ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121225800261100401140102นางสาวชนกนันท์จันเทพา9048138
264121225800171348700011601นางสาววรรษมลสมพร7147118
364121225800011339800001862นางสาวณัฐกุลสุโพธิ์
464121225800071339500012184นางสาวชนิสราอุทาพงษ์
564121225800101331700082081นางสาวอุไรวรรณไกรสุข
664121225800141339900750026นางสาวสุดารัตน์พรมชาติ
764121225800161339900743224นางสาวศิรินภาสมอ
864121225800182341501033453นายสันติภาพแสนภุวา
964121225800191339900749249นายธนกรวรบุตร
1064121225800211339000018043นายไชยวัฒน์ศรีมาศ
1164121225800221339600038576นางสาวบุณฑริกาโพธิ์ชัย
1264121225800231328600003674นายอิทธิกานต์โพริย้า
1364121225800241331001335151นางสาวสุดารัตน์ธรรมวัตร
1464121225800251339900738140นายชาคริตรักษาวงศ์
1564121225800301329901122932นายนัฐวุฒิจันทร์กล้า


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607