ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อ-สกุล(TH)ชื่อสกุล(EN)สาขาสถานะ
16010014105นายภาสกร ลำภาMr.Passakorn Lampaวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
26110106114นางสาวนฤมล จันมนตรีMiss Naruemon Janmontreeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
36010403234นางสาวอรพรรณ กันหาบุตรMs.Orapan Kanhabutการบัญชี 
46010403229นางสาวสุดารัตน์ ศรีเมืองMs.Sudarat Srimuangการบัญชี 
56010403204นางสาวกุลณัฐ คำภาพันธ์Miss Kunlanat Khamphaphanการบัญชี 
66012732104นายธราวุธ เทพรักษาMr.Tharawut Thepraksaวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
76012732101นายเก่ง เสาเวียงMr. keng saowiangวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
86012732113นางสาวประภาวรรณ ทองละมุลMiss Prapawan Thonglamunวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
96012732115นางสาวพิมพ์นิภา เขตสกุลMiss Pimnipa Khetsakulวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
106012732112นางสาวนฤมล สีดำMiss Naromol Sidamวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
116010041109นายปริญญา เมืองจันทร์Mr.Parinya maungchanเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
126012732102นายธนวัฒน์ ทวีธนวาณิชย์Mr.Thanawat Thaweethanawanichวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
135910079213นางสาวพรสุดา หนองบัวMiss. Pornsuda Nongbuaดนตรีศึกษา 
146010041108นางสาวอรอนงค์ อินธิเดชOranong Intidetเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
155910079105นายธีระพงศ์ ศรีมณีMr. Teeraphong Srimaniดนตรีศึกษา 
165910079207นายศรชัย มะลิวงค์Mr.Sornchai? Maliwongดนตรีศึกษา 
176012732109นายแสงชัย สิงขรณ์Mr. Seangchai Singkhornวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
186012732107นายวัฒนกฤษณ์ ปัตไตรMr.Watthanakit Pattaiวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
196012732117นางสาวสวภัทร แสนสีแก้วMiss Sawapat Sanseekaewวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
206012732114นางสาวปวรรณรัตน์ เชื้อทิมMiss. Pawanrat Chuethimวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
216012732121นายภูวนัยต์ ทองปัญญาMr.poowanai thongpanyaวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
226012732108นายวีระชัย สุดสวยMr.Weerachai Sudsuayวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
235910488101นางสาวศุภรดา มุ่งหมายMiss Supharada Mungmai ภาษาอังกฤษ 
245910488108นางสาวพิมพ์ชนก อาษาMiss.Pimchanok Arsaภาษาอังกฤษ 
256010041114นายสมรักษ์ อินทรีย์Mr.Somruk inchreeเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
266010041102นายนครินทร์ สุขจันทร์-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
276010041105นางสาววัชรี ผาสุขms.watcharee phasukเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
286010041113นายสมาน แสนเลิศMr. Saman saenloedเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
296015964101นายกิตติภูมิ พวงพลอยmr.Kittiphum Phuangphloiเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
305912247334นางสาวสร้อยสุดา ธาตุทองMiss Sroisuda Thatthongภาษาไทย 
316010041103นายนิพิษฐา แช่ตังMr. Niphittha Saetangเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
326211506112นางสาวนริศรา ทัศบุตรMiss.naritsara thatsabutสาธารณสุขชุมชน 
336211506115นางสาวประภัสสร สมบัติMiss. Prapatsorn Sombatสาธารณสุขชุมชน 
346211506116นางสาวปวีณา สิมบุตรMiss Paweena simbudสาธารณสุขชุมชน 
356211506222นางสาวสมปอง อินทร์แก้วMiss.Sompong Inkaewสาธารณสุขชุมชน 
366211506212นางสาวนฤมล บัวจูมMiss Narumon baojomสาธารณสุขชุมชน 
376211506209นางสาวชิรัฐฐิญา ยอดแก้วChiruttiya Yodkaewสาธารณสุขชุมชน 
386010041112นายเบนซ์ สิงห์ทองMr. Benz singthongเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
396010048221นายวรเพชร แวววงศ์Mr. woraphet waewwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
406010403104นางสาวกันยารัตน์ วรสาMis kanyarat worasaการบัญชี 
416010048232นายเอนกพงษ์ ประจำหลักMr. Anekpong Prajamlakวิทยาศาสตร์การกีฬา 
426010048317นายปัญญา แก้ววันMr.Panya kaewwanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
436010048243นายประวิทย์ พาหาMr.prawit pahaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
446010048230นายอรรถชัย ครุผาดMr. Atthachai kharuphatวิทยาศาสตร์การกีฬา 
456010048132นายอิทธิฤทธิ์ แสงสุริยาMr lttirit Sangsuriyaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
466010048225นายสรนันท์ ลาลุนMr.Soranan Lalunวิทยาศาสตร์การกีฬา 
476010048217นายปริญญา คูคำMr.parinya kookhamวิทยาศาสตร์การกีฬา 
486010048205นายเจตน์ศฎาวุธ เชื้อนักMr.jetsadawutวิทยาศาสตร์การกีฬา 
496010048223นายวีรวัฒน์ ประทุมวงศ์Mr.veerawat prathumwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
506010048315นายนนทวัฒน์ มะโรงศรีMr.Nonthawat Marongsiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
516010048309นายทรงภพ สุพงษ์Mr.songpop supongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
526010048109นายณัฐพล สัตถาวะโหMr.Natthaphon Satthawahoวิทยาศาสตร์การกีฬา 
536010048118นายพงษ์สิทธิ์ นางวงค์Mr.Phongsit Nangwongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
546010048312นายธนาธิป ประเสริฐชาติMr.thanathip prasoetchatวิทยาศาสตร์การกีฬา 
556010048127นายสุธี สะอาดMr.Sutee Sa-ardวิทยาศาสตร์การกีฬา 
566010048123นายวิสิษฐ์ วิเศษสังข์Mr.visit visetsangวิทยาศาสตร์การกีฬา 
576010048108นายณัฐพงษ์ ปะระมะMr.Nattapong paramaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
586010048122นายวัชระ วงษ์ขันธ์Mr.watchara wongkhanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
596010048318นายพรทวี สมรัตน์MR Pornthawee Somratวิทยาศาสตร์การกีฬา 
606010048228นายองอาจ อุตมะMr.ongart utamaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
616010048139นางสาววิภาวรรณ คำอ่างMiss Wipawan Kum-angวิทยาศาสตร์การกีฬา 
626010048244นางสาวเพ็ญประภา ประพาฬMiss Phenprapha Praphanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
636010048143นายธิติสรร บรรลังก์MR Thitisan Banlangวิทยาศาสตร์การกีฬา 
646010048121นายภูสิงห์ จำปาMr.phusing champaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
656010048239นางสาววิมลวรรณ กิ่งก้านMiss Wimonwan Kingkanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
666010048242นางสาวอารียา สุโพนอกMiss. Areeya Supohnokวิทยาศาสตร์การกีฬา 
676010048328นายอนันตพร ทำบุญMr. Anantaporn thambunวิทยาศาสตร์การกีฬา 
686010048247นางสาวขนิษฐา นิลพุฒMiss.khanitthaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
696010048202นายเกียรติศักดิ์ ชูชื่นMr kaeattisak choochuenวิทยาศาสตร์การกีฬา 
706010048335นางสาวเทียนทอง ดวงน้อยMiss Thianthong Duangnoiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
716010048216นายนายศตคุณ บุญประภารMr. Satakhun bunparphanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
726010048240นางสาวสไบทิพย์ ดวงศรีMiss. Sabaithip Duangsriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
736010048236นางสาวนิตยา จ้อยสาคูNittaya joisakooวิทยาศาสตร์การกีฬา 
746010048114นายธีระพงษ์ คัลนาMr.Teerapong Kanlanaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
756010048336นางสาวประภาสิริ ภูสิงห์เสื้อMiss. Prapasiri poosingsur วิทยาศาสตร์การกีฬา 
766010048339นางสาววิลาวัลย์ นนท์ศิลาMs. Wilawan Nonsilaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
776010048338นางสาววิจิตรา จำปาพันธ์Ms. Wijittra Jhampapanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
786010048142นางสาวอาทิตยา ตุ้มโหมดMiss Artidtaya Tommodeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
796010048134นางสาวจุฑามาศ สุขจิตรMiss Jutamas Sookchitวิทยาศาสตร์การกีฬา 
806010048119นายพฤกษชาติ วงค์ศรีMr. Pueksachat Wongsriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
816010048342นายวุฒิชัย จินดาวงษ์Mr.Wutthichai chindawongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
826010048303นายจาตุรนต์ สวัสดิ์ราชMr.Jaturon Sahwatratวิทยาศาสตร์การกีฬา 
836010048110นายทรงอภิรัชต์ สิงห์นาคMr.Songaphirat Singnakวิทยาศาสตร์การกีฬา 
846010048241นางสาวสุภาพร เทาศิริMs.Supaporn thaosiriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
856012732110นายอนุพันธ์ แซ่ลิ้มนายอนุพันธ์ แซ่ลิ้มวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
866010048149นายกฤษฎากรณ์ ทวีสัตย์Mr.Kritsadakorn taweesadวิทยาศาสตร์การกีฬา 
876010048316นายประทีป นาคนวลMr.Prateepวิทยาศาสตร์การกีฬา 
886010048147นายเทพนิรันดร์ มังคะการMr.Thepniran Mangkakarnวิทยาศาสตร์การกีฬา 
896010048334นางสาวญาณิกา ปรางศรีMiss Yanika Prangsriวิทยาศาสตร์การกีฬา 
906010094102นายเจตน์สฤษฏิ์ หงษ์ทองMR.JATSARIT HONGTHONG การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
916010048226นายสุทธิราช แก้วรักษาMr.Sutthirat kaewraksa วิทยาศาสตร์การกีฬา 
926010068222นายเอื้อมงคล ดอกรักAuemongkol Dokrakพลศึกษา 
936010048341นางสาวอรัญญา วิทยาMiss. Aranya Wittayaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
945910079120นายอนันทวัฒน์ ค่าแพงMr.Ananthawat? Khaphaeng?ดนตรีศึกษา 
956112743116นางสาวนลินรัตน์ แสงอรุณMiss Narinrat Saenga-roonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
965910414325นางสาวเบญจมาศ นามโคตรMiss Benchamat Namkhotวิทยาศาสตร์ 
976010048116นายนพพล พลอินทร์Mr.noppol pon-inวิทยาศาสตร์การกีฬา 
986010048105นายจิรายุทธ นาคนวลMr. Jirayut Naknual วิทยาศาสตร์การกีฬา 
996212743167นายอนุวัฒน์ ภาวันMr.Anuwat Pawanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1005910488121นางสาวนรมน ชุบขุนทดMISS NORAMON CHUBKUNTOD ภาษาอังกฤษ 
1016210094144นางสาวสิริภรณ์ ปัดถาMiss Siriporn Padthaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1026210094132นางสาวปวีชยา สมภารเพียงMiss Pawichaya Somphanphiangการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1036210094116นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษหมื่นMissjutatip wisadmuneการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1046210094102นายรัตนบดินทร์ รัตนะวันMisterRattanabodin Rattanawanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1056210094123นางสาวนิธิพร ก้อนทองMiss nithiporn kontongการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1066210094124นางสาวนิภาพร พลสิมมาMiss Nipaporn Phonsimmaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1076210094136นางสาวลลิตา ทองคำMiss.Lalita Thongkamการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1086210094157นางสาวอุไรวรรณ ทังโสMiss Uraiwanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1096210094148นางสาวสุภานัน ชนะงามMiss Supanan Chanangamการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1106210094154นางสาวอารยา ผิวนวลMiss Arayaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1116210094145นางสาวสิริวรรณ ทองนวลMiss siriwanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1126210094158นางสาวรัชนีกรณ์ จอมใสMiss Radchaneekon jomsaiการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1136210094161นางสาวกานต์ธิดา เคนท้าวMiss kranthida kenthaoการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1146210094134นางสาวพรัชรพร คำโวหารMiss Patcharapornการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1156210094101นายจักรพงษ์ สินทรMr Jakkapongการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1166210094128นางสาวปภัสสร สีลาดหาMiss Papatsornการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1176210094159นางสาวสิริธิดารัตน์ บุดดีMiss sirithidaratการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1186012732116นางสาวรัตนากร คำเมืองms.rattanakon khammueangวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1196010048249นายพีรพล ยิ้มยวนMr. Peerapon Yimyuanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1206010048246นางสาวอรอุมา กตะศิลาMiss onuma katasilaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1216010048310นายธนพล ยวนหมื่นMr. Thanaphon Yuanmuenวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1226010048214นายธีระวัฒน์ อุราเลิศMr. Teerawat Uralertวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1236010048120นายพิทักษ์สรรค์ ศรีลำดวนMr.Pitaksan Srilumduanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1246112743124นางสาวศศิธร เกษรMiss Sasitorn Kesonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1256112743136นางสาวชัชฎาภรณ์ มะโนราMiss Chadchadaporn Manoraภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1266110403139นางสาวอังคนา ประชาราษฎร์MissAungkana Pracharatการบัญชี 
1276012855106นางสาวสุมิตา ปัททุมmiss sumita pattumนิเทศศาสตร์ 
1286012855108นายกัญญ์พัสวี ศรีสุวรรณMr.Kanpatsawee Sisuwanนิเทศศาสตร์ 
1296012798117นางสาวนิตยา แจ่มกลิ้งMiss Nittaya Chaemklingภาษาจีน 
1306012798102นางสาวเกตมณี บุญเชิญMiss. Ketmanee Boonchoenภาษาจีน 
1316012798116นางสาวน้ำฝน กิจนอกMiss Namfon Kitnokภาษาจีน 
1326012798120นางสาวพรญาณี ศรีสิงห์Miss Pornyanee Srising ภาษาจีน 
1336012798109นางสาวจุฬารัตน์ นาคอุ่นMiss Jularat Nack Aunภาษาจีน 
1346012798103นางสาวเกวลี แก้วสง่าMiss.Kewalee Kaewsangaภาษาจีน 
1356012798125นางสาวเมธากุล คำสุขMiss Methakul Khamsukภาษาจีน 
1366012798111นางสาวโชติกา โนนไธสงค์Miss.Chotika Nonthaisongภาษาจีน 
1376012798126นางสาววรพรรณ โยธีMiss.Woraphan Yoteeภาษาจีน 
1386012798135นางสาวภีรณัช แสงประจักษ์Miss Pheeranat Sangprajukภาษาจีน 
1396012798133นางสาวอภิญญา มนทองMiss Aphinya Monthongภาษาจีน 
1406012798114นางสาวธนาภรณ์ หูตาชัยMiss Thanaphon Hootachai ภาษาจีน 
1416012798132นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมดวงMiss. Saowalak Thumduangภาษาจีน 
1426012798107นางสาวจุฑารัตน์ ออมชมภูMiss Jutharut Aomchomphuภาษาจีน 
1436010106119นางสาวน้ำฝน หนองม่วงMiss Namfon Nongmuangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1446012798118นางสาวปภัสสร เติมใจMiss Paphatson Toemchaiภาษาจีน 
1456010106242นางสาวอฐิติยาพร สนใจMiss Atitiyaporn sonjaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1466010106129นางสาววราพร สุวรรณดีMiss.waraporn suwannadeeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1476010106204นางสาวกนิษฐา เบ็ญมาศนางสาวกนิษฐา เบ็ญมาศ Miss Kanittha Benmasภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1486010106114นางสาวณิชนิตา กระสวยทองMiss Nitchanita? Krasuaythongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1496012798119นางสาวเปรมฤทัย โลสันเทียะMiss Premruethai Losontearภาษาจีน 
1506010106230นางสาววรารัตน์ กุจันทร์Miss wararat kujanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1516010106104นางสาวกนกอร ยกยศMiss Kanokon Yokyod ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1526010106106นางสาวกิตติยา โคตรวงศ์Miss kittiya khottawongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1536010106115นางสาวทิพวรรณ วันดีMiss Thippawan Wandeeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1546010106131นางสาววาทินี ชมภูMiss Wathinee Chompooภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1556010106211นางสาวฐาปนี เชิดกำแพงMiss Thapanee? Chedkampheangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1566010106111นางสาวชัชฎาภรณ์ ไวย์วุฒิMiss chatchadaporn waiwutภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1576010106117นางสาวธิติมา บุญเจริญThitima Bunjarenภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1586010106141นางสาวสุพรรณี กัญญาพันธ์Miss Suphannee Kanyaphanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1596010106112นางสาวฐิติมน พนมใสMr. Thitimon Phanomsaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1606010095123นางสาวสุภาพร นาวันSupaporn Nawanประวัติศาสตร์ 
1616010106132นางสาววิภารัตน์ มนตรีMiss Wipharat Montreeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1626010106130นางสาววราภรณ์ ศรีระษาMiss waraporn Sirasaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1636010106142นางสาวสุรีย์พร สร้อยนาคMiss Sureeporn Sroinakภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1646010106135นางสาวศศินา ดาวไสย์Miss Sasina Dowsaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1656010106120นางสาวประกายเเก้ว บุญศรีMiss Prakaikaew Boonsriภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1666010106105นางสาวกัญญารัตน์ มุทาพรMiss Kanyarat mutapornภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1676010106118นางสาวนฤมล แสงใสแก้วMiss Naruemon Saengsaikeawภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1686012855107นายธนวัฒน์ ศรีประทุมMr.Thanawat Sripratumนิเทศศาสตร์ 
1696012798129นางสาวสุนิตา แจ่มแจ้งMiss. Sunita Jamjangภาษาจีน 
1706010106144นางสาวอุไรพร เวียงคำMiss Uraiporn Wiangkhamภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1716010106206นางสาวจริยา คลธาMiss Jariya Kolthaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1726010106146นางสาวสราวรรณ วราพุฒMiss Sarawan Waraphutภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1736010106241นางสาวสุภิญญา สถานพงษ์Miss Supinya Satanpongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1746012798131นางสาวสุภาพร มะลิสาMiss Supaporn Malisaภาษาจีน 
1756010106231นางสาววิจิตรา ศรีจักร์Miss Wijittra Srijakภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1766012743312นางสาวฐาปนี สารพันธ์Miss Tapanee Saraphanภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1776010106113นางสาวณัฐมนต์ รุ่งเรืองMiss Natthamon Rungruangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1786010106239นางสาวสุนิสา แก้วธรรมMiss sunisa kaewthamภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1796012798121นางสาวพรนภา บุญปัญญาMiss Pornnapa boonpanya ภาษาจีน 
1806012798105นางสาวจันทร์จิรา เกษีMiss Chanchila Kesiภาษาจีน 
1816012798104นางสาวคำพลอย บุญธรรมMiss Khamploy buntham ภาษาจีน 
1826010106214นางสาวดวงจันทร์ มันทราชMiss Duangchan Mantharatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1836010106110นางสาวชลธิชา ดิษประสพMs.chonticha Ditprasopภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1846010106232นางสาววิไลพร วิรุณพันธ์Miss Wilaiporn Wirunphanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1856010106244นางสาวอุไรวรรณ บุญเอนกMe. Uraiwan Boonanakภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1866012798110นางสาวชุลีพร เขมรทองMiss Chuleephon Khamenthong ภาษาจีน 
1876012798108นางสาวจุไรรัตน์ ศรีวังMiss Jurairat Sriwangภาษาจีน 
1886012798106นางสาวจิรภัทร จันทรแก้วสุขMiss.Jiraphat Chanthornkaewsookภาษาจีน 
1896012798101นางสาวกุสุมา นิลพัฒน์Miss.Kusuma Ninlaphatภาษาจีน 
1906010095105นายณัฐพงศ์ อินธิเดชMr.Natthaphong Inthidetประวัติศาสตร์ 
1916012798122นางสาวพิลาวรรณ มั่นใจMiss Pilawan Manjaiภาษาจีน 
1926010095120นางสาวประวีณา ผ่องจิตร Miss praweena phongchitrประวัติศาสตร์ 
1936010095107นายปวัน สุวรรณดีMr.pawan Suwannadeeประวัติศาสตร์ 
1946010095114นางสาวจันทิมา วังชนะMissJantima wangchanaประวัติศาสตร์ 
1956010095115นางสาวจิราวรรณ บุญเสริมMiss.Jirawan Boonscemประวัติศาสตร์ 
1966010095122นางสาววิชญา บุดดาพรหมMiss wichaya Buddaprom ประวัติศาสตร์ 
1976010106234นางสาวศศิธร ไชยสุวรรณMiss Sasithorn Chaisuwanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1986010106143นางสาวอรอนงค์ การพัฒน์Miss.Onanong Karapatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1996010106127นางสาวรัตติกา ดวงชัยMiss Rattika Duangchaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2006010106202นายธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์Mr.Thawatchai sunthonsawatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2016010083103นายธนากร ศรีหวาดMr.Thanakorn Sriwadศิลปะและการออกแบบ 
2026010083119นางสาวสันทราภรณ์ ศรีแก้วMiss Suntharaphon srikaewศิลปะและการออกแบบ 
2036010083105นายพันธวัช สุภาพMr.Pantawach Suphapศิลปะและการออกแบบ 
2046010083116นางสาวพนิดา วงละครMiss panida wonglakhonศิลปะและการออกแบบ 
2056010083112นายอนุชิต ก้านแก้วMr.Anuchit Kankaew ศิลปะและการออกแบบ 
2066010083115นางสาวดวงทิพย์ บุญร่วม Miss Duangthip Boonruamศิลปะและการออกแบบ 
2076010083114นางสาวกาลเวลา หิ้งเพ็ชรMiss Kanwela Hingphetศิลปะและการออกแบบ 
2086010106223นางสาวพัชรี ไกรษีMiss Phatchari kraisiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2096010106235นางสาวศิยาณี ก้านทองMiss. Siyanee kanthongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2106010095125นางสาวอณัญญา โมทะจิตรMiss Ananya Motajidประวัติศาสตร์ 
2116010106209นางสาวชไมพร อุทาMiss Chamaiporn Utha ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2126010095101นายเกียรติตระกูล ศรีมณีMr.Kiartitrakun Simaneeประวัติศาสตร์ 
2136010106137นางสาวศิริลักษณ์ เกษศิริMiss Siriluck Ketsiriภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2146010083101นายกิตติวัฒน์ แสงมาศMR KITTIWAT SAENGMARTศิลปะและการออกแบบ 
2156012855101นายพลเพชร วราพุฒPonpetch waraputนิเทศศาสตร์ 
2166010095121นางสาวพัชรีพร ศรียันต์Miss.Patchareporn Sriyanประวัติศาสตร์ 
2176010106136นางสาวศิริญญา จันทีMiss Sirinya Jantheeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2186010095124นางสาวสุภาพร พลขันธ์Miss.Supaporn Ponkanประวัติศาสตร์ 
2196010106122นางสาวพรชนิตว์ ทวีวงษ์Miss Pornchanit Taweewongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2206210983103นายพัชรพล บุญเอกMr. Phatcharaphon Bun-aekวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2216210983115นางสาวกนกรดา ลาภจิตรKanokrada Lapchitวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2226210983139นางสาวสรัญญา อุ่นทวงMiss Saranya Aunthuangวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2236210983135นางสาววาสนา พรมเวียงMiss Wassana Promwiangวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2246210983145นางสาวพลอยน้ำเพชร บุญตาMiss Phloinamphet Buntaวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2256210983118นางสาวกิตติยาภรณ์ พืชผลMiss Kittiyaphorn Phuechphonวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2266012798112นางสาวณัฐสิมา ไชยโคตรMiss Natsima. Chaiyakhotภาษาจีน 
2276012855102นายภานุวัฒน์ มะปรางMr.Panuwat Maprangนิเทศศาสตร์ 
2286010083117นางสาวรัตนาวดี สำแดงภัยMiss Rattanawadee Samdaengphaiศิลปะและการออกแบบ 
2296010083120นางสาวสุพิชชา พิมพ์ทองMiss Supitcha Pimthongศิลปะและการออกแบบ 
2306010083107นายวราวุฒิ พันธ์ศรีMister Warawut Pansriศิลปะและการออกแบบ 
2316010048135นางสาวณัฐชนากานต์ วิจิตรจริยา-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2326010048102นายกิตติศักดิ์ วิเชียร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2336010048115นายนนทวัฒน์ แดงบางNontawat Daengbangวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2346010048117นายประเสริฐ สิงห์ชะฎา-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2356010048131นายอัมรินทร์ จันทร์กล้า-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2366010048136นางสาวธิดารัตน์ ห่วงคำ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2376010048208นายณัฐพล จารุสาร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2386010048209นายณัฐวุฒิ จันทะสุ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2396010048218นายพงษ์สุรเดช แสงพราวMr.Pongsuradechวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2406010048227นายสุเมธิศ ไชยส่อง-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2416010048229นายอภิชัย กิ่งสีดาMr.Apichai Kingseedaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2426010048231นายอาคเนย์ บุญเสริม-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2436010048234นางสาวชนิดา โยธี-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2446010048248นางสาวนฤมล ใจคำ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2456010048301นายกิตติศักดิ์ บุญปลูก-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2466010048302นายเกียรติศักดิ์ หาญจิตร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2476010048304นายจิรายุ สุพะนานัย-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2486010048305นายชนะพงศ์ หล้าใต้-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2496010048306นายชิษณุพงศ์ เเสนทวีสุข-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2506010048307นายฐาปนพงศ์ จันทะแจ่ม-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2516010048313นายธีรพันธ์ สายบัว-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2526010048314นายนครินทร์ บุญมานันต์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2536010048319นายพันนา สุภาพMr.Panna Suphjapวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2546010048320นายภควัตร โพธิ์สังข์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2556010048321นายวัชรพงศ์ เทียมไธสง-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2566010048323นายศราวุฒิ สายพันธ์Mr.Sarawut Saipanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2576010048325นายสันติสุข กุลัดนามMr.santisuk kuladnamวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2586010048326นายสุธิชัย มูลกระทุ่ม-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2596010048327นายสุรเชษฐ หอมจิตร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2606010048329นายอภิวัฒน์ จันทบMr.Aphiwat Janthopวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2616010048331นายอิทธิพล สิงหาบุตร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2626010095118นางสาวปนัดดา เอกวารีย์Miss Panadda Aekwareeประวัติศาสตร์ 
2636010048333นางสาวจุฑามาศ เรือนเงิน-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2646010048337นางสาวฟ้ารุ่งอรุณ นามโคตร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2656011506101นายณัฐพล สุรัตน์-สาธารณสุขชุมชน 
2666011506102นายดนุวัชร จำปาทอง-สาธารณสุขชุมชน 
2676011506103นายสราวุฒิ มาตย์นอก-สาธารณสุขชุมชน 
2686011506104นายเอกรัตน์ ศรีด้วง-สาธารณสุขชุมชน 
2696011506105นางสาวกิจติยาพร แก้วภักดี-สาธารณสุขชุมชน 
2706011506106นางสาวกิติยา อาจหอม-สาธารณสุขชุมชน 
2716011506107นางสาวเกตวรินทร์ ประดับสุข-สาธารณสุขชุมชน 
2726011506109นางสาวจินตนา โพธิบุตร-สาธารณสุขชุมชน 
2736011506110นางสาวจีรภา ใยโท-สาธารณสุขชุมชน 
2746011506111นางสาวดวงแก้ว แสงทอง-สาธารณสุขชุมชน 
2756011506112นางสาวทัศนีย์ มหาวงค์-สาธารณสุขชุมชน 
2766011506113นางสาวนัณธิดา บุณยเกียรติ-สาธารณสุขชุมชน 
2776011506114นางสาวบุษยมาศ จันทร์แดง-สาธารณสุขชุมชน 
2786011506115นางสาวปณิฏฐา ภูบุญทอง-สาธารณสุขชุมชน 
2796011506116นางสาวปภาณิน เกษกุล-สาธารณสุขชุมชน 
2806011506117นางสาวประภาวดี ทองละมุล-สาธารณสุขชุมชน 
2816011506119นางสาวพรพิรัตน์ เติมใจ-สาธารณสุขชุมชน 
2826011506121นางสาวมณีรัตน์ บุตรพัน-สาธารณสุขชุมชน 
2836011506123นางสาววรรณภา สายเเก้ว-สาธารณสุขชุมชน 
2846011506124นางสาววราภรณ์ ทองคำจันทร์-สาธารณสุขชุมชน 
2856011506125นางสาวศิริลักษณ์ เบญจขันธ์-สาธารณสุขชุมชน 
2866011506126นางสาวศิริวรรณ โยธา-สาธารณสุขชุมชน 
2876011506129นางสาวสุนิตา ปาระมัติ-สาธารณสุขชุมชน 
2886011506130นางสาวสุพัตรา คำตัน-สาธารณสุขชุมชน 
2896011506131นางสาวสุพัตรา เหมือนอิน-สาธารณสุขชุมชน 
2906011506133นางสาวโสรยา เดชอนันต์-สาธารณสุขชุมชน 
2916011506134นางสาวอพัชนิดา นานิมิตร-สาธารณสุขชุมชน 
2926011506135นางสาวอรัญญา ผลอ้อ-สาธารณสุขชุมชน 
2936011506136นางสาวปวีณ์สุดา ทองละมุล-สาธารณสุขชุมชน 
2946011506137นางสาวกัญญาภัค สิมดี-สาธารณสุขชุมชน 
2956011506204นางสาวกันตนา พิมพันธ์-สาธารณสุขชุมชน 
2966011506205นางสาวกิตติยา ประทายนอก-สาธารณสุขชุมชน 
2976011506208นางสาวจารุวรรณ ค้องอ้อย-สาธารณสุขชุมชน 
2986011506209นางสาวจินตรัตน์ ทบลาด-สาธารณสุขชุมชน 
2996011506210นางสาวชลดา เกษร-สาธารณสุขชุมชน 
3006011506212นางสาวธรรมสรณ์ นรสันติธํรรม-สาธารณสุขชุมชน 
3016011506214นางสาวเบญจพร ชำนิ-สาธารณสุขชุมชน 
3026011506215นางสาวปนัดดา พรมพุทธ-สาธารณสุขชุมชน 
3036011506216นางสาวปภาวดี มะธิมาปะเข-สาธารณสุขชุมชน 
3046011506217นางสาวปวีณา คำเหลือ-สาธารณสุขชุมชน 
3056011506218นางสาวพรทิพย์ ดวนใหญ่-สาธารณสุขชุมชน 
3066011506219นางสาวพุทธชาต สมพงษ์-สาธารณสุขชุมชน 
3076011506221นางสาวเมธิณี นางวงค์-สาธารณสุขชุมชน 
3086011506222นางสาวลลิตา เทพเรียน-สาธารณสุขชุมชน 
3096011506223นางสาววรรณวิภา ทองมี-สาธารณสุขชุมชน 
3106011506224นางสาววันนิสา ศรีวงษา-สาธารณสุขชุมชน 
3116011506226นางสาวศุภรัตน์ บุญช่วย-สาธารณสุขชุมชน 
3126011506228นางสาวสุนิดา เบ็ญปรัง-สาธารณสุขชุมชน 
3136011506230นางสาวสุพัตรา บุตวะรา-สาธารณสุขชุมชน 
3146011506231นางสาวสุภัตรา แสนสารคิด-สาธารณสุขชุมชน 
3156011506232นางสาวสุภาภรณ์ ผ่องศรี-สาธารณสุขชุมชน 
3166011506234นางสาวอรยา เอกทัน-สาธารณสุขชุมชน 
3176011506237นางสาวณัฐกมล กานสันเทียะ-สาธารณสุขชุมชน 
3186010106140นางสาวสุนิสา สุภาพMiss Sunisa Suphapภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3196010106225นางสาวมาริษา เจริญจิตรMiss Marisa charernjitภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3206010106125นางสาวภานุวรรณ ดวงจันทร์Miss Panuwan Duangchanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3216210983126นางสาวบุปผา พิทักษ์Miss Buppa phithakวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3226010106124นางสาวเพ็ญนภา สีสันMiss phennapha seesanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3236010083109นายวิทวัส แหวนหล่อMr. Wittawat waenlorศิลปะและการออกแบบ 
3246010106216นางสาวธัญญาลักษณ์ หันชนาMiss Thanyalak Hanchanaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3256010106101นายกฤติคุณ คำภาMr. krittikhun kampha ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3266010106236นางสาวศิรินภา สามิลาMiss Sirinapa Samilaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3276010106102นายณัฐกิตติ์ บำรุงเเคว้นMr. Natthalit Bamrungkhwaenภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3286010106128นางสาวเรืองลดา กอนินัยMissRuenglada Korninaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3296010106227นางสาวรัตติยา กล้าเกิดMiss Rattiya Klakerd ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3306210048104นายจิรานุวัฒน์ สุขกายJiranuwat sookkaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3316010512110นางสาวจิตราพรรณ บุญส่งMiss.jittarpan boondsongภาษาญี่ปุ่น 
3326010106247นางสาวทศวรรณ คำเสียงMiss Thodsawan khamsiangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3336010106240นางสาวสุปราณี ภักดีMiss Supranee phakdee ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3346010095103นายชัชวาล รัตพันธ์Mr.chatchawan rattaphanประวัติศาสตร์ 
3356010095106นายนวัตกรณ์ มนตรีวงษ์Mr.Nawattakorn Montreewongประวัติศาสตร์ 
3366010083111นายอนุชา สมพงษ์Mister Anucha Somphongศิลปะและการออกแบบ 
3376012855103นางสาวโฉมศิริ พิมพ์นนท์Miss.Chomsiri Pimnonนิเทศศาสตร์ 
3386210048206นายชินกร จันทร์หอมMr.Chinnakon Chanhomวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3396010095108นายพันกร สารพลPunkorn saraponประวัติศาสตร์ 
3406116245121นางสาวบุษบา คำวิเศษButsaba Khamwisetการพัฒนาชุมชน 
3416016245108นายองอาจ พะโสมOngart? Pasomการพัฒนาชุมชน 
3426016245113นางสาวกรรธิมา สมบัติวงษ์Miss.Kantima Sombatwongการพัฒนาชุมชน 
3436016245128นางสาวศิริประภา กิ่งชาMiss.Siriprapa Kingchaการพัฒนาชุมชน 
3446016245118นางสาวทิพวัลย์ หาผลMiss. Thipphawan Haphon การพัฒนาชุมชน 
3456016245111นายอภิชัย ชะเนติยังMr. Apichai Chanaetiyangการพัฒนาชุมชน 
3466016245115นางสาวกิตติยา ตุ่มใสย์Ms.Kittiya Tumsaiการพัฒนาชุมชน 
3476016245102นายธีรภัทร์ เมฆนาคินทร์MR tirapat meknakinการพัฒนาชุมชน 
3486016245131นางสาวสุพรรษา สีสดMs.Supansa seesodการพัฒนาชุมชน 
3496016245122นางสาวปรียานุช ตะเคียนรามMs.Preeyanut Takianramการพัฒนาชุมชน 
3506016245105นายพิชัย บุยโยMr.Phichai Boonyoการพัฒนาชุมชน 
3516016245116นางสาวจริยา อุปสิทธิ์Miss? jariya?Auppasitการพัฒนาชุมชน 
3526016245107นายสิทธิสาธร จันทำMr? sitthisatron chantamการพัฒนาชุมชน 
3536210983104นายณัฐพงษ์ อุ่นเพชรMr. Nattapong Ounpachวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3546210983110นายวานิชย์ ไชยบำรุงMr. Wanit Chaibamrungวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3556010095102นายภัทรกร ไพสนPattaragorn paisonประวัติศาสตร์ 
3566210983102นายคณาจารณ์ พงษาปานMr. Kanajarn Pongsapanวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3576016245130นางสาวสุกัญญา แสงมาศMs.Sukanya Saengmatการพัฒนาชุมชน 
3586010041101นายธีระพงศ์ ชูหาMr. Teerapong choohaเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3596016245117นางสาวทักษพร ภักดีMs.Thaksaporn Phakdeeการพัฒนาชุมชน 
3606210983132นางสาวมณิสรา เกตุสุพงษ์Miss Manisara Ketsuphogวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3616210983136นางสาววิชุดา สระทองMiss Wichuda Sathongวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3626210048207นายณัฐปภัช ทองขาวMR.Natpapat Thongkhaoวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3636016245133นางสาวสุภาวิดา ศรีนวลMs.Supawida Srinualการพัฒนาชุมชน 
3646016245121นางสาวปรีญา สมพรMs.Preeya Sompousการพัฒนาชุมชน 
3656016245124นางสาวภคมน ทองจันอับMiss.Pakamon Thongjunupการพัฒนาชุมชน 
3666012798127นางสาววรรณิภา สาครMiss.wannipha sakhonภาษาจีน 
3676012798124นางสาวมาริสา เนียรมงคลMiss Marisa Nienmongkolภาษาจีน 
3686016245120นางสาวนัดดา การะเกดmiss nutda karaketการพัฒนาชุมชน 
3696016245110นายอนุทัย จันทะเสนMr. Anuthai Chanthasenการพัฒนาชุมชน 
3706210983109นายวรกรานต์ ลุผลMr.Worakarn Lupholวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3716210983141นางสาวสุณิสา นามสุขMiss Sunisa Namsookวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3726016245112นางสาวกนกวรรณ บุญทองkanokwanการพัฒนาชุมชน 
3736016245106นายวีรชัย อภัยวงศ์Mr. Weerachai Apaiwongการพัฒนาชุมชน 
3746210041117นางสาวอรอุมา วิชิมงคลMiss.Orn-uma Wichitmongkolเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3756215964101นายกฤษฎา บุญรัตน์Mr.KRITSADA BOONRATเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3766215964104นายธวัชชัย ผกาแดงMr.Tawatchai Pakadangเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3776215964107นายพิพัฒน์ ขันสุวรรณMr. Pipat Kansuwanเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3786215964110นายยศกร วงศ์ภักดีMr.yodsakon. Wongpakdeeเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3796215964114นายสิทธิชัย งามวิลัยMr.Sittichai Ngamwilaiเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3806215964115นางสาวกมลวรรณ วงษ์ขันธ์Miss Kamonwan Wongkhanเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3816215964118นางสาวดาวพระศุกร์ สิงสารีMiss Daophasuk Singsareeเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3826215964119นางธนกฤต สังขาวMr.Thanakit Sangkhaoเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3836215964121นางสาววราภรณ์ รุ่งแก้วMiss Waraporn Rungkaewเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3846215964122นางสาวสุดารัตน์ นนทะสอนSudaratเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3856215964123นายเรืองยศ รัตโนMr Ruengyot Rattanoเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3866215964113นายศุภวิชญ์ คุณมาศMr. Supawit Khunmasเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
3876215953104นายยุทธชัย ปัญญาMr Yutthachai Panyaเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
3886010106109นางสาวชนมน คำเบาMiss Chanamon Khambaoภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3896210048134นายเสริมศักดิ์ สิทธิชลMR. Saemsak Sittichonวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3906210048154นางสาวอำพร แสนศรีMiss Amporn saensri วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3916210048219นายพลาธิป ชัยเคนวงศ์Mr. Palartip Chaikanvongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3926210048220นายพายุ พิมพ์พาMr.phayu phimphaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3936210048223นายภูวนาถ สอนเกิดPhuwanat sonkoedวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3946210048227นายวิทยา ชัยชาญWittaya Chaicharnวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3956210048231นายสิทธิพร น้อยวงค์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3966210048237นายนายอภิวัฒน์ วงกระสานต์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3976210048240นางสาวกิตติยา พุทธิชน-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3986210048259นายสุวัฒนา ชินวงค์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3996010106126นางสาวยสุตมา สายตาMiss Yasutama saitaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4006010106116นางสาวธนาภรณ์ ม่วงชาติMiss Thanaporn Muangchatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4016310014113นางสาวเบญจรักษ์ วงษ์ภักดีbenjarakวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4025910079111นายชนาเทพ โสมาพิมพ์Mr.Chanathep Somapimดนตรีศึกษา 
4036010106219นางสาวปฐมาวดี วิริยะพันธ์Ms. Patamawadee wiriyapanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4046010106103นายนนท์ปวิธ สิทธิพรนาย Nonpawit. Sittipornภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4056016245127นางสาววิภาวดี จันทร์ทิพย์Miss Wipawadee Janthipการพัฒนาชุมชน 
4066016245129นางสาวศิโรรัตน์ อิทธิMiss Sirorat Itthiการพัฒนาชุมชน 
4076016245114นางสาวกฤษณา ทุมภาMiss kritsana thumpaการพัฒนาชุมชน 
4086010048203นายจักรพรรณ เมืองจันทร์Mr.Jakkraphan Muangchanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4096010106107นางสาวจริยา เหมียดมาลาMiss.Jariya Maedmalaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4106010106139นางสาวสุนารี สอดศรีMiss.sunaree sodsriภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4116010106224นางสาวเพ็ญวิไล เค้าทองMiss penwilai Kaothong ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4126012743338นางสาวเมธาวี สุขศิริMiss Mathaweeภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4136016245139นายนครินทร์ ปลื้มหอมMr.Nakharin Pluemhomการพัฒนาชุมชน 
4146012247215นางสาวธนาวดี วงษ์ราชMiss Thanawadee Wongratภาษาไทย 
4156012247224นางสาวสใบทอง จำใบMiss Sabaitong Chambaiภาษาไทย 
4166210983105นายมาวิน สมพรMr.Mawin sompornวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
4176010048204นายจิระศักดิ์ บัวหุ่งMr Jilasak Bua-hung วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4186010512120นางสาวภัชราภา ธรรมวัตรmiss.patcharapa thammawatภาษาญี่ปุ่น 
4196010512109นางสาวขวัญใจ พูลเพิ่มmiss khwanchai phoonphoemภาษาญี่ปุ่น 
4206012743203นายพีรพัฒน์ ทองทึงMr.Peerapat Thongthuengภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4216012743210นางสาวจินตนา ตาวงษ์Miss. Jintana Tawongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4225912258218นางสาวจงจิตร เมืองกลางMiss Joongjit Muangklangสังคมศึกษา 
4235912258123นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเสริมMiss. Rattanaporn Boonsermสังคมศึกษา 
4245912258305นางสาวกาญจนา ขันไชยMiss Kanchana Khanchaiสังคมศึกษา 
4255912258316นางสาวปริฉัตร คำชูMiss. Parichat khamchuสังคมศึกษา 
4266012866110นายสิทธิชัย ธรรมวงศ์Mr.Sitthichai Dhamawongรัฐประศาสนศาสตร์ 


---
โทรศัพท์---