ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121048800491339900778095นางสาวพุธิตาบุญชมน์8850138
264121048800211339200015358นางสาวภัทรารัตน์ปัดเกษม7950129
364121224700601338700006101นางสาวพรรณวษาเผื่อแผ่7850128
464121224700171339600043693นางสาวคำสร้อยแสงสกุล8047127
564121048800101339000017969นายปฏิภาณศรีจันทร์7750127
664121048800381339000016709นางสาวจณิสตาแสงสุริยะ8144125
764121048800391338800005808นางสาวณัฐธิดาสมบัติ7045115
81100703311261นางสาวอัญชิษฐาพวงเกษ
91339900753939นางสาวดวงใจสิงจานุสงค์
101348900024421นางสาวอานันตยาบุญสระ
1164121274300181339600042514นางสาวรุ้งทิพย์สุนา
1264121274300191339900761087นายธีรเดชยะภา


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607