ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อ-สกุล(TH)ชื่อสกุล(EN)สาขาสถานะ
16110106124นางสาวศุภรัตน์ สีสิ้วmiss supharat seesiewภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
26110106237นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์ภักดีkanyarat chanpakdeeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
36110106222นางสาวศศิภาภรณ์ ทองทิพย์sasipaporn thongthipภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
46110106133นางสาวทานตะวัน ศรีภูทองMiss. Thantawan Sriphuthongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
56110106114นางสาวนฤมล จันมนตรีMiss Naruemon Janmontreeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
66110106116นางสาวบุณฑริก งามแสงMiss Buntharik Ngamsaengภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
76110106136นางสาวไพรัตน์ สีสิ้วmiss phairat seesewภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
86112743204นางสาวกฤตยา วันแพงภาษาอังกฤษธุรกิจ 
96110106221นางสาววิชุดา สายสาwichuda saisaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
106110106226นางสาวอรญา ศิริโสOraya sirisoภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
116110106130นางสาวธนาภรณ์ ป้องแก้วMiss Thanaporn Pongkaewภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
126110106107นางสาวขนิษฐา เรืองเดชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
136110106128นางสาวอิสราภรณ์ อินพวงMiss. Isaraporn Inpuagภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
146110106238นางสาวพรลภัฏฏ์ พิมพ์สาลีMiss Pornlapat Pimsalieภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
156112743231นางสาวอรัญญา แสนสวนจิตMiss Arunya SansunJitภาษาอังกฤษธุรกิจ 
166112743205นางสาวจันทกานต์ ยืนยงMiss Janthakan Yuenyongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
176112798212นางสาววิมลณัฐ ดวงใจMiss Wimonnat Doungjaiภาษาจีน 
186110106125นางสาวสุวรรณา พิมพ์ทองmiss suwanna phimthongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
196112798109นางสาวปัณฑิตา เครือคุณPanthita kruaekoon ภาษาจีน 
206112798118นางสาวสุภาวดี แก้วรักษาsupawadee keawruksaภาษาจีน 
216112798113นางสาววีรวรรณ ตามชัยภูมิweerawan tamchaiyapumภาษาจีน 
226112798204นางสาวชฎาพร บัวส่องChadaporn buasongภาษาจีน 
236112798217นางสาวสุธาสินี โยคะสัยSuthasini Yokhasaiภาษาจีน 
246112743103นางสาวกนกวรรณ บัวกอMiss Kanokwan Buakorภาษาอังกฤษธุรกิจ 
256112743114นางสาวทักษิณา อินแพงMiss Taksina Inpaengภาษาอังกฤษธุรกิจ 
266112798216นางสาวสิตานันท์ จันคราMiss Sitanan Jankraภาษาจีน 
276110106101นายเกียรติภูมิ แสงมาศMr. Kiadtiphum Saengmatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
286112798108นางสาวนฤมล คูณสมNaruemon koonsomภาษาจีน 
296112798106นางสาวเดือนเพ็ญ สารบูรณ์Duanpen Saraboonภาษาจีน 
306112743225นางสาวศุภิสรา แก้วธรรมMiss Suphisara Kaewthamภาษาอังกฤษธุรกิจ 
316112798219นางสาวอานิตชนา ทองใบArnitchana Thongbaiภาษาจีน 
326110106131นางสาวภัทราวดี ชาลีPattarawadee chaleeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
336112798221นางสาวสุภัสสรา วงษ์ภักดีSupadsara Wongpakdeeภาษาจีน 
346112798105นางสาวชลธิชา นารีChonticha Nareeภาษาจีน 
356116245109นายสุพล จิตตะโคตร์Mr. Suphon Chittakhotการพัฒนาชุมชน 
366110106227นางสาวอรพินท์ สาระวันMiss Oaraphin Sarawanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
376116245118นางสาวจุฑามาศ พันชนะChuthamart? Phanchanaการพัฒนาชุมชน 
386116245107นายสิทธินนท์ แพงแสนSittinon PHaengsenการพัฒนาชุมชน 
396116245133นางสาวพิกุล บับพานmiss pikul babpanการพัฒนาชุมชน 
406110106232นางสาวสุฑาวรรณ วรรณาSutawan Wannaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
416112743232นางสาวอาภรณ์ แท่งทองMiss Aporn Thaengthongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
426110106108นางสาวจิณห์วรา จันทองMiss Chinwara chanthongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
436110106115นางสาวนันธิดา มนทองNanthida Monthongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
446110106110นางสาวชลิตาภรณ์ ประมวลMiss Chalitapohn Pramuanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
456112743124นางสาวศศิธร เกษรMiss Sasitorn Kesonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
466110106118นางสาวพิกุล มุ่งสินMiss Phikun Mungsinภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
476110106112นางสาวทิพย์นารี อัครชาติTipnaree Akarachatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
486110106121นางสาววราภรณ์ มะโนชาติWaraphorn Manochatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
496116245113นางสาวกฤติยาภรณ์ ระวังญาติkittiyaporn rawangyartการพัฒนาชุมชน 
506112743215นางสาวธัญญาลักษณ์ ศิลาThanyalak Silaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
516112743108นางสาวชลิตา จำนิลMiss Chalita Chamnilภาษาอังกฤษธุรกิจ 
526112743201นายภูวนาถ ชูใจphuwanat chujaiภาษาอังกฤษธุรกิจ 
536116245110นายอนุพงษ์ ใจคงMr.Anuphong Chaikhongการพัฒนาชุมชน 
546110106122นางสาวศศิภา บุญประกอบMiss Sasipha Bunpakopภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
556112743135นางสาวทัศวรรณ จิตต์จันทร์Miss Thatsawan Jitjan ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
566110106104นายสืบพงศ์ ประทุมวงค์Mr. Suebpong Prathumwongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
576116245124นางสาววนิดา บุตรดาWanida Butdaการพัฒนาชุมชน 
586110106224นางสาวสกุลจิรมณี ศรีมงคลMiss Skunchiramani Srimongkhonภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
596010014108นางสาวศศินา ขุนาพรมMiss Sasina Khunapomวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
606112743216นางสาวบัณฑิตา โพธิ์ศรีMiss Bantita Phosriภาษาอังกฤษธุรกิจ 
616110106109นางสาวชลธิชา ประดับศรีMiss Chonthicha pradubsriภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
626110106127นางสาวอรพินท์ บุญมาตย์Miss Oarphin Boonmatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
636110106209นางสาวชลธิชา สีแดงMiss Chonthicha Seedaengภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
646110106223นางสาวศิริลักษณ์ มะนาวนอกMiss Sirilak Manawnokภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
656112743122นางสาวลัดดาวัลย์ รักษาศิริMiss Laddawan Raksasiriภาษาอังกฤษธุรกิจ 
666112798211นางสาววารุณี ดวนใหญ่Miss Warunee Duanyaiภาษาจีน 
676110095101นายธีรยุทธิ์ คูณสุขmr.Thirayut Khunsukประวัติศาสตร์ 
686116245123นางสาวปนัดดา พงศ์พีระmiss panadda pongdeeraการพัฒนาชุมชน 
696112855112นายธีรภัทร์ ทิพย์รักษาMr.Thirapatr Thipraksaนิเทศศาสตร์ 
706110106126นางสาวหัถริยา จำปาขีดMiss Hattariya Jampakeedภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
716112743115นางสาวธัญญาลักษณ์ วังเมืองMiss Thanyalak Wangmuangภาษาอังกฤษธุรกิจ 
726110106213นางสาวนฤมล วรรณทองMiss Naruemon Wanthongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
736116245111นายอภิเชษฐ์ รจนัยMr. Apichetการพัฒนาชุมชน 
746110106137นางสาวเอื้องคำ พอใจMiss Uangkam Phojaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
756116245135นางสาวสุกัญญา พรมแดนmiss sukanya promdaenการพัฒนาชุมชน 
766112743207นางสาวชนัญชิดา เริ่มศรีMiss Chananchida Roemsriภาษาอังกฤษธุรกิจ 
776010014105นายภาสกร ลำภาMr.Passakorn Lampaวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
786110106106นางสาวกลิ่นสุคนธ์ ท้าวมาMiss klinsukhon Thaomaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
796110095112นางสาวคันธิมา สารโทMiss Kantima Sarathoประวัติศาสตร์ 
806112743104นางสาวกรวีร์ บุญเนาว์Miss Kornrawee Boonnaoภาษาอังกฤษธุรกิจ 
816110106134นางสาวอุมาพร ภูหมื่นMiss Aumaporn phoomuenภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
826110106216นางสาวปัณฑิตา เพ็งแจ่มMiss Panthaem Phengchaemภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
836110095111นางสาวนิภาพร วิถีmiss nipaporn witeeประวัติศาสตร์ 
846110106220นางสาวรุ่งนภา พันธ์แก่นMissRungnapa Phankaenภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
856110106203นายวุฒิศักดิ์ บุญทาทองMr.Wuttisak Boontathong ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
866112855109นางสาววิภาวดี ดาวขาวmiss wipawadee daokaoนิเทศศาสตร์ 
876110106123นางสาวศิริกานดา แก่นพันธ์Miss. Sirikanda Kanpanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
886110106225นางสาวหนึ่งฤทัย แดงงามMiss Nuaengruethai Dangnngamภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
896112855111นางสาวสุชัญญา ถวิลรักษ์Miss Suchanya Thawinrakนิเทศศาสตร์ 
906110106236นางสาวเปียทิพย์ ปุริสมัยMiss piathip purisamaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
916112855108นางสาวลัดดาวัลย์ ฤทธิสารMiss Laddawan Ritthisanนิเทศศาสตร์ 
926112855110นางสาวศุภชญา อินทนิลmiss Supachaya lnthaninนิเทศศาสตร์ 
936112743214นางสาวธัญญาเรศ จันทรโคตรMiss Thanyaret Chantharakhot ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
946112743235นางสาววิจิตตรา เผืองบุญMiss Wijittra Phuangboonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
956110095105นางสาวปัณฑารีย์ ขันติวงศ์Pantharee khantiwong ประวัติศาสตร์ 
966112743109นางสาวชุรีพร ศรีษะใบMiss Chureeporn Srisabai ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
976112743144นางสาวจิราภรณ์ แทนพันธ์Miss Jirapon taenpanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
986112743145นางสาวศรุตา วันเพ็ญMiss Saruta Wanpenภาษาอังกฤษธุรกิจ 
996116245122นางสาวปนัดดา คันทาmiss panadda khanthaการพัฒนาชุมชน 
1006112743110นางสาวณัฐกาญจน์ กันตรงMiss Natthakan Kantrongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1016116245132นางสาวรุจิรา มหาวงศ์Rujira mahawongการพัฒนาชุมชน 
1026112743112นางสาวดวงฤทัย วัยวัฒน์Miss Duangruethai waiyawat ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1036112798112นางสาววิชญาพร คุ้มครองMiss Witchayaphorn Khumkhrong ภาษาจีน 
1046112743130นางสาวสุภาวดี ระวังชนม์Miss Supawadee Rawangchonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1056112743107นางสาวจุฑามาศ ประทุมวงศ์Miss Chuthamat Prathumwongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1066112743134นางสาวพรทิวา บุญประสิทธิ์Miss Porntiwa boonprasitภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1076112743131นางสาวอรยา สุวรรณศรีMiss Araya Suwansri ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1086112743101นายทรงศักดิ์ ปริญMr.songsak palinภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1096112743137นายอภิสิทธิ์ คิดพิมย์Mr.Aphisit Kidpimภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1106112743209นางสาวฐการินทร์ เนตรพันธ์Miss Thakarin Neatphanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1116112743233นางสาวบุตรนภา พึ่งพาMiss.Budnapa Puengpaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1126112743221นางสาวรวิสรา ท้าวอินทร์Ravisara Thaoinภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1136112743111นางสาวณัฐวดี ศิลาโชติMiss Nattawadee Silachoteภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1146112743133นางสาวเอมิกา หาญชนะMiss Amika Hanchana ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1156112743123นางสาววัชรี สีสวาดMiss Watcharee Seesawadภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1166112743203นางสาวกนกวรรณ สมบูรณ์Miss. Kanokwan Somboonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1176112743229นางสาวสุพัตรา บุษบงค์Miss Supatta Busabongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1186112743218นางสาวพัชราภรณ์ บุติพันคาMiss:Phatcharaphon Butiphankhaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1196112743132นางสาวอาทิตยา ลีทัพไทยArthittaya Leetupthaiภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1206112866213นางสาวดนิตา ศิลาโชติMiss.Danita Silachotรัฐประศาสนศาสตร์ 
1216112866108นายสิทธิกร สมทองSitthikorn Somthongรัฐประศาสนศาสตร์ 
1226112866222นางสาวรัตน์ศิยา พรมศักดิ์Miss.Ratsiya Promsakรัฐประศาสนศาสตร์ 
1236112743121นางสาวรจนา สอนคำเสนMiss Rotchana Sonkhumsen ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1246112866229นายบัณฑิต อุตสาหะMr. Bunthit Autsahaรัฐประศาสนศาสตร์ 
1256112866114นางสาวดวงมณี ศรีเพ็งMiss Duangmanee Sriphengรัฐประศาสนศาสตร์ 
1266112743223นางสาววิภารักษ์ บุญลับMiss Wiparuk Boonlubภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1276112866110นายอธิบดี สีตระการMrs Athibordee Sritrakarnรัฐประศาสนศาสตร์ 
1286112743230นางสาวอติมา อุทัยMiss.Atima Uthaiภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1296112743219นางสาวภมรมาศ ดอนขันไพรMiss.Pamonmart Donkanpaiภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1306112743237นางสาวศิริพร สายสังข์Miss Siripon Saisangภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1316112743236นางสาวกาญจนา คำศรีMiss Kanjana Kamsriภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1326110095119นางสาวจิตรลดา นนเทศาMiss Jitrlada Nontasaประวัติศาสตร์ 
1336112743227นางสาวสุทธิดา ศรีบาลMiss Sutthida Sribanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1346112743113นางสาวตรีรัตน์ ไพรบึงMiss. Treerat Phaibungภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1356110095103นางสาวนฤมล สุระMiss. Naruemon Suraประวัติศาสตร์ 
1366110106117นางสาวปิยธิดา พรหมลิmiss piyathida promaliภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1376116245131MR. MENGSAING CHHEANGMr. Mengsaing Chheangการพัฒนาชุมชน 
1386112743117นางสาวปทุมรัตน์ สิงห์คำMiss Patumrat Singkham ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1396110106202นายภานุเดช สายสินธุ์Mr. Phauber Saisinภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1406110106129นางสาวกิตติยาภรณ์ บัวสอนMiss Kittiyaporn Baosornภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1416110106211นางสาวทิพยดา วงษ์ในmiss thipphayada wongnaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1426112798116นางสาวสายธาร สุริเตอร์saitarn suriterภาษาจีน 
1436110083102นายกุลหิรัญ ชายกลางMr.Kulhiran Chaiklangศิลปะและการออกแบบ 
1446112743136นางสาวชัชฎาภรณ์ มะโนราMiss Chadchadaporn Manora ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1456110106102นายไพโรจน์ ศิริแววMr. Pairot Siriwaewภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1466112743213นางสาวตวงทิพย์ บูชาบุตรMiss Tuangthip Buchabutภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1476112866111นางสาวกรศิริ ดวงศรีMiss Kornsiri Duangsriรัฐประศาสนศาสตร์ 
1486110106111นางสาวณิชากร แถวทัศน์Miss. Nichakon Taewtusภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1496110106103นายภูวเดช สิงห์ไกรMr. Phoowadet Singkraiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1506110095107นางสาววรรณวิสา สมคิดMr. wanvisa somkidประวัติศาสตร์ 
1516112743212นางสาวนางสาว ดารีนัส บึงไกรDareenas Buengkraiภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1526112743140นางสาวฌาลิตา กาลพฤกษ์Miss Chalita Kalapruekภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1536112743125นางสาวศิริลักษณ์ คงคำMiss Sirilax Khngkamภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1546110106105นายอัครชัย ใจคงMr. Akkarachai Jaikongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1556110106212นางสาวธัญญาภรณ์ เสนรัตน์Miss Thanyaporn Senrat ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1566112743228นางสาวสุทธินันท์ ไมตรีMiss sutinan maitreeภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1576110095106นางสาวลดารัตน์ พูนทองMissประวัติศาสตร์ 
1586112798103นางสาวกานติมา คำแพงKantima Kampang ภาษาจีน 
1596112798207นางสาวนรินทิพย์ ทองอ่อนMiss.Narintip Thong-onภาษาจีน 
1606112798203นางสาวจิรารัตน์ อุ่นอ่อนJirarat Aun-onภาษาจีน 
1616112798222นางสาวรัชนีกร ดิษฐประสพMiss Ratchaneekorn Ditprasopภาษาจีน 
1626112798120นางสาวอาภาพร ไชยสุวรรณMiss Apaporn Chaisuwanภาษาจีน 
1636112798104นางสาวจุฑามาศ เหล่าบ้านเหนือMiss Chutamard Hlowbanunaภาษาจีน 
1646112798110นางสาวพรนภา เหลื่อมคำMiss pornnapa lueamkhamภาษาจีน 
1656112798208นางสาวปนัดดา นิยมMiss Panadda Niyomภาษาจีน 
1666112888142นางสาวศิรินธร คงทนMiss Sirinthon Khongtonนิติศาสตร์ 
1676112888150นางสาวพิยดา รักผลดีMiss Piyada rugphondeeนิติศาสตร์ 
1686112888152นางสาวทิวาภรณ์ พลภัคดีMiss Thiwaporn Pholphakdeeนิติศาสตร์ 
1696112743210นางสาวณัฐธิดา ชมภูวงศ์Miss Nuttida Chompuwongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1706112888106นายฐิติรัตน์ โนนน้อยMr Thitirat nonnoiนิติศาสตร์ 
1716112743129นางสาวสุนิษา พรหมมาSunisa Prommaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1726112888147นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์เพ็งMiss Supaporn janpengนิติศาสตร์ 
1736112743202นายคณาธิป ทองแดงMr. Khanathip Thongdaengภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1746112743226นางสาวสิริญญา ทองปัญญาMiss Sirinya Thongpanyaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1756112743127นางสาวสิริมา กัยนะMiss Sirima kanyana ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1766212798155นางสาวปัทมวรรณ พงษ์วันmiss.pattamawan phongwanภาษาจีน 
1776112866225นางสาวสุนิสา พันธ์พงษ์Miss.Sunisa Phongpongรัฐประศาสนศาสตร์ 
1786112888118นายเริงศักดิ์ ศิริชนะMr.Roengsak Sirichanaนิติศาสตร์ 
1796112888135นางสาวปรียานุช พันธเสนMiss.Preeyanoot Panthasaneนิติศาสตร์ 
1806112866211นางสาวกิจติญาภรณ์ พาลีMiss Kidtiyapon Paleeรัฐประศาสนศาสตร์ 
1816112888144นางสาวสุจิตตรา สนคุ้มMiss Sujittra Sonkumนิติศาสตร์ 
1826112888148นางสาวสุรภัทร์ พิมพ์พัฒน์Miss Surapat Pimpatนิติศาสตร์ 
1836112888143นางสาวสกุลรัตน์ ศรีผุยMiss Sakulrat Sripuiนิติศาสตร์ 
1846112888125นายศักดา อุดทาMr.Sakda Autaนิติศาสตร์ 
1856112888122นายวีรกร เรืองฤทธิ์Mr.weerakorn Rungritนิติศาสตร์ 
1866112888102นายกฤษณะ คำโสภาMr.Kritsana khamsopaนิติศาสตร์ 
1876112888121นายวรวุฒิ บัวจันทร์Mr.Worawut Buachanนิติศาสตร์ 
1886112888115นายบรรพต นาจำปาMr.Banpod Nachampaนิติศาสตร์ 
1896112888153นายปฏิพัทธ์ เกษศิริMr.Patiphat Ketsiriนิติศาสตร์ 
1906112888124นายศักดา โทชาติMr.Sakda Thochartนิติศาสตร์ 
1916112888140นางสาวศิริญญา สายแม้นMissSirinya Saymaenนิติศาสตร์ 
1926112888145นางสาวสุพัตรา สิงห์โตMissSupattra Singtoนิติศาสตร์ 
1936112888138นางสาวรุ่งนภา ศิริมานพMissRungnapa Sirimanopนิติศาสตร์ 
1946112888149นางสาวอนิตา ลุนจันทร์MissAnita Loonchanนิติศาสตร์ 
1956112888155นางสาวธิติมา พงษ์นามMissThitima Pongnamนิติศาสตร์ 
1966112888130นางสาวณิชา บุบผาMissNicha Bubphaนิติศาสตร์ 
1976112888141นางสาวศิริทิพย์ ชาติมนตรีMissSirithip Chatmontreeนิติศาสตร์ 
1986110095115นางสาวกุสุมา ไกรวิเศษmiss kusuma kaiwisedประวัติศาสตร์ 
1996110095102นางสาวจิรัชญา จันทะไหมmiss jiratchaya chantamaiประวัติศาสตร์ 
2006110095118นางสาวปวีณา ขันตรีmiss Paweena Khantreeประวัติศาสตร์ 
2016110095117นายศราวุฒิ โสภาMr. sarawut sopaประวัติศาสตร์ 
2026112798101นายธนชัย กันหาบุตรthanachai kanhabootภาษาจีน 
2036116245105นายพัทธพล ผกายทองMr.Phatthaphon Phakaithongการพัฒนาชุมชน 
2046110106119นางสาวฟาณิชชาติ เบิกบานmiss fanitchat berkbanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2056110083116นางสาวแสงรุ้ง แสงมาศMiss Saengrung Saengmatศิลปะและการออกแบบ 
2066112888127นางสาวกัญญารัตน์ ไชยนิลmiss ganyarat chaiyanalนิติศาสตร์ 
2076110106215นางสาวนุชจรีย์ สาอุดมNoothjaree Saudomภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2086110106214นางสาวนันทพร ศรีแย้มMiss Nanthapon Sriyeamภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2096110106208นางสาวชญานี สายพฤกษ์Miss Chayanee Saiphruekภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2106112866125นางสาวสุนิตรา สิงห์คำSunitra Singkhamรัฐประศาสนศาสตร์ 
2116112866129นางสาวศิริพร ศรบุญทองSiriporn Sornboonthongรัฐประศาสนศาสตร์ 
2126112866120นางสาวปอรรัชม์ วิเศษพงษ์Miss Paonrach Wisetphongรัฐประศาสนศาสตร์ 
2136112866226นางสาวอรทัย ศรีมันตะMiss Oorathai Srimantaรัฐประศาสนศาสตร์ 
2146112866220นางสาวพรทิพย์ ศรีละโคตรMiss Pornthip Srirakotรัฐประศาสนศาสตร์ 
2156112866215นางสาวธิดารัตน์ จั่วจันทึกMiss Thidarat Juajanthuekรัฐประศาสนศาสตร์ 
2166112866218นางสาวปพิชญา วิชาชัยMiss Paphitchaya Wichachaiรัฐประศาสนศาสตร์ 
2176112866201นายขจรภพ คัลนาKajonpob Khanlanaรัฐประศาสนศาสตร์ 
2186112866130นางสาวจุฑามาศ บุญเพ็งmiss Juthmas Boonphengรัฐประศาสนศาสตร์ 
2196112866127นางสาวอ้อยใจ ไชยาMiss Aoyjai Chaiyaรัฐประศาสนศาสตร์ 
2206112866126นางสาวอภิญญา พันธพัฒน์Miss Aphinya Phanthaphatรัฐประศาสนศาสตร์ 
2216112866124นางสาววิมาดา เส็งชื่นMiss Wimada Sengchuenรัฐประศาสนศาสตร์ 
2226112743241นายภูมิเพชร พลกล้าMr. Poompech Polklaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2236112798107นางสาวธันย์ชนก สุดตานนท์Miss Thanchanok Suttanonภาษาจีน 
2246112743119นางสาวเพ็ญนภา ประวาฬMiss Pennapaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2256110106233นางสาวอรอนงค์ แซ่ลิ้มMrs.Onanong Saelimภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2266112888139นางสาวศศินา มะโนMiss Sasina Manoนิติศาสตร์ 
2276112888129นางสาวจิราภรณ์ โพธิวัฒน์Miss.jiraphon Potiwatนิติศาสตร์ 
2286112888134นางสาวบุญถม อุ่นใจMiss.Boonthom Ounjaiนิติศาสตร์ 
2296112888136นางสาวพรพรรณ แก้วนิลMiss.Pornphan Kaewninนิติศาสตร์ 
2306116245103นายเดโช คำสุขMrs.Dacho Kumsukการพัฒนาชุมชน 
2316112866206นายวรายุส พลคำMr.warayut pholkhamรัฐประศาสนศาสตร์ 
2326112866107นายวันชัย พิมศาลMr.wanchai Phimsanรัฐประศาสนศาสตร์ 
2336112888131นางสาวธมนวรรณ จันทร์พูลMiss.Thamonwan Janphoolนิติศาสตร์ 
2346110403307นางสาวเจนจิรา พันธ์งามjanjira panngamการบัญชี 
2356112888126นางสาวกัญชลิกา อัครบุตรKancharika Akarabutนิติศาสตร์ 
2366112866112นางสาวเกวลี มะณีศรีMiss Kaewalee Maneesriรัฐประศาสนศาสตร์ 
2376210094148นางสาวสุภานัน ชนะงามMiss Supanan Chanangamการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2386210094158นางสาวรัชนีกรณ์ จอมใสMiss Radchaneekon jomsaiการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2396112888137นางสาวพรพรรณ จันทะจิตต์Miss Pornpan jantajitนิติศาสตร์ 
2406110403233นางสาวสุนิชา หนุนวงศ์Sunicha Nunwongการบัญชี 
2416210094135นางสาวพัชรนันท์ นิธิโรจถาพันธ์Patcharanan Nithirotthaphanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2426210094124นางสาวนิภาพร พลสิมมาMiss Nipaporn Phonsimmaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2436110094156นางสาวบุษยมาศ บุญประกอบMiss Busayamart Bunprakobการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2446210094156นางสาวอินทิรา วงค์จันทร์lntira wongianการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2456110094140นางสาวอรนัท รานุสัตย์Miss Oranat Ranusatการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2466010094137นางสาวสุพัตรา เสาศิริMiss Supattra Saosiriการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2476210094161นางสาวกานต์ธิดา เคนท้าวMiss kranthida kenthaoการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2486110094135นางสาวสาวิตรี เรืองศรีMiss.Sawitri Rueangsriการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2496110094118นางสาวณัฐธิดา สุปะติMiss. Natthida supatiการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2506110094153MR.SOVANN OMMr. Sovann Om การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2516112866224นางสาวศุภารัตน์ อนันตศิลป์Miss Suparat Anantasilรัฐประศาสนศาสตร์ 
2526112866121นางสาวพรสวรรค์ สงผัดMiss Phonsawan Somgphatรัฐประศาสนศาสตร์ 
2536110106235นางสาวสุรินพร ดอกจันทร์Ms.surinporn dokchanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2546112866208นายสุรภพ ห่วงสมบัติเจริญMr.Surapop houngsombatjaroenรัฐประศาสนศาสตร์ 
2556112866203นายณัฐพงศ์ บุญลับMr.Nattapong Boonlabรัฐประศาสนศาสตร์ 
2566112866128นายวิษณุ บุญอาสาMr.Wissanu Bunarsaรัฐประศาสนศาสตร์ 
2576112866134นางสาวสุภาวดี สุนันต์Miss.Supawadee Sunanรัฐประศาสนศาสตร์ 
2586210094102นายรัตนบดินทร์ รัตนะวันMisterRattanabodin Rattanawanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2596010014107นางสาวปาริชาต หวานสับMissParichat Wansubวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2606010014106นางสาวณัฎฐนันธ์ แก้วไทรหยวกMiss Natthanan keawsaiyuakวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2616010014101นายกฤษดา เข็มมาMr.Kritsada khemmaวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2626112866117นางสาวนิภาวัลย์ นิยมญาติMiss Nipawan Niyomyatรัฐประศาสนศาสตร์ 
2636210014112นางสาวศศิวิมล มนตรีวงษ์Miss sasiwimon montreewongวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2646210014116นางสาวรสริน ยอดพงษาMiss Rotsarin Yodpongsaวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2656210014114นางสาวฤทัยชนน์ ถุงจันทร์Miss Ruethaichon Thungjanวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2666210014113นางสาวสุภาวณีย์ ผิวงามMiss Supawanee Piwngamวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2676210014115นางสาวเกษนรินทร์ โพธิ์ขาวMiss Kesnarin Phokaoวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2686210014101นายฉัตรณรงค์ เหล่าแคMr. Chadnarong Laokaeวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2696210094108นายอนุชา บุญขาวMr.Anucha boonkhaoการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2706210014102นายธีรภัทร์ บุญรัตน์MR.Theerapat Bunratวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2716210014109นายอิทธิพัทธ์ วงศ์มหาMR.AITTIPHAN WONGMAHAวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2726210014105นายศุภวัฒน์ เสาร์เหลี่ยมSupawat saoleamวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2736210014104นายราชิต เขตสกุล-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2746210094144นางสาวสิริภรณ์ ปัดถาMiss Siriporn Padthaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2756112888146นางสาวสุภัค ศรีละพรมMiss supuk srilapromนิติศาสตร์ 
2766112888101นายกรเดช นามโคตรmr.koradech nammakotนิติศาสตร์ 
2776112888133นายบัณฑิต สาริกุลmr.bandit sarikulนิติศาสตร์ 
2786112888120นายวรพล ขุนโทนmr.worapon kuntonนิติศาสตร์ 
2796210094116นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษหมื่นMissjutatip wisadmuneการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2806210048116นายนัฐพล ยิ้มเกิดMr.Natthaphon Yimkoedวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2816210048114นายธีรพล ธานีMr.Teerapon Thaneeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2826210041108นางสาวนิพัฒน์ทร ทองบางMiss Niphatthon Thongbangเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
2836210048106นายชัยวัฒน์ นามวงษ์Mr.Chaiyawat Namwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2846210041114นางสาววราภรณ์ ไชยศรีษะMiss Waraporn Chaisrisaเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
2856210041116นางสาวสุพัตรา สิงคเวหนMiss Supattra Singkawahonเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
2866210048113นายธนากร ปัทมะMr.thanakorn pattamaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2876210048119นายพชิตการณ์ โรจน์วณิชชากรMr Pachitkarn Rojwanichchakorวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2886212732102นายชวดล มนตรีMr.chawadon montreeวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2896112732116นางสาววชิราภรณ์ มาระวงค์Miss wachiraporn Marawong?วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2906112732111นายอัครพล สมโภชน์Mr. Akkarapon Sompothวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2916210041115นางสาววิไลวรรณ วิเศษชาติMiss. Wilaiwan Wisetchatเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
2926210048139นายอัครวิชญ์ ประเชิญสุขMr. Akkharawit. Prachernsukวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2936212732101นายเจษฎา สมณาMr. Jesada Sommanaวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2946112732103นายธวัฒน์ ด้วงศรีเงินMr.thawat duangsingoenวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2956212732105นายไพสิน ชิณวงศ์Mr.paisin chinawongวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2966212732110นางสาวยุพา โสดามุขMs.Yupa Sodamookวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2976212732109นายนายศิวกร อ่ำโตMr.Sivakorn Amthoวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2986210048154นางสาวอำพร แสนศรีMiss Amporn saensri วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2996210041111นางสาวภัชราพร รังษีmiss.phatcharaporn rangsriเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3006212732104นายปรเมษฐ สุขะตะMr. Jesada Sommanaวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3016112732101นายกฤติพงษ์ มงคลMr.Kittipong Mongkolวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3026212732111นางสาวศิรินภา สายบุตรMiss Sirinapha Saybutวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3036012732106นายณัฏฐ์ชยนต์ ไชยวิเศษNutchayon Chaiwisetวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3046210048149นางสาววิไลลักษณ์ ปัตถาลีMiss wililuk puttaleeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3056210048148นางสาววิชุดา สุภาจันทร์Miss wichuda supajunวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3066210084112นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสันต์Miss Sirilak Srisanวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3076210041117นางสาวอรอุมา วิชิมงคลMiss.Orn-uma Wichitmongkolเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3086210048143นางสาวนิภาพร ไชยโคตรMiss.Nipapon Chaiyachotวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3096210084110นางสาวพิกุลทอง สืบศรีMrs phikulthong suebsriวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3106210084101นายจักรพงษ์ พรมมาสุขMr.Jakkaphong Prommasukวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3116210084103นางสาวเจียระไน เบ้าหิรัญMiss. Jiaranai baohirunวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3126210084108นางสาวนันธิดา พานัดMrs.Nanthida Panatวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3136210084106นางสาวนวพร พรมภักดีMrs.Nawaporn prompakdeeวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3146210041112นางสาวรัตนา ทองเปลวMiss Rattana Tongplewเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3156012732104นายธราวุธ เทพรักษาMr.Tharawut Thepraksaวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3166210048208นายณัฐพงษ์ โคสารคุณnutthapongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3176110094113นางสาวกัญญาพร คำชาลีMISS KANYAPHORN KAMCHALEEการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3186210048162นางสาวธนิตา พรมชุลีMiss.Thanita Phromchuleeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3196210094123นางสาวนิธิพร ก้อนทองMiss nithiporn kontongการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3206110094101นายชัยวัฒน์ สีสวาดMr. Chaiwat seesawadการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3216210094160นายอัชรพงษ์ แก้วตาMr.Atcharaphong kaewtaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3226210094125นางสาวนิภาพร ศิริชาติMiss Nipaporn Sirichatการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3236210094142นางสาวสาธิกา คำพินิจMissSathika Khamphinitการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3246210094101นายจักรพงษ์ สินทรMr Jakkapongการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3256110094102นายทิวากร บุตรโทMr.Thiwakornการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3266210094157นางสาวอุไรวรรณ ทังโสMiss Uraiwanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3276210094105นายนายศตวรรษ เวฬุวนารักษ์satawat waruwanarakการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3286210094138นางสาววรัญญา วงศ์คำจันทร์Miss Warunya wongkamjunการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3296210094152นางสาวอวัสดา พันคำภาmiss Awatsada Pankampaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3306110094110นางสาวกมลวรรณ คำกลางMs.Kamonwanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3316210094118นางสาวณัฐฌา เทียมใสยMiss Natcha thiamsaiการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3326210094119นางสาวธนภรณ์ สุขพร้อมmiss Thanaporn Sukpormการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3336210094121นางสาวธิดารัตน์ ศรีทองMissthidarat Srithongการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3346210094128นางสาวปภัสสร สีลาดหาMiss Papatsornการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3356210094122นางสาวธิดารัตน์ สายปัญญาMissThidarat Saipunyaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3366210094127นางสาวปนัดดา วรรณวงษ์Miss Panadda Wannawongการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3376012213101นายไชยวุฒิ บุญสมัครMr.Chaiwut Boonsamakการจัดการ 
3386210094147นางสาวสุพิชฌาย์ แจ้งสว่างmiss supitca jangsawangการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3396210094120นางสาวธมลวรรณ ทองแสนThamonwan Thongseanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3406210094136นางสาวลลิตา ทองคำMiss.Lalita Thongkamการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3416210094134นางสาวพรัชรพร คำโวหารMiss Patcharapornการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3426110094149นางสาวจุฑามาศ วรรณาMiss Juthamart Wannaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3436012732101นายเก่ง เสาเวียงMr. keng saowiangวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3446110094151นางสาวพรวิภา รุ่งคำMs.Pornwipa Rungkamการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3456110094137นางสาวสุชาดา สุวรรณพันธ์SUCHADA SUWANNAPANการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3466110094136นางสาวสิริกุล บุญรินทร์Miss sirikun Bunrinการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3476110094133นางสาวศิโรรัตน์ สะอาดMiss Sirorat saardการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3486210094129นางสาวประภัสสร อินทนูMs. papathsorn inthanuการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3496210094132นางสาวปวีชยา สมภารเพียงMiss Pawichaya Somphanphiangการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3506210094151นางสาวอริศรา สุกิจMiss Arisara Sukidการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3516210094145นางสาวสิริวรรณ ทองนวลMiss siriwanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3526210094154นางสาวอารยา ผิวนวลMiss Arayaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3536210094130นางสาวปราณี วงษ์วังMan miss pranee wongwang การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3546210094103นายวชิรวิทย์ ทองแก้วMr.WACHIRAWIT TONGKAEWการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3556210094107นายศุลี สตางค์จันทร์SULEE SATANGCHANการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3566210094117นางสาวฐิติพร เลี่ยมแจงtitiporn Liamjaengการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3576110094120นางสาวธิดารัตน์ นิตยฉัยMISSการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3586210094137นางสาววรรัตน์ รัตนะวันWorarat Rattanaphanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3596112866205นายภานุกูล อาจภักดีMr Panukoon Ardphakdeeรัฐประศาสนศาสตร์ 
3606112866105นายพัชรพล คงยศMr Phatcharaphol Kongyotรัฐประศาสนศาสตร์ 
3616112866212นางสาวชุติกาญจน์ เกษศิริMiss Chutikan Ketsiriรัฐประศาสนศาสตร์ 
3626210094146นางสาวสุดารัตน์ บุตรราชMiss Sudarut Butrachการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3636210094104นายวัชรากร พัฒนประสิทธิ์ชัยMr.Watcharakorn Pattanaprasitchaiการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3646210094126นางสาวเนตรนภา เกียนตะนนท์Miss Netnapa Kiantanonการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3656210094159นางสาวสิริธิดารัตน์ บุดดีMiss sirithidaratการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3666015953105นางสาวดวงแก้ว แสงสุขMiss Duangkaew Seangsookเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
3676112888111นายธีรภัทร์ ศรีรุ่งเรืองMr.Teerapat Srirungruengนิติศาสตร์ 
3686112888107นายณัฐพงค์ รินตันMr.Natthaphong Rintanนิติศาสตร์ 
3696112888113นายนที พูลแก้วMr.Natee Punkaewนิติศาสตร์ 
3706112888108นายถิรยุทธ นันทะสารMr.thirayoot nantasarnนิติศาสตร์ 
3716112866214นางสาวทัศนีย์ ภูสีนวนMiss Thassanee Phoosinuanรัฐประศาสนศาสตร์ 
3726015953102นายกฤษณพล มีชัยMr.Kredsanapon Meechaiเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
3736112866101นายเกียรติศักดิ์ อรรคจันทร์Mrs kiartisak akkajanรัฐประศาสนศาสตร์ 
3746112866230นายเริงศักดิ์ แก้วสาmrs reungsak kaeosaรัฐประศาสนศาสตร์ 
3756112866133นายนายธีรยุทธ พันธุชาติMrs Teerayut pantuchatรัฐประศาสนศาสตร์ 
3766210094113นางสาวจารินี วงษ์เดือนMiss Jarinee Wongduenการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3776210094155นางสาวอินทิรา พิมเสน พิมเสนMiss. Inthira Pimsenการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3786110403139นางสาวอังคนา ประชาราษฎร์Miss Aungkana Pracharatการบัญชี 
3796110403203นางสาวกนกทิพย์ พรหมมาดวงmiss.kanoktip prommaduangการบัญชี 
3806110403205นางสาวขนิตฐา สุภาพmiss khanidtha suphapการบัญชี 
3816110403248นางสาวหฤทัย ไชยเสนาHaruethai Chaisenaการบัญชี 
3826115953105นางสาวจันทกานต์ วรรณประดิษฐMiss janthakan wannapraditเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
3836115953102นายธนกร สุขเลิศMr.Thanakorn suklertเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
3846310014109นายวีรชิต อุดนอกMr.Weerachit Utnokวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3856210048227นายวิทยา ชัยชาญ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3866210041105นายสงกรานต์ บริบาลMr.Songkran Boribanเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3876210041104นายพลพนา สีงามMr.Phonpana seengamเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3886310014112นางสาวจิตราภรณ์ กมลMiss jittraporn kamolวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3896115953109นายปัญญวัฒน์ วิวัฒน์รนัยMr. Panyawat wiwatworanaiเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
3906115953106นางสาวณัฐพร วงษ์ขันธ์ Miss. Natthaporn wongkhanเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
3916110403104นางสาวกรรณิการ์ อสิพงษ์kannika Asipongการบัญชี 
3926210041106นายสุธินันท์ ดอนเหลือมMr.Sutihinan Donlueamเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3936012732107นายวัฒนกฤษณ์ ปัตไตรMr.Watthanakit Pattaiวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3946210041101นายเจษฎา จังอินทร์Chetsada Chung-inเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3956310014101นายกษิดิศ วันสุดลMR.Kasidit Wansudonวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3966110094147นางสาวอาธิติยา โกกะพันธ์MS. Athitiya Kokaphanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3976110094121นางสาวน.ส. วลัยลักษณ์ เพ็ชรักษาMs. walailak petchraksaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3986310014103นายธนกฤต ธรรมสัตย์Mr. Thanakrit Thammasatวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3996310014107นายพูนทรัพย์ สมนามMr.Phoonsup Somnamวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4006112866119นางสาวปภัสรา นามมั่นMiss papatsara Nammanรัฐประศาสนศาสตร์ 
4016010068125นางสาวณิชชาภัทร พันธเสนmissพลศึกษา 
4026010207212นางสาวปริตตา สมีรายmiss.paritta sameerayการสอนภาษาจีน 
4036010207127นางสาวสุธิดานันท์ จันโทMiss.sutidanan chantoการสอนภาษาจีน 
4046010414215นางสาวปาลิตา คำลีมัดMiss. Palita Kumleemadวิทยาศาสตร์ 
4056010068222นายเอื้อมงคล ดอกรักAuemongkol Dokrakพลศึกษา 
4066010207101นายภาณุพงษ์ วรรณกูลMe.Panupng Vannagulการสอนภาษาจีน 
4076010207126นางสาวสุดารัตน์ พรมตาMiss Sudarat Promtaการสอนภาษาจีน 
4085912247233นางสาวกิติยา คงศิลาMiss Kitiya Kongsilaภาษาไทย 
4096012247227นางสาวเสาวลักษณ์ อุตม์ทองMiss.Saowaluk Autthongภาษาไทย 
4105912247123นางสาวพัชริดา ชารีกุลMiss Phatcharida Charikunภาษาไทย 
4115912258303นางสาววรางคณา เฮ้งเจริญMiss.Warangkana Hengjaroenสังคมศึกษา 
4125912258314นางสาวนิภาพร คณาพัฒน์Miss Nipaporn Kanapatสังคมศึกษา 
4136010414122นางสาวพัทธ์ธีรา พงศ์จิโรชธนกุลMiss Phattheera Pongjiroadthanakulวิทยาศาสตร์ 
4146010392201นายฐานันดร นาคดีMr.thanandorn nakdeeคอมพิวเตอร์ศึกษา 
4155910207106นางสาวคณิตา สินธุ์วัตรMiss Kanita Sinwat การสอนภาษาจีน 
4166012258104นายชัยมงคล ทาลาMR.Chaimongkol Talaสังคมศึกษา 
4175910633202นางสาวสุดาวรรณ นิลริMiss Sudawan Ninriคณิตศาสตร์ 
4185910207102นางสาวสุภาวดี สำราญMiss.supawadee Samran การสอนภาษาจีน 
4195910633306นางสาวศิริภัสสร เลิศศรีMs.Siripadson Lerdseeคณิตศาสตร์ 
4205910207114นางสาวสุนันทรัตน์ ลุนศรีMiss. Sunantharat Loonsriการสอนภาษาจีน 
4215910414112นางสาวมาวารี อิ่มน้อยMiss Mavaree aimnoiวิทยาศาสตร์ 
4225710271247นางสาวพรรณภา นาสารีย์Missการศึกษาปฐมวัย 
4235910488125นางสาวกณิศนันท์ บุญตระการMiss.Kanisanan Boontrakarnภาษาอังกฤษ 
4245910414127นางสาวนุชจรี นันทสิงห์Miss Nutcharee Nantasingวิทยาศาสตร์ 
4255910414117นางสาววนิดา เข็มสีMiss Wanida Khemsiวิทยาศาสตร์ 
4266012236204นางสาวกิ่งแก้ว พิมโคตรMiss. kingkaew pimkortการประถมศึกษา 
4276010207111นางสาวนลินี ศรีบุญเรืองMiss Nalinee Sriboonruangการสอนภาษาจีน 
4286010414128นางสาวอรริสา อยู่สินMiss Aornrisa Yoosinวิทยาศาสตร์ 
4295910207107นางสาวสุนิสา ศรีโยยาMiss Sunisa Sriyoyaการสอนภาษาจีน 
4305910392303นางสาวปวีญาภรณ์ บุญตาMiss?Paweeyapon? Boontaคอมพิวเตอร์ศึกษา 
4315912236102นางสาวผกาพรรณ วรรณ์โทMiss phakaphan wanthoการประถมศึกษา 
4326010633119นางสาววรรณภา พละศักดิ์Miss Wannapha Palasakคณิตศาสตร์ 
4336010207122นางสาวศิริกานต์ดา จันทร์ดวงศรีMiss.Sirikanda Janduangsriการสอนภาษาจีน 
4345910068202นายกิติพงษ์ นวนสีทองMR.KITIPHONG NUANSITHONGพลศึกษา 
4355912236126นางสาวชนิตรา ลาลุนMiss Chanitra Lalunการประถมศึกษา 
4365910633213นางสาวศิริรัตน์ ไก่แก้วMS. Sirirat Kaikaewคณิตศาสตร์ 
4375910488209นางสาวอัจฉรียา สำนักนิตย์Ms.Atchareeya Samnaknit ภาษาอังกฤษ 
4385910488201นางสาวปิยาพร บุญมากMiss. Piyaporn Boonmakภาษาอังกฤษ 
4395912247322นางสาววิภาดา ป้องสิงห์Miss Wiphada Pongsing ภาษาไทย 
4405910068212นายสุริยัญ สีแก่Mr.Suriyan Seekanพลศึกษา 
4416012236228นางสาวอภิญญา สายคำภาMiss Apinya saikhampaการประถมศึกษา 
4425910392223นางสาววัชรวดี สนิทMiss Watcharawadee Sanitคอมพิวเตอร์ศึกษา 
4435912236101นางสาวกรรณิกา โลนุชMiss Gannika Lonuchการประถมศึกษา 
4445910488321นางสาวชิดชนก สืบสาMiss Chidchanok Suebsaภาษาอังกฤษ 
4455912721305นางสาวนิลาวัลย์ กัญญาโพธิ์Miss? Nilawal? Kanyaphaoการศึกษาปฐมวัย 
4466010068231นางสาวสายธาร วงศ์พินิจMiss Saitharn Wongpinipพลศึกษา 
4476010068205นายณัฐวุฒิ บุญรีMr.Natthawut Boonriพลศึกษา 
4486010392113นางสาวฐานิกา ไก่แก้วmiss. thanika kaikaiwคอมพิวเตอร์ศึกษา 
4495910633225นายภาณุวิชญ์ ศรีแก้วMr. Panuwit Srikaewคณิตศาสตร์ 
4506010068233นางสาวอรพรรณ สุคะตะMiss Orrapan Sukhataพลศึกษา 
4515912258210นายสุทิน สิงห์นาMr.suthin singnaสังคมศึกษา 
4526010079220นางสาวกัญญารัตน์ แซ่โจวMiss kanyarat Saejowดนตรีศึกษา 
4535910068222นางสาวปิยนุช นาตพันธ์Ms.Piyanoot Nataphanพลศึกษา 
4546010488229นางสาวอาภัสรา พิลาMiss Apatsara Pilaภาษาอังกฤษ 
4555912721120นางสาวพรปรียา ลายงามMissPORNPRIYA LAINGAMการศึกษาปฐมวัย 
4565910207223นางสาวสุภิญญา แก้วเคนMiss supinya kaeokhenการสอนภาษาจีน 
4575912247317นางสาวกุลจิรา ขุขันธินMiss Kunjira Khukhanthin ภาษาไทย 
4586010392212นางสาวชลลดา นางวงษ์Miss chonlada nangwongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
4595910392228นางสาวรัตน์สุภาวดี บรรทะโกMiss.Ratsupawadee bantakoคอมพิวเตอร์ศึกษา 
4605910392214นางสาวฌาเลเต บุญศักดิ์Miss chalate boonsakคอมพิวเตอร์ศึกษา 
4615910414215นางสาวดวงหทัย คำตาMiss Duanghathai kamtaวิทยาศาสตร์ 
4625912721234นางสาวสุวนันท์ ดีราชรัมย์Miss Suwanan Deeratram การศึกษาปฐมวัย 
4635910488330นางสาวสิราชิณี บุญเดชMiss.Sirachinee Boondejภาษาอังกฤษ 
4646010068130นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์ทองMiss Rattanaporn vongtongพลศึกษา 
4656012247129นางสาวอัญชุลีมาศ สมบูรณ์บุตรMiss Ahuchuleemad Somboonbut ภาษาไทย 
4665912236230นางสาวนันทิยา นากรณ์Miss Nanthiya Nakon การประถมศึกษา 
4675910079207นายศรชัย มะลิวงค์Mr.Sornchai? Maliwongดนตรีศึกษา 
4686012732120นายชัชวัสส์ วุฒิยากรณ์Mr.Chatchawat Wuttiyakonวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4696010414201นายธวัชชัย พรมเหลาMr.Tawatchai Promlaoวิทยาศาสตร์ 
4706012247224นางสาวสใบทอง จำใบMiss Sabaitong Chambaiภาษาไทย 
4715912258133นางสาวกันตนา วันดีรัตน์นางสาว Miss Kantana Wandeeratสังคมศึกษา 
4725910392113นายวรวิทย์ หลงวิไลMr. Warawit Hlongwilaiคอมพิวเตอร์ศึกษา 
4736012236118นางสาวพิไลวรรณ แก้วเขียวMiss Pilaiwan kaeokhiaoการประถมศึกษา 
4745910633304นางสาวนริศรา บุญรินทร์Miss Naritsara Bunrinคณิตศาสตร์ 
4755912258120นางสาวอรพรรณ ไชยคำMiss Orapan Chaikamสังคมศึกษา 
4766310014102นายทวีป ไหลศิริMr. Taweep Laisiriวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4776012258206นายประวิทย์ อ้อยบำรุงMr.Prawit Aoybamrungสังคมศึกษา 
4785910488228นางสาวพนิดา หอมจิตรMiss Panida Homjitภาษาอังกฤษ 
4796012732109นายแสงชัย สิงขรณ์Mr. Seangchai Singkhornวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4806112866131นายสุพัตรา โพธิ์สารsupattra phosanรัฐประศาสนศาสตร์ 
4815910207226นางสาวฐิติกาญจน์ จันละบุตรMiss Thitikan Chanlabutการสอนภาษาจีน 
4826012732117นางสาวสวภัทร แสนสีแก้วMiss Sawapat Sanseekaewวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4836210048130นายศุภกิตติ์ ประจำMr. Suphakit Prachamวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4846210041113นางสาวลลิตา สร้อยพิจิตร-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
4855910633309นายอานนท์ จันพวงArnon janpuangคณิตศาสตร์ 
4865910207118นางสาวขวัญฤดี เวียงคำMiss.Khwanruedee Wiangkam การสอนภาษาจีน 
4875910207120นางสาวภัทรานิศฐ์ กาละพัฒน์Miss Pattharanit Kalapatการสอนภาษาจีน 
4885910633207นายทวีศักดิ์ สายบุญMR.Thaweesak saibunคณิตศาสตร์ 
4895912247232นายรัฐสภา ลูกบัวMr.Rattasapa Lukbuaภาษาไทย 
4905910633308นายนัฐพล ไชยมีMr. Nuttapol Chaiyameeคณิตศาสตร์ 
4916012236217นางสาวพิมชนก รอบรู้Miss Pimchanok Robrooการประถมศึกษา 
4926012236104นางสาวกัญญารัตน์ เจริญสุขMiss Kanyarat Charoensukการประถมศึกษา 
4936010414206นางสาวกนกอร ประเสริฐสังข์Miss kanokon prasertsangวิทยาศาสตร์ 
4946112314118นางสาวมะลิณี ปีจอMiss MALINEE PEEJORการตลาด 
4956112888123นายวีรสิทธิ์ พันหลาweerasit panlaนิติศาสตร์ 
4966010068229นางสาวรัชนีกร แซ่เฮ้งMs.Ratchaneekorn saeheangพลศึกษา 
4975910207224นางสาวสริตา แก้วโสภาMISS.SARITA KAEWSOPAการสอนภาษาจีน 
4985912236324นางสาววิรัญยา แสงแดงMiss Wiranya Sangdangการประถมศึกษา 
4995910207210นางสาวประวีณา ทุมมาMiss Prawina Thummaการสอนภาษาจีน 
5006010633114นางสาวธนพร พรมดีMiss Thanaporn Promdeeคณิตศาสตร์ 
5016112866123นางสาวราตรี ใสศรีจันทร์Miss Ratree Saisrichanรัฐประศาสนศาสตร์ 
5025910414310นางสาวธนัญญา ทองมนต์Miss Tananya Thongmonวิทยาศาสตร์ 
5036012236219นางสาวมยุรี ศีวิเศษMiss Mayuree sriwiset การประถมศึกษา 
5046010392110นางสาวกนกวรรณ คำผงMiss Kanokwan Khamphongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
5056012236206นางสาวจิราภรณ์ จำปาจูมMiss Jiraporn Jampajoomการประถมศึกษา 
5065912236111นางสาวพิจิตรา ธารสอาดMiss. Phichittra Thansaartการประถมศึกษา 
5076112866122นางสาวมลฑวดี นนทพรมMs molthawadeeรัฐประศาสนศาสตร์ 
5085912721219นางสาวจินตนา ทองคำวันMiss. Chintana Thongkhamwanการศึกษาปฐมวัย 
5096110403222นางสาวมัทนาวดี คำผงmiss mattanawadi kampongการบัญชี 
5105912721212นางสาววิจิตรา โพธิชัยMiss wichittra phothichai การศึกษาปฐมวัย 
5115912258111นางสาวสาวิตรี ราชสาร Miss Sawitree Ratchasanสังคมศึกษา 
5126112866232นางสาวญาณินท์ พรมจันทร์Miss Yanin Promchanรัฐประศาสนศาสตร์ 
5135912721202นางสาวดวงหทัย ทวีแสงMiss Duanghathai Thaweesang การศึกษาปฐมวัย 
5145912721116นางสาวปฏิญญา อุ่นใจMiss.phatinya Unjaiการศึกษาปฐมวัย 
5155910633216นางสาวรัตนวดี ธนะภูมิชัยMiss Rattanawadee Thanapumchaiคณิตศาสตร์ 
5165910079111นายชนาเทพ โสมาพิมพ์Mr.Chanathep Somapimดนตรีศึกษา 
5176112866216นางสาวนฤภร แสงสุริย์Miss Narueporn Seangsuriรัฐประศาสนศาสตร์ 
5185910414115นางสาวกุสุมา ตองอบMiss kusuma tongobวิทยาศาสตร์ 
5196215953107นางสาวพลอยไพลิน มาลาพันธ์Ploipailin Malaphanเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
5206215953109นางสาวสุวิภา ธานีSuwipa Taneeเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
5216215953101นายกฤตสกล ย่อมมีMr.Kritsagon Yommeeเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
5226112866113นางสาวชุติมา ตายูเคนMiss Chutima Tayukenรัฐประศาสนศาสตร์ 
5236215953108นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรศิลาMiss. Siriwan Phetsilaเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
5246215953102นายตะวัน รินทระMr.Tawan Rintaraเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
5256215953110นางสาวอมินตรา แพงคำผุยMiss Amintra Paengkamphuiเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
5266215953104นายยุทธชัย ปัญญาMr Yutthachai Panyaเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
5276112866118นางสาวเบญจมาภรณ์ มังษาMiss. Benjamaporn Mungsaรัฐประศาสนศาสตร์ 
5286310014104นายนพวิทย์ ธนะจิตต์สินMr.Noppawit Thanajitsinวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
5296310014111นายอุษมาร์ ลอตันหยงMr. Ussamar Lortanyongวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
5306211506205นางสาวขนิษฐา กัณนิกาMiss Khanittha Kannikaสาธารณสุขชุมชน 
5316211506226นางสาวอภิญญา โมรินทร์Miss.Aphinya Morinสาธารณสุขชุมชน 
5326211506110นางสาวณัฐกมล หว่านเครือMiss Natkamon Wankhrueaสาธารณสุขชุมชน 
5336211506126นางสาวอทิตยา ศรีจานเหนือMiss Athitaya Seejarnnuaสาธารณสุขชุมชน 
5345910068322นายณัฐพงษ์ ภักดีวงศ์Mr.nattapong pakdeewongพลศึกษา 
5356112866219นางสาวปริศนา สังสะเกตุPritsana Sangsaketรัฐประศาสนศาสตร์ 
5365910207104นางสาวธันยธร หอมแพงMiss Thanyathorn Homphaengการสอนภาษาจีน 
5375912247106นางสาวประวีณา วาพบMiss.Prawina Waphobภาษาไทย 
5385910488230นางสาวภาษิตา จันทร์ถา Miss Pasita chuntha ภาษาอังกฤษ 
5396012721201นางสาวขนิษฐา เชื้อไชยMiss Khanitha Chueachaiการศึกษาปฐมวัย 
5405910414125นางสาวมณิภา รินทะไชยMiss.?Manipa? Rinthachaiวิทยาศาสตร์ 
5416012236225นางสาวสุภาพร ผาดีMiss.Suphaphorn Phadeeการประถมศึกษา 
5426210041102นายบรูชิต ศรีงามBruchit Sringamเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5435910488109นางสาวชวัลลักษณ์ บุญสัตย์Miss Chawanluck Boonsatภาษาอังกฤษ 
5446210041103นายพงศภรณ์ สีตะวันMr.phongsaphon sitawanเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5456211506122นางสาวศศิประภา ห่อคำMiss Sasiprapha Hokhamสาธารณสุขชุมชน 
5465910414126นายวุฒิชัย มุทาพรMr.Wutthichai Muthaphonวิทยาศาสตร์ 
5476010488113นางสาวธิติยา แก้วพาปราบMiss Titiya Kawpaprabภาษาอังกฤษ 
5486012236130นางสาวอารีรัตน์ โสภาลีmiss arreerat sopaleeการประถมศึกษา 
5495910414331นางสาวรัตนปราณี คำสุขMiss Ruttanapane Khamsukวิทยาศาสตร์ 
5506310014110นายสันธิยา สัตพันธ์Mr. Santiya Sattapanวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
5516210014103นายปรัชญา มณีโชติMr. pratya maneechotวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
5525912721301นางสาวกัญญารัตน์ มลิพันธ์Miss Kanyarat maliphanการศึกษาปฐมวัย 
5536012247108นางสาวกัญญารัตน์ จันทะเหลาMiss. Kanyarat Jantalao ภาษาไทย 
5545912236329นางสาวเจนจิรา สิงห์ขรMiss Jenjira Singkhonการประถมศึกษา 
5556210041107นายสุรเทพ รุ่งโรจน์Mr.Surathep Sungrotเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5566310014113นางสาวเบญจรักษ์ วงษ์ภักดีbenjarakวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
5575910414327นางสาวเบญจมาศ สมบูรณ์Miss Benjamat Somboonวิทยาศาสตร์ 
5586310014117นางสาวสุดารัตน์ สิทธิ์สงครามMiss sudarat sitsongkramวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
5596210048134นายเสริมศักดิ์ สิทธิชลMR. Saemsak Sittichonวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5606210048122นายภราดร มูลชาติMr.Pharadon Munchatวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5616010041114นายสมรักษ์ อินทรีย์Mr.Somruk inchreeเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5626010041102นายนครินทร์ สุขจันทร์-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5636310014115นางสาวศิโรรัตน์ สงค์พิมพ์Miss Sirorat songpimวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
5645910414129นางสาวสุพัตรา กัณหาMiss.Supattra Kanhaวิทยาศาสตร์ 
5656010041105นางสาววัชรี ผาสุขms.watcharee phasukเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5665910207212นางสาวเกตุชนัตฎา ดวนใหญ่Miss Ketchanutda Duanyaiการสอนภาษาจีน 
5676010068118นายศักดิ์ดา ดวงเสนาะMr. Sakda Duangsanaoพลศึกษา 
5686010068208นายธนศักดิ์ วงษ์ขันธ์Mr.Thanasak Wongkhanพลศึกษา 
5696010068213นายพิสิษฐ์ ศรไชยPisis sornchaiพลศึกษา 
5705910414213นางสาวนริศรา สาธุภาคMiss. Narissara Satuphakวิทยาศาสตร์ 
5715912247107นางสาวพิมณเรส ละครศรีmiss phimnaret lakornsriภาษาไทย 
5726010488122นางสาวรสสุคนธ์ วงศ์เศรษฐMs.Rossukon Wongsetภาษาอังกฤษ 
5736110403221นางสาวพิศราภรณ์ ไกรยา miss phaisaraporn kaiyaการบัญชี 
5746210048203นายจิรเมธ เทศราชMr.Jiramet Thessarachวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5756210048230นายสัจจกุล กันยามาmr. Sajjakul Kabnyamaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5766212855112นางสาวจุฬาลักษณ์ สถานพงษ์Miss Julaluk Satanpong นิเทศศาสตร์ 
5776212855116นางสาวมนัญญา สีหะวงษ์Miss.Mananya Seehawongนิเทศศาสตร์ 
5786212855117นางสาวลดาวัลย์ จันทะศรีMISS.LADAWAN JANTASRIนิเทศศาสตร์ 
5796212855110นางสาวกุญธิดา สาริโยMiss.Kunthida Sariyoนิเทศศาสตร์ 
5806212855104นายธีรวัฒน์ สถานพงษ์Mr. Theerawat Satanpongนิเทศศาสตร์ 
5816212855115นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศรMiss Phatthraporn Sitthisornนิเทศศาสตร์ 
5826212855106นายรุจดนัย ใจมนต์Mr. Rujdanai jaimonนิเทศศาสตร์ 
5836212855124นางสาวน้ำฟ้า พุ่มทองMiss.Namfah Pumthongนิเทศศาสตร์ 
5846010068203นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์เพ็งMr. Narongsak Chanphengพลศึกษา 
5855912258211นายบดินทร์ มานะวงศ์Mr.Bordin Manawong สังคมศึกษา 
5865910079216นายพศิน สีดารัตนินMr.Pasin Seedarattaninดนตรีศึกษา 
5875910633316นายธีรทัศน์ พิมพ์พัฒน์Mr.Teerathat Pimpatคณิตศาสตร์ 
5886010041101นายธีระพงศ์ ชูหาMr. Teerapong choohaเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5896010488221นางสาวมิ่งขวัญ พวงคตMs.Mingkuan Puangkotภาษาอังกฤษ 
5905910392225นางสาวสุกัญญา เชื้อทองMiss Sukauya Chueathongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
5916210048138นายอภิสิทธิ์ โชชัยAphisitthi Chochaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5926212855108นายอภิสิทธิ์ นามจันทึกMr. Apisit Namjanteukนิเทศศาสตร์ 
5936210048104นายจิรานุวัฒน์ สุขกายJiranuwat sookkaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5946110226141นางสาวธนกร สาลีMiss Thanakorn Saleeรัฐศาสตร์ 
5955912236124นางสาวกรรณิการ์ บุญฟักMiss Kannika Bunfakการประถมศึกษา 
5965912236316นางสาวลัทธวรรณ เคนประคองMiss Latthawan Kanprakongการประถมศึกษา 
5976211506125นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์งามMiss Hathairat Phongamสาธารณสุขชุมชน 
5986211506225นางสาวอชิรญา นครศรีAchiraya nakhonsriสาธารณสุขชุมชน 
5996211506117นางสาวพรธิตา สอนสืบMiss Pornthita Sonsuebสาธารณสุขชุมชน 
6006211506111นางสาวณิฌมา สีลาดMs.Nichama Seelatสาธารณสุขชุมชน 
6015912247227นางสาวสาริณี ปากเมยMiss Sarinee Pakmoeiภาษาไทย 
6026211506132นางสาวลีสา เตMiss Lisa Teiสาธารณสุขชุมชน 
6036110048246นายสหัสพล หาญชัยSahatsaphon Hanchaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6046110048245นายสุรพล เติมสุขMr.Surapon Toemsookวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6056211506114นางสาวบุญหลาย ไกรพนมMiss boonlai kriphanomสาธารณสุขชุมชน 
6066211506203นายสมพร บุตดีภักSomporn butdeephakสาธารณสุขชุมชน 
6076212855118นางสาววิลาวัณย์ เยรัมย์Miss.Wilawan Yeramนิเทศศาสตร์ 
6086110048206นายชินกฤต มณีจันทร์Mr chinnakit maneejanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6096110048241นายนฤพล โสดาMr.Naruephon Sodaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6106110048213นายประดิษฐ์ วงษ์ศรีWr Pradit wongsiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6116211506120นางสาววณิดา อำไพMISS Wanida Aumphaiสาธารณสุขชุมชน 
6126211506109นางสาวชลิตา ยะลาMISS Chalita yalaสาธารณสุขชุมชน 
6136110226157นายเจริญพร อุบลcharuen Ubolรัฐศาสตร์ 
6146110048242นายธนาสิทธิ์ ศิริศิลป์Mr. Thanasit Sirisilpวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6156110226161นายธีรวุฒิ อาสนสุวรรณTeerawut Arsanasuwanรัฐศาสตร์ 
6166211506107นางสาวจิราพร วงษ์สวัสดิ์Miss Jiraporn Wongsawatสาธารณสุขชุมชน 
6176211506105นางสาวเกศิณี แขมคำMiss Kesinee Khaemkhamสาธารณสุขชุมชน 
6186210048111นายเถลิงรัฐ ส่งเสริมThaloengrat Songsermวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6196110048216นายรัฐสิทธิ์ ไชยมณีMr Rattasit Chaimaneeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6206211506116นางสาวปวีณา สิมบุตรMiss Paweena simbudสาธารณสุขชุมชน 
6216211506222นางสาวสมปอง อินทร์แก้วMiss.Sompong Inkaewสาธารณสุขชุมชน 
6225910079124นายพุทธรักษ์ แซ่ตังMr. Phuttharak saetangดนตรีศึกษา 
6236010633122นางสาวศิริลักษณ์ บุดดาMiss. Sirilak Buddaคณิตศาสตร์ 
6246211506101นายขัตติยะ นานวิเศษMrs.Khattiya Namwisetสาธารณสุขชุมชน 
6256211506207นางสาวจิรายุ ปัทมะMiss chirayu Patthamaสาธารณสุขชุมชน 
6266211506216นางสาวปัทมาภรณ์ เสอุดมMiss Padtamapon seudomสาธารณสุขชุมชน 
6276211506124นางสาวสุพรรณพร ศิริบุรีMiss Supannaphon Siribureeสาธารณสุขชุมชน 
6286211506112นางสาวนริศรา ทัศบุตรMiss.naritsara thatsabutสาธารณสุขชุมชน 
6296211506218นางสาวมานิกา คำเสียงMiss Manika khamsiangสาธารณสุขชุมชน 
6306211506224นางสาวสุภาพร พันโนฤทธิ์Miss Suphaphorn Phannoritสาธารณสุขชุมชน 
6316211506211นางสาวธนภรณ์ ภาดีMiss Tanaporn Padeeสาธารณสุขชุมชน 
6326211506214นางสาวปนัดดา พรมมาสุขMiss Panatda Prommasukสาธารณสุขชุมชน 
6336211506220นางสาววราภรณ์ ละครMiss Waraphorn Lakornสาธารณสุขชุมชน 
6346211506127นางสาวอรอนงค์ แกมแก้วMiss onanong keamkeawสาธารณสุขชุมชน 
6356211506129นางสาวอำไพพร เพชรเนตรMiss Amphaiporn Phetnetสาธารณสุขชุมชน 
6366211506128นางสาวอัจฉริยา ตรีแก้วMiss.Oatchariya Trikaewสาธารณสุขชุมชน 
6376112314103นายธนวัฒน์ อินทร์วันนาย Thanawat inwan การตลาด 
6386211506217นางสาวพัชรา พวงจำปาMiss Phatchara Phuangchampaสาธารณสุขชุมชน 
6396211506104นางสาวกานดา สายตัั้งMiss.kanda saytangสาธารณสุขชุมชน 
6406211506103นายวัชรพล อินธิเดชMr watcharapon inthidechสาธารณสุขชุมชน 
6416110048112นายนนทวัฒน์ สงพิมพ์Mr nontawat songpimวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6426211506223นางสาวสุธิษา วงษ์จันทราSuthisa Wongjantraสาธารณสุขชุมชน 
6436211506209นางสาวชิรัฐฐิญา ยอดแก้วChiruttiya Yodkaewสาธารณสุขชุมชน 
6446211506202นายณํฐพล เกษีNatthapon kesiสาธารณสุขชุมชน 
6456310014118นายเกริกชัย ศรีมาศMr Krergchai Srimartวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
6466211506131นายชินภัทร ไพรบึงChinnapat praibuengสาธารณสุขชุมชน 
6476010633205นายเหนือเมฆ ร่มรื่นMR.NUERMAK ROMRUENคณิตศาสตร์ 
6486212855105นายพิเชษฐ เสริมแก้วMr.Phichet Sroemkaewนิเทศศาสตร์ 
6496211506115นางสาวประภัสสร สมบัติMiss. Prapatsorn Sombatสาธารณสุขชุมชน 
6506211506121นางสาววารี หมวกเอี่ยมMiss waree muakeamสาธารณสุขชุมชน 
6516010068210นายธีระวัฒน์ ธุสะดีMr.Teerawat? Tusadeeพลศึกษา 
6526310014114นางสาวพรณภา ไชยพันธ์Miss Pannapa Chaiyaphanวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
6535910414203นางสาวพลอยไพลิน ทัดเทียมmiss ploypailin tudtiemวิทยาศาสตร์ 
6545912721228นางสาวหทัยทิพย์ บุดดีMiss.Hathaithip Booddeeการศึกษาปฐมวัย 
6556012721210นางสาวธิดารัตน์ บริบูรณ์Miss.Thidarat Boriboonการศึกษาปฐมวัย 
6566210048108นายณัฐพงศ์ จันทองMr.Natthaphong Chanthongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6576211506219นางสาวรัตนา แต้มทองMiss Rattana Tamtongสาธารณสุขชุมชน 
6586010488216นางสาวปรียา พรรณาMiss Priya Panranaภาษาอังกฤษ 
6595910068103นายเมทนี ตึกรักษาMr.Methanee Tuekraksaพลศึกษา 
6605912247133นางสาวปวีณา วงษ์มณีMiss Paweena Wongmaneeภาษาไทย 
6616010207110นางสาวดารารัตน์ ทองบุญล้อมMiss Dararat Thongboonlomการสอนภาษาจีน 
6625912236217นางสาวพุทธสรณ์ บุญเรืองMiss puttason bunruangการประถมศึกษา 
6636010068131นางสาวศิรินท์ญา จันทสิทธิ์Miss Sirinya jantasitพลศึกษา 
6646211506102นายชัยชนะวุฒิ ท้าวนิลMr.Chaichanawut Towninสาธารณสุขชุมชน 
6656211506221นางสาววิภาดา จารุจิตรMiss.wipadaสาธารณสุขชุมชน 
6666211506213นางสาวนิภาวรรณ ชอบการMiss.nipawan chobkanสาธารณสุขชุมชน 
6676211506201นายจิณณวัตร ศรีทะษรMr.Jinnawat Sithasornสาธารณสุขชุมชน 
6686111506228นางสาวสุมลฑา พาลี-สาธารณสุขชุมชน 
6696111506240นางสาวชนกนันท์ สมนึก-สาธารณสุขชุมชน 
6705912236109นางสาวกรวิภา บุตรให้Miss Kornwipa buthaiการประถมศึกษา 
6716010068206นายทศพร กัญญาพันธ์Mr.Thotsaporn kanyapanพลศึกษา 
6726010068120นายสุริยา วงศ์ศรีMr. Suriya wongsriพลศึกษา 
6736010068216นายวรวุฒิ สุขทำMr.Worawut Sukthomพลศึกษา 
6745910414201นางสาวกาญติมา สอนศรีMiss kantima sonsriวิทยาศาสตร์ 
6755910488212นางสาวขวัญมณี นิยมMissKhwanmaneeภาษาอังกฤษ 
6766010488106นางสาวกิ่งกาญจน์ เทาศิริMiss Kingkarn Thaosiriภาษาอังกฤษ 
6776010488227นางสาวอภัสนันท์ ศรีปัญญาMiss Aphatsanan Sripanya ภาษาอังกฤษ 
6785912721110นางสาวธิติยากร คอระอุดMiss Thitiyakorn Khora-audการศึกษาปฐมวัย 
6796110094108นายเอกชัย รักษาถิ่นMR.AEKKACHAI RAKSATHINการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6805910633212นางสาวสุดารัตน์ หนองไร่Miss.Sudarat Nongraiคณิตศาสตร์ 
6816010068108นายธนวัต อัปกาญจน์mr thanawat พลศึกษา 
6826215953103นายบัญญัติ ประมนต์Mr.Bunyat Pramonเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
6836215953106นายอธิชล อนุพันธ์Mr.Atichon Anuphanเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
6846015964101นายกิตติภูมิ พวงพลอยmr.Kittiphum Phuangphloiเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
6856010633104นายพัฒนะ พิมูลชาติMr.Phatthana Phimunchatคณิตศาสตร์ 
6866010414203นายสุระชาติ เจียงแก้วMr.surachat jiangkaewวิทยาศาสตร์ 
6876010068127นางสาวเบญจมาศ คงยิ่งMiss.benchamat khongyingพลศึกษา 
6886010068126นางสาวธนศิริ พิมสารMiss Thanasiri Pimsanพลศึกษา 
6896110094131นางสาวศศิธร เปรียงกระโทกMiss SASITHORN PRIANGKRATHOK การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6906110094114นางสาวจุฑามาศ กาบบัวmiss jutamas kubbuaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6916010094155นางสาวภัสรา สาดาMiss. Phatsara sada การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6926110094125นางสาวปารีณา ตะเคียนเกลี้ยงMs. Pareena Takhiankliangการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6936110094145นางสาวอุไรรัตน์ ตะเคียนเกลี้ยงMs.Aurairat Takhiankliangการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6946010094138นางสาวเสาวณีย์ ลอยครบุรีmiss saowani loykornbureeการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6956110094129นางสาววิจิตรา โยธีMs.Wijittra Yotheeการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6966110094124นางสาวปรีญานันท์ จันทร์เรืองMs.Preeyanan Janrueangการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6976110094134นางสาวศิวาพร โพธิสารMiss Siwaporn Phothisanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6986010094103นายชัชวาล แสนศรีMr Chatchawan saensiการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6996010048308นายณัฐพล มณีทองMr.Nattapol Maneethongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7006110094141นางสาวอรนุช ศรีบุญเรืองMISS ORANUT SRIBUNRUEANGการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
7016010207109นางสาวณัฏฐิรา หมูทองMiss natthira moothongการสอนภาษาจีน 
7026010048232นายเอนกพงษ์ ประจำหลักMr. Anekpong Prajamlakวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7036010048243นายประวิทย์ พาหาMr.prawit pahaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7046010094106นายปฏิพล ในเรือนMR.PATIPON NAIRUEAN การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
7056210048235นายอดุลวิทย์ บุระadunwit buraวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7065910488222นางสาวสิริญญา โสพิศMiss Sirinya Sophitภาษาอังกฤษ 
7076010048309นายทรงภพ สุพงษ์Mr.songpop supongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7086112213108นางสาวปภาวรินทร์ ใยคำPhapawarin Yaicomeการจัดการ 
7096112213119นางสาวปิยะภาพร ทองเพชรPiyapaporn Thongpetการจัดการ 
7106010048138นางสาวรัตนมน สินศิริ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
7116010094102นายเจตน์สฤษฏิ์ หงษ์ทองMR.JATSARIT HONGTHONG การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
7126010048344นายตุลเทพ กาลพัฒน์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
7136110048236นางสาวจิรภัทร พิศชาติMiss Jirapat Pitchatวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7146012236231นางสาวรัชนีกร หงษ์มณีMiss.Ratchaneekon Hongmaneeการประถมศึกษา 
7156010048118นายพงษ์สิทธิ์ นางวงค์Mr.Phongsit Nangwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7166010048312นายธนาธิป ประเสริฐชาติMr.thanathip prasoetchatวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7176010079202นายชนะสิทธิ์ พิมพ์รัตน์Mr.chnasit pimntดนตรีศึกษา 
7186010048318นายพรทวี สมรัตน์MR Pornthawee Somratวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7196010048108นายณัฐพงษ์ ปะระมะMr.Nattapong paramaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7206010048134นางสาวจุฑามาศ สุขจิตรMiss Jutamas Sookchitวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7216010048137นางสาวพัชรีรัตน์ เพชราเวช-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
7226010068119นายสิทธิชัย คำไชยMr.Sittichai Kumchaiพลศึกษา 
7236010048125นายสนธยา ศรีบุญจันทร์Mr. Sontaya Sribunchanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7246010048141นางสาวสุณิสา สินทองประเสริฐ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
7256010048133นางสาวกิตติยา โพธิ์กระสังข์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
7266010048216นายนายศตคุณ บุญประภารMr. Satakhun bunparphanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7276010048238นางสาววรรณกานต์ โปจุ้ยMisswannagan pojurวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7285910633332นางสาวศิริลักษณ์ ทองด้วงMiss Sirilak Thongduangคณิตศาสตร์ 
7296010048239นางสาววิมลวรรณ กิ่งก้านMiss Wimonwan Kingkanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7306010048126นายสิทธิภักดิ์ เมืองจันทร์Mr.Sitthiphak Muangchanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7316010048242นางสาวอารียา สุโพนอกMiss. Areeya Supohnokวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7326010048106นายชัยวิรัตน์ บุญเย็นMr. Chahiwirat Boonyenวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7336010048204นายจิระศักดิ์ บัวหุ่งMr Jilasak Bua-hung วิทยาศาสตร์การกีฬา 
7346010048247นางสาวขนิษฐา นิลพุฒMiss.khanitthaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7356010048335นางสาวเทียนทอง ดวงน้อยMiss Thianthong Duangnoiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7366010048240นางสาวสไบทิพย์ ดวงศรีMiss. Sabaithip Duangsriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7376010048236นางสาวนิตยา จ้อยสาคูNittaya joisakooวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7386010048339นางสาววิลาวัลย์ นนท์ศิลาMs. Wilawan Nonsilaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7396010048142นางสาวอาทิตยา ตุ้มโหมดMiss Artidtaya Tommodeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7406010048140นางสาววิไลวรรณ ใยแจ่มMiss.Wilaiwan Yaijamวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7415910414104นางสาวพัชราพร แสนทวีสุขMissPadcharaporn Santaweesukวิทยาศาสตร์ 
7426012721205นางสาวช่อผกา เงินล้วนMiss chophaka ngoenluanการศึกษาปฐมวัย 
7436012721105นางสาวชลธิชา เรียมทองMiss Chonthicha Riamthongการศึกษาปฐมวัย 
7446012721103นางสาวจิตรวรรณ สิริMiss Chitrawan siriการศึกษาปฐมวัย 
7456010048110นายทรงอภิรัชต์ สิงห์นาคMr.Songaphirat Singnakวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7466012258123นางสาววาสนา เมืองจันทร์Miss Wassana Muangchanสังคมศึกษา 
7476010207129นางสาวหงษ์หยก แซ่แต้Miss Hongyok Saetaeการสอนภาษาจีน 
7485910488130นางสาวพิชญานันท์ วิเศษหมื่นMiss Pichayanun Wisetmuenภาษาอังกฤษ 
7495910392120นางสาวอุรัสยา มะโนmiss urassaya mano คอมพิวเตอร์ศึกษา 
7506010488224นางสาววิลาวัณย์ หงษาMiss Wilawan Hongsaภาษาอังกฤษ 
7516010068221นายอภิลักษณ์ แก้วสีใสMr.Apiluk kaewsisaiพลศึกษา 
7526010068116นายวรวิทย์ สุภาพMr.Worawit Suphapพลศึกษา 
7536010048316นายประทีป นาคนวลMr.Prateepวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7546010048147นายเทพนิรันดร์ มังคะการMr.Thepniran Mangkakarnวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7556012247105นายสุทัศน์ คำเสียงMr. suthat khamsiangภาษาไทย 
7566012247220นางสาวมยุรฉัตร พิมพ์สิงห์Miss Mayurachat Phimsingภาษาไทย 
7576012247211นางสาวจุฬาภรณ์ ละมูลMiss.Chulaphorn Lamulภาษาไทย 
7586012247106นายอัครเดช บัวหอมMr. Akaradech Buahormภาษาไทย 
7596012236123นางสาวสุดารัตน์ โสระมัครmiss sudarat soramakการประถมศึกษา 
7606110083115นางสาวสิริกร เข็มละทองMiss Sirikorn Kemlathongศิลปะและการออกแบบ 
7616110106113นางสาวธิดารัตน์ บุตรดีMiss Thidarat Buddeeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
7626010207118นางสาววรรณพร วรรณทวีMiss Wannapron Wantaweeการสอนภาษาจีน 
7636110106135นางสาววรรณิภา ดวงตาMiss Wannipa Duangtaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
7646015953103นางสาวเจนจิรา ธรรมคุณJanejira thammakhunเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
7656115953104นายศิรวิทย์ ประจิมMr.sirawit prajimเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
7666010414202นายเรวัต สลัดทุกข์Mr.Rewat Salatthukวิทยาศาสตร์ 
7676010048324นายเศรษฐา ศรีจันทร์แจ้งMrs. Settha Srijanjang วิทยาศาสตร์การกีฬา 
7686010048226นายสุทธิราช แก้วรักษาMr.Sutthirat kaewraksa วิทยาศาสตร์การกีฬา 
7696010414105นายอัครชัย ลาลุนMr.Akkarachai Lalunวิทยาศาสตร์ 
7706012236115นางสาวปิยพร หัวคำMiss piyaporn haukhum การประถมศึกษา 
7716210094114นางสาวจารุวรรณ คำโสภาJaruwan kamsopa การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
7726010048128นายสุริยา แสงกล้าMr. Suriya Saengklaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7736012258109นายสกลรัตน์ แก้วไพรวันMr.Sakolrat Kaewpaiwanสังคมศึกษา 
7746010068124นางสาวชลธิชา จ่าพุลีMiss chonticha japuleeพลศึกษา 
7756010068223นางสาวขนิษฐา รุ่งแสงMiss kanitta rungsaengพลศึกษา 
7766012721209นางสาวทิพวรรณ เอื้อสามาลย์Miss Thipphawan Aueasamanการศึกษาปฐมวัย 
7776010207201นายสุนันท์ นำผลMr.SUNAN NAMPHONการสอนภาษาจีน 
7786012721126นางสาวสุธิดา กาทองmiss suthida kathongการศึกษาปฐมวัย 
7795912721105นางสาวนิรมล ทองคำMiss. Niramon Thongkhamการศึกษาปฐมวัย 
7806115953101นายเกริกพงค์ คำเอี่ยมMr.krerkpong cameamเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
7816012236124นางสาวสุทานันท์ ลอยแก้วMiss Suthanan Loikaeoการประถมศึกษา 
7826012236221นางสาววราภรณ์ สุระพลMiss waraporn suraponการประถมศึกษา 
7835912721318นางสาวอรทัย ปลื้มใจMissOrratai Pluemjaiการศึกษาปฐมวัย 
7846012721109นางสาวเต็มจิตร โพธิ์ศรีMiss.Themjit Phosriการศึกษาปฐมวัย 
7856012721110นางสาวธัญญารัตน์ เดชบุรัมย์Miss.Thanyarat Dachburamการศึกษาปฐมวัย 
7866010488217นางสาวพจมาน พิงพวยMiss Photchaman Phingphuaiภาษาอังกฤษ 
7876010488215นางสาวบัวแก้ว สมหวังMiss Buakaew Somwangภาษาอังกฤษ 
7886010207224นางสาวสิรินพัชร ชื่นบานMiss Sirinphat? Chuenban?การสอนภาษาจีน 
7896010207113นางสาวปัฐมาภรณ์ ทันเกตุMiss. Patthamaphon Thanketการสอนภาษาจีน 
7905912721306นางสาวสุชานาฎ เจียตินะMiss Suchanat Jiatinaการศึกษาปฐมวัย 
7915912721320นางสาวกัญญารัตน์ ไพบูลย์Miss Kanyarat Paiboonการศึกษาปฐมวัย 
7925912247218นางสาวปรียากร แก่นเกษMiss Preeyakorn Keanketภาษาไทย 
7936010068114นายภัทรพล ใจเก่งดีMr.Phattaraphon Jaikengdeeพลศึกษา 
7946012236207นางสาวจุฬารัตน์ สุนันทาMiss Jurarat Sunantaการประถมศึกษา 
7956012236208นางสาวฐิตินันท์ มั่นยืนThitinan Manyuenการประถมศึกษา 
7966012258103นายจิระเดช ทองเกิดmr.jiradech thongkerdสังคมศึกษา 
7976012247102นายธนากร สาลีMr.Thanakorn Saleeภาษาไทย 
7986010633202นายทศพล ผุยอุทาMr.Todsapon Phuiuthaคณิตศาสตร์ 
7996010633231นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณพงษ์Miss kamonluk suwannapongคณิตศาสตร์ 


---
โทรศัพท์---