ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อ-สกุล(TH)ชื่อสกุล(EN)สาขาสถานะ
16010014105นายภาสกร ลำภาMr.Passakorn Lampaวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
26110106114นางสาวนฤมล จันมนตรีMiss Naruemon Janmontreeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
36010403234นางสาวอรพรรณ กันหาบุตรMs.Orapan Kanhabutการบัญชี 
46010403229นางสาวสุดารัตน์ ศรีเมืองMs.Sudarat Srimuangการบัญชี 
56010403204นางสาวกุลณัฐ คำภาพันธ์Miss Kunlanat Khamphaphanการบัญชี 
66012732104นายธราวุธ เทพรักษาMr.Tharawut Thepraksaวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
76012732101นายเก่ง เสาเวียงMr. keng saowiangวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
86012732113นางสาวประภาวรรณ ทองละมุลMiss Prapawan Thonglamunวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
96012732115นางสาวพิมพ์นิภา เขตสกุลMiss Pimnipa Khetsakulวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
106012732112นางสาวนฤมล สีดำMiss Naromol Sidamวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
116010041109นายปริญญา เมืองจันทร์Mr.Parinya maungchanเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
126012732102นายธนวัฒน์ ทวีธนวาณิชย์Mr.Thanawat Thaweethanawanichวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
135910079213นางสาวพรสุดา หนองบัวMiss. Pornsuda Nongbuaดนตรีศึกษา 
146010041108นางสาวอรอนงค์ อินธิเดชOranong Intidetเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
155910079105นายธีระพงศ์ ศรีมณีMr. Teeraphong Srimaniดนตรีศึกษา 
165910079207นายศรชัย มะลิวงค์Mr.Sornchai? Maliwongดนตรีศึกษา 
176012732109นายแสงชัย สิงขรณ์Mr. Seangchai Singkhornวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
186012732107นายวัฒนกฤษณ์ ปัตไตรMr.Watthanakit Pattaiวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
196012732117นางสาวสวภัทร แสนสีแก้วMiss Sawapat Sanseekaewวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
206012732114นางสาวปวรรณรัตน์ เชื้อทิมMiss. Pawanrat Chuethimวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
216012732121นายภูวนัยต์ ทองปัญญาMr.poowanai thongpanyaวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
226012732108นายวีระชัย สุดสวยMr.Weerachai Sudsuayวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
235910488101นางสาวศุภรดา มุ่งหมายMiss Supharada Mungmai ภาษาอังกฤษ 
245910488108นางสาวพิมพ์ชนก อาษาMiss.Pimchanok Arsaภาษาอังกฤษ 
256010041114นายสมรักษ์ อินทรีย์Mr.Somruk inchreeเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
266010041102นายนครินทร์ สุขจันทร์-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
276010041105นางสาววัชรี ผาสุขms.watcharee phasukเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
286010041113นายสมาน แสนเลิศMr. Saman saenloedเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
296015964101นายกิตติภูมิ พวงพลอยmr.Kittiphum Phuangphloiเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
305912247334นางสาวสร้อยสุดา ธาตุทองMiss Sroisuda Thatthongภาษาไทย 
316010041103นายนิพิษฐา แช่ตังMr. Niphittha saetangเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
326211506112นางสาวนริศรา ทัศบุตรMiss.naritsara thatsabutสาธารณสุขชุมชน 
336211506115นางสาวประภัสสร สมบัติMiss. Prapatsorn Sombatสาธารณสุขชุมชน 
346211506116นางสาวปวีณา สิมบุตรMiss Paweena simbudสาธารณสุขชุมชน 
356211506222นางสาวสมปอง อินทร์แก้วMiss.Sompong Inkaewสาธารณสุขชุมชน 
366211506212นางสาวนฤมล บัวจูมMiss Narumon baojomสาธารณสุขชุมชน 
376211506209นางสาวชิรัฐฐิญา ยอดแก้วChiruttiya Yodkaewสาธารณสุขชุมชน 
386010041112นายเบนซ์ สิงห์ทองMr. Benz singthongเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
396010048221นายวรเพชร แวววงศ์Mr. woraphet waewwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
406010403104นางสาวกันยารัตน์ วรสาMis kanyarat worasaการบัญชี 
416010048232นายเอนกพงษ์ ประจำหลักMr. Anekpong Prajamlakวิทยาศาสตร์การกีฬา 
426010048317นายปัญญา แก้ววันMr.Panya kaewwanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
436010048243นายประวิทย์ พาหาMr.prawit pahaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
446010048230นายอรรถชัย ครุผาดMr. Atthachai kharuphatวิทยาศาสตร์การกีฬา 
456010048132นายอิทธิฤทธิ์ แสงสุริยาMr lttirit Sangsuriyaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
466010048225นายสรนันท์ ลาลุนMr.Soranan Lalunวิทยาศาสตร์การกีฬา 
476010048217นายปริญญา คูคำMr.parinya kookhamวิทยาศาสตร์การกีฬา 
486010048205นายเจตน์ศฎาวุธ เชื้อนักMr.jetsadawutวิทยาศาสตร์การกีฬา 
496010048223นายวีรวัฒน์ ประทุมวงศ์Mr.veerawat prathumwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
506010048315นายนนทวัฒน์ มะโรงศรีMr.Nonthawat Marongsiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
516010048309นายทรงภพ สุพงษ์Mr.songpop supongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
526010048109นายณัฐพล สัตถาวะโหMr.Natthaphon Satthawahoวิทยาศาสตร์การกีฬา 
536010048118นายพงษ์สิทธิ์ นางวงค์Mr.Phongsit Nangwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
546010048312นายธนาธิป ประเสริฐชาติMr.thanathip prasoetchatวิทยาศาสตร์การกีฬา 
556010048127นายสุธี สะอาดMr.Sutee Sa-ardวิทยาศาสตร์การกีฬา 
566010048123นายวิสิษฐ์ วิเศษสังข์Mr.visit visetsangวิทยาศาสตร์การกีฬา 
576010048108นายณัฐพงษ์ ปะระมะMr.Nattapong paramaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
586010048122นายวัชระ วงษ์ขันธ์Mr.watchara wongkhanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
596010048318นายพรทวี สมรัตน์MR Pornthawee Somratวิทยาศาสตร์การกีฬา 
606010048228นายองอาจ อุตมะMr.ongart utamaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
616010048139นางสาววิภาวรรณ คำอ่างMiss Wipawan Kum-angวิทยาศาสตร์การกีฬา 
626010048244นางสาวเพ็ญประภา ประพาฬMiss Phenprapha Praphanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
636010048143นายธิติสรร บรรลังก์MR Thitisan Banlangวิทยาศาสตร์การกีฬา 
646010048121นายภูสิงห์ จำปาMr.phusing champaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
656010048239นางสาววิมลวรรณ กิ่งก้านMiss Wimonwan Kingkanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
666010048242นางสาวอารียา สุโพนอกMiss. Areeya Supohnokวิทยาศาสตร์การกีฬา 
676010048328นายอนันตพร ทำบุญMr. Anantaporn thambunวิทยาศาสตร์การกีฬา 
686010048247นางสาวขนิษฐา นิลพุฒMiss.khanitthaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
696010048202นายเกียรติศักดิ์ ชูชื่นMr kaeattisak choochuenวิทยาศาสตร์การกีฬา 
706010048335นางสาวเทียนทอง ดวงน้อยMiss Thianthong Duangnoiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
716010048216นายนายศตคุณ บุญประภารMr. Satakhun bunparphanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
726010048240นางสาวสไบทิพย์ ดวงศรีMiss. Sabaithip Duangsriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
736010048236นางสาวนิตยา จ้อยสาคูNittaya joisakooวิทยาศาสตร์การกีฬา 
746010048114นายธีระพงษ์ คัลนาMr.Teerapong Kanlanaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
756010048336นางสาวประภาสิริ ภูสิงห์เสื้อMiss. Prapasiri poosingsur วิทยาศาสตร์การกีฬา 
766010048339นางสาววิลาวัลย์ นนท์ศิลาMs. Wilawan Nonsilaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
776010048338นางสาววิจิตรา จำปาพันธ์Ms. Wijittra Jhampapanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
786010048142นางสาวอาทิตยา ตุ้มโหมดMiss Artidtaya Tommodeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
796010048134นางสาวจุฑามาศ สุขจิตรMiss Jutamas Sookchitวิทยาศาสตร์การกีฬา 
806010048119นายพฤกษชาติ วงค์ศรีMr. Pueksachat Wongsriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
816010048342นายวุฒิชัย จินดาวงษ์Mr.Wutthichai chindawongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
826010048303นายจาตุรนต์ สวัสดิ์ราชMr.Jaturon Sahwatratวิทยาศาสตร์การกีฬา 
836010048110นายทรงอภิรัชต์ สิงห์นาคMr.Songaphirat Singnakวิทยาศาสตร์การกีฬา 
846010048241นางสาวสุภาพร เทาศิริMs.Supaporn thaosiriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
856012732110นายอนุพันธ์ แซ่ลิ้มนายอนุพันธ์ แซ่ลิ้มวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
866010048149นายกฤษฎากรณ์ ทวีสัตย์Mr.Kritsadakorn taweesadวิทยาศาสตร์การกีฬา 
876010048316นายประทีป นาคนวลMr.Prateepวิทยาศาสตร์การกีฬา 
886010048147นายเทพนิรันดร์ มังคะการMr.Thepniran Mangkakarnวิทยาศาสตร์การกีฬา 
896010048334นางสาวญาณิกา ปรางศรีMiss Yanika Prangsriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
906010094102นายเจตน์สฤษฏิ์ หงษ์ทองMR.JATSARIT HONGTHONG การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
916010048226นายสุทธิราช แก้วรักษาMr.Sutthirat kaewraksa วิทยาศาสตร์การกีฬา 
926010068222นายเอื้อมงคล ดอกรักAuemongkol Dokrakพลศึกษา 
936010048341นางสาวอรัญญา วิทยาMiss. Aranya Wittayaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
945910079120นายอนันทวัฒน์ ค่าแพงMr.Ananthawat? Khaphaeng?ดนตรีศึกษา 
956112743116นางสาวนลินรัตน์ แสงอรุณMiss Narinrat Saenga-roonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
965910414325นางสาวเบญจมาศ นามโคตรMiss Benchamat Namkhotวิทยาศาสตร์ 
976010048116นายนพพล พลอินทร์Mr.noppol pon-inวิทยาศาสตร์การกีฬา 
986010048105นายจิรายุทธ นาคนวลMr. Jirayut Naknual วิทยาศาสตร์การกีฬา 
996212743167นายอนุวัฒน์ ภาวันMr.Anuwat Pawanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1005910488121นางสาวนรมน ชุบขุนทดMiss. Noramon Chubkuntod ภาษาอังกฤษ 
1016210094144นางสาวสิริภรณ์ ปัดถาMiss Siriporn Padthaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1026210094132นางสาวปวีชยา สมภารเพียงMiss Pawichaya Somphanphiangการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1036210094116นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษหมื่นMissjutatip wisadmuneการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1046210094102นายรัตนบดินทร์ รัตนะวันMisterRattanabodin Rattanawanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1056210094123นางสาวนิธิพร ก้อนทองMiss nithiporn kontongการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1066210094124นางสาวนิภาพร พลสิมมาMiss Nipaporn Phonsimmaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1076210094136นางสาวลลิตา ทองคำMiss.Lalita Thongkamการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1086210094157นางสาวอุไรวรรณ ทังโสMiss Uraiwanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1096210094148นางสาวสุภานัน ชนะงามMiss Supanan Chanangamการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1106210094154นางสาวอารยา ผิวนวลMiss Arayaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1116210094145นางสาวสิริวรรณ ทองนวลMiss siriwanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1126210094158นางสาวรัชนีกรณ์ จอมใสMiss Radchaneekon jomsaiการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1136210094161นางสาวกานต์ธิดา เคนท้าวMiss kranthida kenthaoการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1146210094134นางสาวพรัชรพร คำโวหารMiss Patcharapornการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1156210094101นายจักรพงษ์ สินทรMr Jakkapongการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1166210094128นางสาวปภัสสร สีลาดหาMiss Papatsornการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1176210094159นางสาวสิริธิดารัตน์ บุดดีMiss sirithidaratการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1186012732116นางสาวรัตนากร คำเมืองms.rattanakon khammueangวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1196010048249นายพีรพล ยิ้มยวนMr. Peerapon Yimyuanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1206010048246นางสาวอรอุมา กตะศิลาMiss onuma katasilaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1216010048310นายธนพล ยวนหมื่นMr. Thanaphon Yuanmuenวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1226010048214นายธีระวัฒน์ อุราเลิศMr. Teerawat Uralertวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1236010048120นายพิทักษ์สรรค์ ศรีลำดวนMr.Pitaksan Srilumduanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1246112743124นางสาวศศิธร เกษรMiss Sasitorn Kesonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1256112743136นางสาวชัชฎาภรณ์ มะโนราMiss Chadchadaporn Manora ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1266110403139นางสาวอังคนา ประชาราษฎร์Miss Aungkana Pracharatการบัญชี 
1276012855106นางสาวสุมิตา ปัททุมmiss sumita pattumนิเทศศาสตร์ 
1286012855108นายกัญญ์พัสวี ศรีสุวรรณMr.Kanpatsawee Sisuwanนิเทศศาสตร์ 
1296012798117นางสาวนิตยา แจ่มกลิ้งMiss Nittaya Chaemklingภาษาจีน 
1306012798102นางสาวเกตมณี บุญเชิญMiss. Ketmanee Boonchoenภาษาจีน 
1316012798116นางสาวน้ำฝน กิจนอกMiss Namfon Kitnokภาษาจีน 
1326012798120นางสาวพรญาณี ศรีสิงห์Miss Pornyanee Srising ภาษาจีน 
1336012798109นางสาวจุฬารัตน์ นาคอุ่นMiss Jularat Nack Aunภาษาจีน 
1346012798103นางสาวเกวลี แก้วสง่าMiss.Kewalee Kaewsangaภาษาจีน 
1356012798125นางสาวเมธากุล คำสุขMiss Methakul Khamsukภาษาจีน 
1366012798111นางสาวโชติกา โนนไธสงค์Miss.Chotika Nonthaisongภาษาจีน 
1376012798126นางสาววรพรรณ โยธีMiss.Woraphan Yoteeภาษาจีน 
1386012798135นางสาวภีรณัช แสงประจักษ์Miss Pheeranat Sangprajukภาษาจีน 
1396012798133นางสาวอภิญญา มนทองMiss Aphinya Monthongภาษาจีน 
1406012798114นางสาวธนาภรณ์ หูตาชัยMiss Thanaphon Hootachai ภาษาจีน 
1416012798132นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมดวงMiss. Saowalak Thumduangภาษาจีน 
1426012798107นางสาวจุฑารัตน์ ออมชมภูMiss Jutharut Aomchomphuภาษาจีน 
1436010106119นางสาวน้ำฝน หนองม่วงMiss Namfon Nongmuangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1446012798118นางสาวปภัสสร เติมใจMiss Paphatson Toemchaiภาษาจีน 
1456010106242นางสาวอฐิติยาพร สนใจMiss Atitiyaporn sonjaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1466010106129นางสาววราพร สุวรรณดีMiss.waraporn suwannadeeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1476010106204นางสาวกนิษฐา เบ็ญมาศนางสาวกนิษฐา เบ็ญมาศ Miss Kanittha Benmasภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1486010106114นางสาวณิชนิตา กระสวยทองMiss Nitchanita? Krasuaythongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1496012798119นางสาวเปรมฤทัย โลสันเทียะMiss Premruethai Losontearภาษาจีน 
1506010106230นางสาววรารัตน์ กุจันทร์Miss wararat kujanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1516010106104นางสาวกนกอร ยกยศMiss Kanokon Yokyod ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1526010106106นางสาวกิตติยา โคตรวงศ์Miss kittiya khottawongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1536010106115นางสาวทิพวรรณ วันดีMiss Thippawan Wandeeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1546010106131นางสาววาทินี ชมภูMiss Wathinee Chompooภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1556010106211นางสาวฐาปนี เชิดกำแพงMiss Thapanee? Chedkampheangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1566010106111นางสาวชัชฎาภรณ์ ไวย์วุฒิMiss chatchadaporn waiwutภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1576010106117นางสาวธิติมา บุญเจริญThitima Bunjarenภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1586010106141นางสาวสุพรรณี กัญญาพันธ์Miss Suphannee Kanyaphanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1596010106112นางสาวฐิติมน พนมใสMr. Thitimon Phanomsaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1606010095123นางสาวสุภาพร นาวันSupaporn Nawanประวัติศาสตร์ 
1616010106132นางสาววิภารัตน์ มนตรีMiss Wipharat Montreeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1626010106130นางสาววราภรณ์ ศรีระษาMiss waraporn Sirasaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1636010106142นางสาวสุรีย์พร สร้อยนาคMiss Sureeporn Sroinakภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1646010106135นางสาวศศินา ดาวไสย์Miss Sasina Dowsaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1656010106120นางสาวประกายเเก้ว บุญศรีMiss Prakaikaew Boonsriภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1666010106105นางสาวกัญญารัตน์ มุทาพรMiss Kanyarat mutapornภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1676010106118นางสาวนฤมล แสงใสแก้วMiss Naruemon Saengsaikeawภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1686012855107นายธนวัฒน์ ศรีประทุมMr.Thanawat Sripratumนิเทศศาสตร์ 
1696012798129นางสาวสุนิตา แจ่มแจ้งMiss. Sunita Jamjangภาษาจีน 
1706010106144นางสาวอุไรพร เวียงคำMiss Uraiporn Wiangkhamภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1716010106206นางสาวจริยา คลธาMiss Jariya Kolthaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1726010106146นางสาวสราวรรณ วราพุฒMiss Sarawan Waraphutภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1736010106241นางสาวสุภิญญา สถานพงษ์Miss Supinya Satanpongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1746012798131นางสาวสุภาพร มะลิสาMiss Supaporn Malisaภาษาจีน 
1756010106231นางสาววิจิตรา ศรีจักร์Miss Wijittra Srijakภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1766012743312นางสาวฐาปนี สารพันธ์Miss Tapanee Saraphanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1776010106113นางสาวณัฐมนต์ รุ่งเรืองMiss Natthamon Rungruangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1786010106239นางสาวสุนิสา แก้วธรรมMiss sunisa kaewthamภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1796012798121นางสาวพรนภา บุญปัญญาMiss Pornnapa boonpanya ภาษาจีน 
1806012798105นางสาวจันทร์จิรา เกษีMiss Chanchila Kesiภาษาจีน 
1816012798104นางสาวคำพลอย บุญธรรมMiss Khamploy buntham ภาษาจีน 
1826010106214นางสาวดวงจันทร์ มันทราชMiss Duangchan Mantharatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1836010106110นางสาวชลธิชา ดิษประสพMs.chonticha Ditprasopภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1846010106232นางสาววิไลพร วิรุณพันธ์Miss Wilaiporn Wirunphanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1856010106244นางสาวอุไรวรรณ บุญเอนกMe. Uraiwan Boonanakภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1866012798110นางสาวชุลีพร เขมรทองMiss Chuleephon Khamenthong ภาษาจีน 
1876012798108นางสาวจุไรรัตน์ ศรีวังMiss Jurairat Sriwangภาษาจีน 
1886012798106นางสาวจิรภัทร จันทรแก้วสุขMiss.Jiraphat Chanthornkaewsookภาษาจีน 
1896012798101นางสาวกุสุมา นิลพัฒน์Miss.Kusuma Ninlaphatภาษาจีน 
1906010095105นายณัฐพงศ์ อินธิเดชMr.Natthaphong Inthidetประวัติศาสตร์ 
1916012798122นางสาวพิลาวรรณ มั่นใจMiss Pilawan Manjaiภาษาจีน 
1926010095120นางสาวประวีณา ผ่องจิตร Miss praweena phongchitrประวัติศาสตร์ 
1936010095107นายปวัน สุวรรณดีMr.pawan Suwannadeeประวัติศาสตร์ 
1946010095114นางสาวจันทิมา วังชนะMissJantima wangchanaประวัติศาสตร์ 
1956010095115นางสาวจิราวรรณ บุญเสริมMiss.Jirawan Boonscemประวัติศาสตร์ 
1966010095122นางสาววิชญา บุดดาพรหมMiss wichaya Buddaprom ประวัติศาสตร์ 
1976010106234นางสาวศศิธร ไชยสุวรรณMiss Sasithorn Chaisuwanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1986010106143นางสาวอรอนงค์ การพัฒน์Miss.Onanong Karapatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1996010106127นางสาวรัตติกา ดวงชัยMiss Rattika Duangchaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2006010106202นายธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์Mr.Thawatchai sunthonsawatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2016010083103นายธนากร ศรีหวาดMr.Thanakorn Sriwadศิลปะและการออกแบบ 
2026010083119นางสาวสันทราภรณ์ ศรีแก้วMiss Suntharaphon srikaewศิลปะและการออกแบบ 
2036010083105นายพันธวัช สุภาพMr.Pantawach Suphapศิลปะและการออกแบบ 
2046010083116นางสาวพนิดา วงละครMiss panida wonglakhonศิลปะและการออกแบบ 
2056010083112นายอนุชิต ก้านแก้วMr.Anuchit Kankaew ศิลปะและการออกแบบ 
2066010083115นางสาวดวงทิพย์ บุญร่วม Miss Duangthip Boonruamศิลปะและการออกแบบ 
2076010083114นางสาวกาลเวลา หิ้งเพ็ชรMiss Kanwela Hingphetศิลปะและการออกแบบ 
2086010106223นางสาวพัชรี ไกรษีMiss Phatchari kraisiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2096010106235นางสาวศิยาณี ก้านทองMiss. Siyanee kanthongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2106010095125นางสาวอณัญญา โมทะจิตรMiss Ananya Motajidประวัติศาสตร์ 
2116010106209นางสาวชไมพร อุทาMiss Chamaiporn Utha ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2126010095101นายเกียรติตระกูล ศรีมณีMr.Kiartitrakun Simaneeประวัติศาสตร์ 
2136010106137นางสาวศิริลักษณ์ เกษศิริMiss Siriluck Ketsiriภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2146010083101นายกิตติวัฒน์ แสงมาศMR KITTIWAT SAENGMARTศิลปะและการออกแบบ 
2156012855101นายพลเพชร วราพุฒPonpetch waraputนิเทศศาสตร์ 
2166010095121นางสาวพัชรีพร ศรียันต์Miss.Patchareporn Sriyanประวัติศาสตร์ 
2176010106136นางสาวศิริญญา จันทีMiss Sirinya Jantheeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2186010095124นางสาวสุภาพร พลขันธ์Miss.Supaporn Ponkanประวัติศาสตร์ 
2196010106122นางสาวพรชนิตว์ ทวีวงษ์Miss Pornchanit Taweewongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2206210983103นายพัชรพล บุญเอกMr. Phatcharaphon Bun-aekวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2216210983115นางสาวกนกรดา ลาภจิตรKanokrada Lapchitวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2226210983139นางสาวสรัญญา อุ่นทวงMiss Saranya Aunthuangวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2236210983135นางสาววาสนา พรมเวียงMiss Wassana Promwiangวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2246210983145นางสาวพลอยน้ำเพชร บุญตาMiss Phloinamphet Buntaวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2256210983118นางสาวกิตติยาภรณ์ พืชผลMiss Kittiyaphorn Phuechphonวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2266012798112นางสาวณัฐสิมา ไชยโคตรMiss Natsima. Chaiyakhotภาษาจีน 
2276012855102นายภานุวัฒน์ มะปรางMr.Panuwat Maprangนิเทศศาสตร์ 
2286010083117นางสาวรัตนาวดี สำแดงภัยMiss Rattanawadee Samdaengphaiศิลปะและการออกแบบ 
2296010083120นางสาวสุพิชชา พิมพ์ทองMiss Supitcha Pimthongศิลปะและการออกแบบ 
2306010083107นายวราวุฒิ พันธ์ศรีMister Warawut Pansriศิลปะและการออกแบบ 
2316010048135นางสาวณัฐชนากานต์ วิจิตรจริยา-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2326010048102นายกิตติศักดิ์ วิเชียร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2336010048115นายนนทวัฒน์ แดงบางNontawat Daengbangวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2346010048117นายประเสริฐ สิงห์ชะฎา-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2356010048131นายอัมรินทร์ จันทร์กล้า-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2366010048136นางสาวธิดารัตน์ ห่วงคำ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2376010048208นายณัฐพล จารุสาร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2386010048209นายณัฐวุฒิ จันทะสุM.r Natthawut janthasuวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2396010048218นายพงษ์สุรเดช แสงพราวMr.Pongsuradechวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2406010048227นายสุเมธิศ ไชยส่อง-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2416010048229นายอภิชัย กิ่งสีดาMr.Apichai Kingseedaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2426010048231นายอาคเนย์ บุญเสริม-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2436010048234นางสาวชนิดา โยธี-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2446010048248นางสาวนฤมล ใจคำ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2456010048301นายกิตติศักดิ์ บุญปลูก-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2466010048302นายเกียรติศักดิ์ หาญจิตรMr. Kittisak Hanjitวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2476010048304นายจิรายุ สุพะนานัยMr.jirayu suphananaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2486010048305นายชนะพงศ์ หล้าใต้Mr.Chanapong? Lartaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2496010048306นายชิษณุพงศ์ เเสนทวีสุข-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2506010048307นายฐาปนพงศ์ จันทะแจ่ม-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2516010048313นายธีรพันธ์ สายบัว-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2526010048314นายนครินทร์ บุญมานันต์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2536010048319นายพันนา สุภาพMr.Panna Suphjapวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2546010048320นายภควัตร โพธิ์สังข์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2556010048321นายวัชรพงศ์ เทียมไธสง-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2566010048323นายศราวุฒิ สายพันธ์Mr.Sarawut Saipanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2576010048325นายสันติสุข กุลัดนามMr.santisuk kuladnamวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2586010048326นายสุธิชัย มูลกระทุ่มMrs.sutichai moolkratrumวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2596010048327นายสุรเชษฐ หอมจิตรSurachet homjitวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2606010048329นายอภิวัฒน์ จันทบMr.Aphiwat Janthopวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2616010048331นายอิทธิพล สิงหาบุตร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2626010095118นางสาวปนัดดา เอกวารีย์Miss Panadda Aekwareeประวัติศาสตร์ 
2636010048333นางสาวจุฑามาศ เรือนเงิน-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2646010048337นางสาวฟ้ารุ่งอรุณ นามโคตร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2656011506101นายณัฐพล สุรัตน์-สาธารณสุขชุมชน 
2666011506102นายดนุวัชร จำปาทอง-สาธารณสุขชุมชน 
2676011506103นายสราวุฒิ มาตย์นอก-สาธารณสุขชุมชน 
2686011506104นายเอกรัตน์ ศรีด้วง-สาธารณสุขชุมชน 
2696011506105นางสาวกิจติยาพร แก้วภักดี-สาธารณสุขชุมชน 
2706011506106นางสาวกิติยา อาจหอม-สาธารณสุขชุมชน 
2716011506107นางสาวเกตวรินทร์ ประดับสุข-สาธารณสุขชุมชน 
2726011506109นางสาวจินตนา โพธิบุตร-สาธารณสุขชุมชน 
2736011506110นางสาวจีรภา ใยโท-สาธารณสุขชุมชน 
2746011506111นางสาวดวงแก้ว แสงทอง-สาธารณสุขชุมชน 
2756011506112นางสาวทัศนีย์ มหาวงค์-สาธารณสุขชุมชน 
2766011506113นางสาวนัณธิดา บุณยเกียรติ-สาธารณสุขชุมชน 
2776011506114นางสาวบุษยมาศ จันทร์แดง-สาธารณสุขชุมชน 
2786011506115นางสาวปณิฏฐา ภูบุญทอง-สาธารณสุขชุมชน 
2796011506116นางสาวปภาณิน เกษกุล-สาธารณสุขชุมชน 
2806011506117นางสาวประภาวดี ทองละมุล-สาธารณสุขชุมชน 
2816011506119นางสาวพรพิรัตน์ เติมใจ-สาธารณสุขชุมชน 
2826011506121นางสาวมณีรัตน์ บุตรพัน-สาธารณสุขชุมชน 
2836011506123นางสาววรรณภา สายเเก้ว-สาธารณสุขชุมชน 
2846011506124นางสาววราภรณ์ ทองคำจันทร์-สาธารณสุขชุมชน 
2856011506125นางสาวศิริลักษณ์ เบญจขันธ์-สาธารณสุขชุมชน 
2866011506126นางสาวศิริวรรณ โยธา-สาธารณสุขชุมชน 
2876011506129นางสาวสุนิตา ปาระมัติ-สาธารณสุขชุมชน 
2886011506130นางสาวสุพัตรา คำตัน-สาธารณสุขชุมชน 
2896011506131นางสาวสุพัตรา เหมือนอิน-สาธารณสุขชุมชน 
2906011506133นางสาวโสรยา เดชอนันต์-สาธารณสุขชุมชน 
2916011506134นางสาวอพัชนิดา นานิมิตร-สาธารณสุขชุมชน 
2926011506135นางสาวอรัญญา ผลอ้อ-สาธารณสุขชุมชน 
2936011506136นางสาวปวีณ์สุดา ทองละมุล-สาธารณสุขชุมชน 
2946011506137นางสาวกัญญาภัค สิมดี-สาธารณสุขชุมชน 
2956011506204นางสาวกันตนา พิมพันธ์-สาธารณสุขชุมชน 
2966011506205นางสาวกิตติยา ประทายนอก-สาธารณสุขชุมชน 
2976011506208นางสาวจารุวรรณ ค้องอ้อย-สาธารณสุขชุมชน 
2986011506209นางสาวจินตรัตน์ ทบลาด-สาธารณสุขชุมชน 
2996011506210นางสาวชลดา เกษร-สาธารณสุขชุมชน 
3006011506212นางสาวธรรมสรณ์ นรสันติธํรรม-สาธารณสุขชุมชน 
3016011506214นางสาวเบญจพร ชำนิ-สาธารณสุขชุมชน 
3026011506215นางสาวปนัดดา พรมพุทธ-สาธารณสุขชุมชน 
3036011506216นางสาวปภาวดี มะธิมาปะเข-สาธารณสุขชุมชน 
3046011506217นางสาวปวีณา คำเหลือ-สาธารณสุขชุมชน 
3056011506218นางสาวพรทิพย์ ดวนใหญ่-สาธารณสุขชุมชน 
3066011506219นางสาวพุทธชาต สมพงษ์-สาธารณสุขชุมชน 
3076011506221นางสาวเมธิณี นางวงค์-สาธารณสุขชุมชน 
3086011506222นางสาวลลิตา เทพเรียน-สาธารณสุขชุมชน 
3096011506223นางสาววรรณวิภา ทองมี-สาธารณสุขชุมชน 
3106011506224นางสาววันนิสา ศรีวงษา-สาธารณสุขชุมชน 
3116011506226นางสาวศุภรัตน์ บุญช่วย-สาธารณสุขชุมชน 
3126011506228นางสาวสุนิดา เบ็ญปรัง-สาธารณสุขชุมชน 
3136011506230นางสาวสุพัตรา บุตวะรา-สาธารณสุขชุมชน 
3146011506231นางสาวสุภัตรา แสนสารคิด-สาธารณสุขชุมชน 
3156011506232นางสาวสุภาภรณ์ ผ่องศรี-สาธารณสุขชุมชน 
3166011506234นางสาวอรยา เอกทัน-สาธารณสุขชุมชน 
3176011506237นางสาวณัฐกมล กานสันเทียะ-สาธารณสุขชุมชน 
3186010106140นางสาวสุนิสา สุภาพMiss Sunisa Suphapภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3196010106225นางสาวมาริษา เจริญจิตรMiss Marisa charernjitภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3206010106125นางสาวภานุวรรณ ดวงจันทร์Miss Panuwan Duangchanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3216210983126นางสาวบุปผา พิทักษ์Miss buppa phithakวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3226010106124นางสาวเพ็ญนภา สีสันMiss phennapha seesanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3236010083109นายวิทวัส แหวนหล่อMr. Wittawat waenlorศิลปะและการออกแบบ 
3246010106216นางสาวธัญญาลักษณ์ หันชนาMiss Thanyalak Hanchanaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3256010106101นายกฤติคุณ คำภาMr. krittikhun kampha ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3266010106236นางสาวศิรินภา สามิลาMiss Sirinapa Samilaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3276010106102นายณัฐกิตติ์ บำรุงเเคว้นMr. Natthalit Bamrungkhwaenภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3286010106128นางสาวเรืองลดา กอนินัยMissRuenglada Korninaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3296010106227นางสาวรัตติยา กล้าเกิดMiss Rattiya Klakerd ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3306210048104นายจิรานุวัฒน์ สุขกายJiranuwat sookkaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3316010512110นางสาวจิตราพรรณ บุญส่งMiss.jittarpan boondsongภาษาญี่ปุ่น 
3326010106247นางสาวทศวรรณ คำเสียงMiss Thodsawan khamsiangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3336010106240นางสาวสุปราณี ภักดีMiss Supranee phakdee ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3346010095103นายชัชวาล รัตพันธ์Mr.chatchawan rattaphanประวัติศาสตร์ 
3356010095106นายนวัตกรณ์ มนตรีวงษ์Mr.Nawattakorn Montreewongประวัติศาสตร์ 
3366010083111นายอนุชา สมพงษ์Mister Anucha Somphongศิลปะและการออกแบบ 
3376012855103นางสาวโฉมศิริ พิมพ์นนท์Miss.Chomsiri Pimnonนิเทศศาสตร์ 
3386210048206นายชินกร จันทร์หอมMr.Chinnakon Chanhomวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3396010095108นายพันกร สารพลPunkorn saraponประวัติศาสตร์ 
3406116245121นางสาวบุษบา คำวิเศษMiss Butsaba Khamwisetการพัฒนาชุมชน 
3416016245108นายองอาจ พะโสมOngart Pasomการพัฒนาชุมชน 
3426016245113นางสาวกรรธิมา สมบัติวงษ์Miss.Kantima Sombatwongการพัฒนาชุมชน 
3436016245128นางสาวศิริประภา กิ่งชาMiss.Siriprapa Kingchaการพัฒนาชุมชน 
3446016245118นางสาวทิพวัลย์ หาผลMiss. Thipphawan Haphon การพัฒนาชุมชน 
3456016245111นายอภิชัย ชะเนติยังMr.Apichai Chanetiyangการพัฒนาชุมชน 
3466016245115นางสาวกิตติยา ตุ่มใสย์Ms.Kittiya Tumsaiการพัฒนาชุมชน 
3476016245102นายธีรภัทร์ เมฆนาคินทร์MR tirapat meknakinการพัฒนาชุมชน 
3486016245131นางสาวสุพรรษา สีสดMs.supansa seesodการพัฒนาชุมชน 
3496016245122นางสาวปรียานุช ตะเคียนรามMs.Preeyanut Takianramการพัฒนาชุมชน 
3506016245105นายพิชัย บุยโยMr.phichai boonyoการพัฒนาชุมชน 
3516016245116นางสาวจริยา อุปสิทธิ์Miss? jariya?Auppasitการพัฒนาชุมชน 
3526016245107นายสิทธิสาธร จันทำMr? sitthisatron chantamการพัฒนาชุมชน 
3536210983104นายณัฐพงษ์ อุ่นเพชรMr. Nattapong Ounpachวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3546210983110นายวานิชย์ ไชยบำรุงMr. Wanit Chaibamrungวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3556010095102นายภัทรกร ไพสนPattaragorn paisonประวัติศาสตร์ 
3566210983102นายคณาจารณ์ พงษาปานMr. Kanajarn Pongsapanวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3576016245130นางสาวสุกัญญา แสงมาศMiss.Sukunya Saengmatการพัฒนาชุมชน 
3586010041101นายธีระพงศ์ ชูหาMr. Teerapong choohaเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3596016245117นางสาวทักษพร ภักดีMiss.Thaksaporn Phakdeeการพัฒนาชุมชน 
3606210983132นางสาวมณิสรา เกตุสุพงษ์Miss Manisara Ketsuphogวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3616210983136นางสาววิชุดา สระทองMiss Wichuda Sathongวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3626210048207นายณัฐปภัช ทองขาว-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3636016245133นางสาวสุภาวิดา ศรีนวลsupawida srinualการพัฒนาชุมชน 
3646016245121นางสาวปรีญา สมพรMs.preeya sompousการพัฒนาชุมชน 
3656016245124นางสาวภคมน ทองจันอับPakamon Thongjanupการพัฒนาชุมชน 
3666012798127นางสาววรรณิภา สาครMiss.wannipha sakhonภาษาจีน 
3676012798124นางสาวมาริสา เนียรมงคลMiss Marisa Nienmongkolภาษาจีน 
3686016245120นางสาวนัดดา การะเกดMiss nutda karaketการพัฒนาชุมชน 
3696016245110นายอนุทัย จันทะเสนMr. Anuthai Chanthasenการพัฒนาชุมชน 
3706210983109นายวรกรานต์ ลุผลMr.Worakarn Lupholวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3716210983141นางสาวสุณิสา นามสุขMiss Sunisa Namsookวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3726016245112นางสาวกนกวรรณ บุญทองKanokwanการพัฒนาชุมชน 
3736016245106นายวีรชัย อภัยวงศ์Mr. Weerachai Apaiwongการพัฒนาชุมชน 
3746210041117นางสาวอรอุมา วิชิมงคลMiss.Orn-uma Wichitmongkolเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3756215964101นายกฤษฎา บุญรัตน์Mr.KRITSADA BOONRATเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3766215964104นายธวัชชัย ผกาแดงMr.Tawatchai Pakadangเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3776215964107นายพิพัฒน์ ขันสุวรรณMr. Pipat Kansuwanเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3786215964110นายยศกร วงศ์ภักดีMr.yodsakon. Wongpakdeeเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3796215964114นายสิทธิชัย งามวิลัยMr.Sittichai Ngamwilaiเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3806215964115นางสาวกมลวรรณ วงษ์ขันธ์Miss Kamonwan Wongkhanเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3816215964118นางสาวดาวพระศุกร์ สิงสารีMiss Daophasuk Singsareeเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3826215964119นางธนกฤต สังขาวMr.Thanakit Sangkhaoเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3836215964121นางสาววราภรณ์ รุ่งแก้วMiss Waraporn Rungkaewเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3846215964122นางสาวสุดารัตน์ นนทะสอนSudaratเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3856215964123นายเรืองยศ รัตโนMr Ruengyot Rattanoเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3866215964113นายศุภวิชญ์ คุณมาศMr. Supawit Khunmasเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3876215953104นายยุทธชัย ปัญญาMr Yutthachai Panyaเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
3886010106109นางสาวชนมน คำเบาMiss Chanamon Khambaoภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3896210048134นายเสริมศักดิ์ สิทธิชลMR. Saemsak Sittichonวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3906210048154นางสาวอำพร แสนศรีMiss Amporn saensri วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3916210048219นายพลาธิป ชัยเคนวงศ์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3926210048220นายพายุ พิมพ์พา-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3936210048223นายภูวนาถ สอนเกิด-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3946210048227นายวิทยา ชัยชาญ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3956210048231นายสิทธิพร น้อยวงค์Sittiporn Noywongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3966210048237นายนายอภิวัฒน์ วงกระสานต์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3976210048240นางสาวกิตติยา พุทธิชนkittiya puttichonวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3986210048259นายสุวัฒนา ชินวงค์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3996010106126นางสาวยสุตมา สายตาMiss Yasutama saitaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4006010106116นางสาวธนาภรณ์ ม่วงชาติMiss Thanaporn Muangchatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4016310014113นางสาวเบญจรักษ์ วงษ์ภักดีbenjarakวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4025910079111นายชนาเทพ โสมาพิมพ์Mr.Chanathep Somapimดนตรีศึกษา 
4036010106219นางสาวปฐมาวดี วิริยะพันธ์Ms. Patamawadee wiriyapanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4046010106103นายนนท์ปวิธ สิทธิพรนาย Nonpawit. Sittipornภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4056016245127นางสาววิภาวดี จันทร์ทิพย์Miss Wipawadee Janthipการพัฒนาชุมชน 
4066016245129นางสาวศิโรรัตน์ อิทธิMiss Sirorat Itthi การพัฒนาชุมชน 
4076016245114นางสาวกฤษณา ทุมภาMiss kritsana thumpaการพัฒนาชุมชน 
4086010048203นายจักรพรรณ เมืองจันทร์Mr.Jakkraphan Muangchanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4096010106107นางสาวจริยา เหมียดมาลาMiss.Jariya Maedmalaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4106010106139นางสาวสุนารี สอดศรีMiss.sunaree sodsriภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4116010106224นางสาวเพ็ญวิไล เค้าทองMiss penwilai Kaothong ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4126012743338นางสาวเมธาวี สุขศิริMiss Mathaweeภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4136016245139นายนครินทร์ ปลื้มหอมMr.Nakharin Pluemhomการพัฒนาชุมชน 
4146012247215นางสาวธนาวดี วงษ์ราชMiss Thanawadee Wongratภาษาไทย 
4156012247224นางสาวสใบทอง จำใบMiss Sabaitong Chambaiภาษาไทย 
4166210983105นายมาวิน สมพรMr.Mawin sompornวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
4176010048204นายจิระศักดิ์ บัวหุ่งMr Jilasak Bua-hung วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4186010512120นางสาวภัชราภา ธรรมวัตรmiss.patcharapa thammawatภาษาญี่ปุ่น 
4196010512109นางสาวขวัญใจ พูลเพิ่มmiss khwanchai phoonphoemภาษาญี่ปุ่น 
4206012743203นายพีรพัฒน์ ทองทึงMr.Peerapat Thongthuengภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4216012743210นางสาวจินตนา ตาวงษ์Miss. Jintana Tawongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4225912258218นางสาวจงจิตร เมืองกลางMiss Joongjit Muangklangสังคมศึกษา 
4235912258123นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเสริมMiss. Rattanaporn Boonsermสังคมศึกษา 
4245912258305นางสาวกาญจนา ขันไชยMiss Kanchana Khanchaiสังคมศึกษา 
4255912258316นางสาวปริฉัตร คำชูMiss. Parichat khamchuสังคมศึกษา 
4266012866110นายสิทธิชัย ธรรมวงศ์Mr.Sitthichai Dhamawongรัฐประศาสนศาสตร์ 
4275910068310นายกฤษณะ สีวะจูมMr kitsana siwajumพลศึกษา 
4285910207207นางสาวมนฤดี วงษ์วังMiss Monruedee Wongwangการสอนภาษาจีน 
4296010106228นางสาววรรณา ปุ่มทองMiss wanna pumthongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4305910414224นางสาวภัคทิราภรณ์ จิตสำราญMiss Phaktiraphorn Chitsamranวิทยาศาสตร์ 
4315910414230นางสาววลีวรรณ พรรณาMiss Waleewan Pannaวิทยาศาสตร์ 
4326010068214นายภานุพงศ์ บุญยิ่งMr. Panupong Boonyingพลศึกษา 
4335910488332นางสาวณิชาภา พละราษฎร์Miss Nichapha Phalarachภาษาอังกฤษ 
4346010068213นายพิสิษฐ์ ศรไชยPisis sornchaiพลศึกษา 
4356210048234นายโสรัจจ์ กันหาsorat kanhaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4365910488133นางสาววีรานันท์ วชิระอัศวนนท์Miss Weeranan Vachirautsawanonภาษาอังกฤษ 
4375910207130นางสาวศรัญญา ศรีบัวบานMiss.Saranya sribuabanการสอนภาษาจีน 
4386012743102นายชลธี นวลแสงMr.Chonlathee Nualsaengภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4396012743109นางสาวขวัญหทัย จันทะพันธ์Miss Khawnhathai chanthapanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4406012743213นางสาวณภาภัช เดชาภูมาพันธ์Miss Napapach Daychapumapanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4416012743201นายกิตติธัช วรจักร์นายกิตติธัช วรจักร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4426012743228นางสาววินิภา คันฑาMiss Winipha Khanthaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4435910079210นายอโนชา สมหมายMr.Anocha Sommai ดนตรีศึกษา 
4446012743230นางสาวสายชล สุดาMiss Saichon sudaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4456010084102นายวิศรุต ราศรีMR:WITSARUT RASRIวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
4465912247305นางสาวดวงนภา การะเกษMiss Duangnapha Karaketภาษาไทย 
4475910488216นางสาวพิชญานิน ประดับศรีMiss Pitchayanin Pradubsri ภาษาอังกฤษ 
4486010059114นางสาวยุวธิดา มะเดื่อMISS YUWATIDA MADUEAวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4496010059113นางสาวปิยธิดา สีทาMiss Piyathidaวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4506010059118นางสาวสุวนันท์ ตรีประโคนMiss Suwanan Treeprakonวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4516010059115นางสาววิภาดา บาททองMiss wipada battong วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4525912247204นายมเหศวร บัวจันทร์Mr. Maheysuan Buachanภาษาไทย 
4536010059127นางสาวเกวรินทร์ กะตะศิลาMiss Kawarin Katasilaวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4546010059126นางสาวเนตรอัปสร แก้วก้องMiss Netupsorn Kaewkongวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4556010059119นางสาวสุวิมล พืชหมอ Miss Suwimol Peudmorวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4566010059110นางสาวธันย์ชนก โสดแก้วMiss Thanchanok Sotkaewวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4576010059120นางสาวอทิติยา คันธะเนตรMiss Athitiya Khunthanetวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4586010059106นางสาวกาญจนา มะโนชาติMiss.kanjana manochatวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4596010059122นางสาวอภิญญา วระจันทร์Miss Apinya Vorajanวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4606010059105นางสาวกัลยาณี วันดีรัตน์Miss.Kanlayaneeวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4615912236107นายฤทธิเกียรติ เทียมโคกกรวดMr.Ritthikiat Theamkhokkruadการประถมศึกษา 
4626010059102นายนพพร วงษ์มณีMr. Nopphrn wongmaneeวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4635912247131นางสาวชนิดา พิมพ์นนท์Miss Chanidaภาษาไทย 
4646010059116นางสาวศศินา จรรยาMiss Sasina Junyaวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4656010059107นางสาวณัฏฐ์ฑาห์ วิเศษหมื่นMiss Nattha wisetmuen วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4666010059117นางสาวสุทธิรัตน์ เบ็ญมาสMiss Sutthirat Benmas วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4676010059124นางสาวอัญติมา รูปคมMiss untima rupkhomวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4686010059111นางสาวนฤมล รุ่งเรืองMiss Narumon Rungruang วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4696010059101นายธีรภัทร การะเกษMr.Theerapat Karaketวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4706010226103นายเฉลิมชัย เรือนชัยMr. Chaloemchai Rueanchaiรัฐศาสตร์ 
4716010059103นายวรชัย สิงห์ซอมMr worrachai Singsomวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4726010068210นายธีระวัฒน์ ธุสะดีMr.Teerawat? Tusadeeพลศึกษา 
4735910207124นายณปวร ไชยโคตรMr.Napawon Chaiyakhotการสอนภาษาจีน 
4746012743107นางสาวกัลยาณี สุทธศิริMiss Kanlayani Sutthasiriภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4756012743308นางสาวขวัญฤทัย หอมทรงMiss Khwanruthai Homsongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4766012743307นางสาวกานต์มณี จันทองMissKanmanee Janthongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4776012743132นางสาวสุพัตรา วรรณทวีMiss Supattra Wanthaweeภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4786012743217นางสาวธิดารัตน์ อุดมศรีMiss Thidarat Udomsriภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4796012743235นางสาวอรอารีย์ สมบัติMiss On-ari Sombatภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4806012743314นางสาวเดือนเพ็ญ สังขะพงษ์Miss Dueanpen Sangkhapongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4816010226340นางสาวพัชรีพร อินทร์จันทร์Miss Phatchareephon Inchanรัฐศาสตร์ 
4826012743127นางสาววราภรณ์ จันทราMiss.waraporn Janthra ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4836012743241นางสาวมาวรี ศรชัยญาติMiss.Mawaree Sornchaiyatภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4846012743113นางสาวฐิติภรณ์ ธรรมศิริMiss Thitiphon Thammasiri ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4856012866109นายสราวุฒิ ลาพันธ์Mr.Sarawut Lapanรัฐประศาสนศาสตร์ 
4866012888222นายอัษฎาวุธ หล้าอามาตย์Autsadawut la-ramat นิติศาสตร์ 
4876010059125นางสาวสุภาทิพย์ กาลพฤกษ์นางสาวสุทิพย์ กาลพฤกษ์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4886012743129นางสาวศิรินภา นาคสิงห์ทองMiss Sirinapa Naksingthongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4896012732120นายชัชวัสส์ วุฒิยากรณ์Mr.Chatchawat Wuttiyakonวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4906012743115นางสาวธนาวดี ทองสมุทรMiss Thanawadi Thongsamutภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4916012743137นางสาวอุมาพร กลอนศรีMiss Aumaphorn Kalonsee ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4926012743328นางสาวศิริจันทร์ หงษ์คำMiss.Sirijan Hongkhumภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4936012743225นางสาวรัชนี นิดลาดMiss. Ratchanee Nitlat ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4946012743205นางสาวกนกพร เวียงนนท์Miss Kanokporn Viengnonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4956010079222นางสาวเพ็ญนภา มะโนธรรมMiss Pennapa Manothamดนตรีศึกษา 
4966010095111นายอภิสิทธิ์ คำดวงศรีMr.Apisit Khamduangsriประวัติศาสตร์ 
4976012743317นางสาวนัดดา บุญเย็นMiss. Nadda Boonyenภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4986012743139นางสาวดารารัตน์ บำเพ็ญพงษ์Miss.Dararat Bumpenpong ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4996010079221นางสาวณัฐติยา เจริญศรีMiss Nattiya Jarernsriดนตรีศึกษา 
5006010079224นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศิริMiss Sirirat Pansiriดนตรีศึกษา 
5016012743237นายกิตติศักดิ์ วิลัยเกษMr.Kittissk Wilaiketภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5026012743313นางสาวณัฏฐธิดา สุดสังฆ์Miss Natthathida Sudsangภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5036012743319นางสาวปวีณา ทะเลด่วนMiss Paweena Thaleduan ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5046012743232นางสาวสุภาวรรณ แพงวิเศษMiss Supawan Paengwisetภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5056012743122นางสาวพัชรวดี เชื้อทองMiss Patcharawadee Chueatongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5066012743323นางสาวภิรมย์พร เรืองจาบMissภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5076012743204นายศราวุธ โพธิพันธ์Mr.Sarawut Phothiphanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5086012743134นางสาวอมินตรา พาลาเลิศMiss Amintra Palalerdภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5096012743333นางสาวอภิสรา พันธุ์แสนMiss Apisara Pansaenภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5106010059121นางสาวอนงภรณ์ เบ้าทองMiss Anongporn Baothongวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5116012743325นางสาวรัตนา สุสุขMiss Rattana Susukภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5126010059109นางสาวดวงนภา พิทักษาMiss doungnapa pitaksaวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5136012743208นางสาวเกศกนก แผลงศาสตราKetkanok Phlaengsattraภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5146012743334นางสาวอรนิภา ประสูติOnnipa Prasoot ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5156012743233นางสาวอภิญญา นาคูณMiss Apinya. Nakoon ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5166012743105นายอิสรพงษ์ งามศิริMr.Idsarapong Ngamsiriภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5176012743227นางสาววราภรณ์ บุญศรีMiss.Waraphorn bunsriภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5186012743140นางสาวสุนิสา นามเกษMiss Sunisa Namketภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5196012866119นางสาวปรียาภรณ์ สมควรMiss Preeyaporn Somkhuanรัฐประศาสนศาสตร์ 
5206010106222นางสาวพรชิญา จารุนัยMiss Pornchiya Jarunaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5216012888235นางสาวอภิชญา วงค์ตีบMiss Aphitchaya Wongtibนิติศาสตร์ 
5226010633210นางสาวฉันทพิชญา ศรีสุธรรมMiss Chantapitchaya Srisuthumคณิตศาสตร์ 
5236012743136นางสาวอรัญญา ชมถิ่นสำราญMiss? Aranya? Chomtinsamranภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5246010106121นางสาวปิยะนุช เรืองหงษาMissPiyanuch Ruanghongsaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5256010106145นายณัฐพนธ์ มนตรีMrNatthaphon Montreeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5266010106210นางสาวชลิตตา รุ่งแสงMiss Chalitta Rungsaengภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5276010106229นางสาววราภรณ์ แก้วพิลาMiss waraporn kaewpilaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5286010106207นางสาวจาริณี สุขโตMiss Jarinee suktoภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5296012743321นางสาวพรทิพย์ คำแพงMissPornthip Khampeang ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5306010106249นางสาววิชุดา โพธิวัฒน์Miss Wichuda Photiwatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5316012743212นางสาวโชติกา พิมูลชาติMiss. Chotika Phimoolchartภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5326012743226นางสาววณิตศรา รอดปิ่นทองMiss Wanitsara Rodpinthong ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5336012866225นางสาวสุพิชญา พวงพันธ์Miss Supitchaya Puangpanรัฐประศาสนศาสตร์ 
5346215964120นางสาวปิยาภรณ์ ขุนพรหมPiyaphon khunprohmเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
5356012743209นางสาวขันทิพย์ ทองแพงMiss khuntip thongpaengภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5366012743218นางสาวนันทิยา ทวีถิ่นMs. Nanthiya Taweethinภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5376012743211นางสาวจุตรีมาส สมดอกแก้วMs. Jutreemad Somdokkaewภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5386012743318นางสาวนิตยา ธิเดชMs. Nitthaya Thidetภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5396012743231นางสาวสุนิสา บุตรดีMiss Sunisa Butdiภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5406010095110นายวัชรพล สมบัติMr. Watcharapon Sombutประวัติศาสตร์ 
5416010106213นางสาวณัฐมล ศรีจันทร์Ms.Nattamon Srijanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5426016245101นายณัฐวุฒิ ลือโลกMr.Natthawut Luelokการพัฒนาชุมชน 
5436010633101นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ษาพานMr. Kriangsak Wongsaphanคณิตศาสตร์ 
5446010226209นายนนทชัย สมใจMr.Nonthachai Somchai รัฐศาสตร์ 
5456010226227นางสาวบุศรินทร์ อินทร์ขาวMissรัฐศาสตร์ 
5466110512102นายธนู คำศรีMr.Tanoo Camseeภาษาญี่ปุ่น 
5476110512108นางสาวชัชรินทร์ โถทองMiss chatcharin thotongภาษาญี่ปุ่น 
5486010106238นางสาวสุนันทา สายแก้วMiss.Sunanta Saykaewภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5496010048133นางสาวกิตติยา โพธิ์กระสังข์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5506012866228นางสาวอุไรพร อุดรพันธ์Miss.Auraipon Audonphanรัฐประศาสนศาสตร์ 
5516012866208นายวีระศักดิ์ พิมพ์ทองMr.Weerasuk Pimthongรัฐประศาสนศาสตร์ 
5526010226329นางสาวพิมพิมล ปรือปรักMiss Phimphimon Prueparkรัฐศาสตร์ 
5536010084109นางสาววันวิสาข์ งามพรมMiss wanwisa Ngampromวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
5546010226307นายธนวัฒน์ มักสันMr.Thanawat Makkasanรัฐศาสตร์ 
5556012743236นางสาวอัครานี วงศ์ยะลาMiss Akkaranee Wongyalaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5566010226217นายอานนท์ ประจำArnon prachamรัฐศาสตร์ 
5576112732101นายกฤติพงษ์ มงคลMr.Kittipong Mongkolวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5586012743238นางสาวชฎารัตน์ ดีใจMiss Chadarat Deechaiภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5596012743118นางสาวนันท์นภัส พรหมทาMissNunaput Prommathaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5606012866202นายณรงค์ศักดิ์ ภูบาลMr.Narongsak Phoobnlรัฐประศาสนศาสตร์ 
5616012866201นายกฤษณุ คำเถินMr.Kitsanu Kamthoenรัฐประศาสนศาสตร์ 
5626010226143นายปฏิภาณ ปัญญาบุญMr. patipan panyboonรัฐศาสตร์ 
5636010226318นางสาวกาญจนา มายาKanjana mayaรัฐศาสตร์ 
5646010226343นางสาวปิยะพร คำนันpiyaporn khamnanรัฐศาสตร์ 
5656012866222นางสาววัลลภา ผานาคMiss Wanlapha Phanakรัฐประศาสนศาสตร์ 
5665910079226นางสาวน้ำส้ม ศรีจันทร์Miss namsom srijanดนตรีศึกษา 
5675910207105นางสาวดรุณี บาตสุวรรณMiss Darunee batsuwanการสอนภาษาจีน 
5686012743306นางสาวกัณฑ์ธิมา อินธิเดชMiss Kanthima Inthidet ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5696012743310นางสาวจินตรา เทียนย้อยJintara Thianyoiภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5706010226314นายศราวุธ ศรศิลป์sarawut sonsinรัฐศาสตร์ 
5716010226130นางสาวภครวดี สาริโยMiss pakarawadee sariyoรัฐศาสตร์ 
5725910207112นางสาวจิราพร ละมูลMissJiraporn lamoolการสอนภาษาจีน 
5736010048141นางสาวสุณิสา สินทองประเสริฐ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5746010048137นางสาวพัชรีรัตน์ เพชราเวช-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5756010048138นางสาวรัตนมน สินศิริ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5766012743315นางสาวธัญญลักษณ์ สัญญาMiss Thanyalak Sanyaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5776010226225นางสาวนัฐกาญจน์ กำเนิดMISS NATTHAKAN KAMNOEDรัฐศาสตร์ 
5786012866122นางสาววราภรณ์ สาลีMissรัฐประศาสนศาสตร์ 
5796012866221นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริจันดาMiss Yaowalak Sirijandaรัฐประศาสนศาสตร์ 
5806012866226นางสาวสุภารัตน์ ธรรมนิยมMiss? Supharat Thamniyomรัฐประศาสนศาสตร์ 
5816010226311นายเปรมศักดิ์ พาหาMr. Pramsak phahaรัฐศาสตร์ 
5826010048344นายตุลเทพ กาลพัฒน์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5836012743320นางสาวปิยธิดา ไกรยาMiss Piyathida Kraiya ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5846012743304นายอภิวัฒน์ ชินบุตรนายอภิวัฒน์ ชินบุตร Apiwat Chinnabutภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5856112743226นางสาวสิริญญา ทองปัญญาMiss Sirinya Thongpanyaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5866210014104นายราชิต เขตสกุล-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
5876112798212นางสาววิมลณัฐ ดวงใจMiss Wimonnat Doungjaiภาษาจีน 
5886112798203นางสาวจิรารัตน์ อุ่นอ่อนJirarat Aun-onภาษาจีน 
5896112798216นางสาวสิตานันท์ จันคราMiss Sitanan Jankraภาษาจีน 
5906112798211นางสาววารุณี ดวนใหญ่Miss Warunee Duanyaiภาษาจีน 
5916116245114นางสาวกัญญพัชร โลนะลุน.ส กัญญพัชร. โลนะลุการพัฒนาชุมชน 


---
โทรศัพท์---