ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121224700771339200015676นางสาวจันทนานาครินทร์8750137
264121224700581339900736317นายอภิศักดิ์ชื่นตา8250132
364121224700551339000025112นางสาวณัฐณิชาดวงแสง8050130
464121224700631331700082235นางสาวอุมาพรบัวขันธ์7850128
564121224700081349901218514นางสาวนิตยานาคำ7350123
664121272100071339100007663นางสาวจินลดากาหลง7448122
764121224700391328700006519นายศตวรรษกระแสโท7348121
864121224700431339500023291นางสาวทิพยวารีธรรมพร7348121
964121272100021100801439296นางสาวกันทิชาวงศ์คำจันทร์7150121
1064121063300391209501144883นายศาสตราวุฒิสานุสันต์7247119
1164121272100422339400001189นางสาวพลอยไพรรินทร์อายุวงศ์6350113
1264121010600431101801232641นางสาวกิตติมาปิยะวงศ์514899
1364121063300091339000026739นางสาวสิริยากรควรรู้ดี434992
1464121010600431339100002769นางสาวมณีรัตน์เทียมทัด
1564121010600431339900735396นายพีระพัฒน์คาถา
1664121010600431339900762369นางสาวณัฏฐากรช่างสลัก


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607