ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121272100341349200027372นางสาวเจนจิราบุญส่ง
264121272100361329200013550นางสาวปิยกาญจน์ ชาติเจริญ
364121272100371339600044282นางสาวภัทรพรจิรังดา
464121272100391349700285885นางสาวอัจฉราดวงแก้ว
564121272100441328900012512นางสาวปวีณาสิงห์ยาม
664121272100611330601138088นางสาววิภาดาทองอินทร์
764121272100721349901220993นางสาวนันท์นภัส ศรีสุข
864121272100791341501405999นางสาวอินทิราผลพยุง
964121272100861330501432651นางสาวบุษยมาสวันคำ
1064121272100951339600048903นางสาวลลิตาบุตรโท


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607