048220นายพายุ พิมพ์พา-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2906210048223นายภูวนาถ สอนเกิด-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2916210048227นายวิทยา ชัยชาญ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2926010226337นายนัฐพงษ์ ศรีมุมNattaphongรัฐศาสตร์ 
2936110983123นางสาวภัณฑิลา เหรียญทองMs.Panthila Rianthongวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2946010226207นายธนพล กองสำลี Mr.Thanapon kongsamlee.รัฐศาสตร์ 


---
โทรศัพท์---